Fórum
Kategorie: AS akce Next 9 hours

Next 9 hours - Pravidla

Next 9 hours - PravidlaPravidla a informace k airsoftové akci 9 hour.

Termín akce:

Zahájení předprodeje lístků na www.airsoftshop.cz
Konec předprodeje lístků na: středa 18. dubna 2018
Zahájení registrací na místě: sobota 21. dubna od 8:00 do 9:30 hod.
Úvodní nástup: sobota 21.4. 2018 v 9:30 hod.
Začátek akce: 10:00
Konec akce: 18:00


Ke stažení: Formulář nezbytný pro účast osoby mladší 18ti let

 

Herní prostor:

Akce se koná na airsoftovém hřišti 3vK Paintball – Přelíc (50°12'46.2"N 14°02'15.8"E).

Herní prostor a významné body budou definovány na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.

 

Podmínky pro účast:

Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni (na základě odůvodněné žádosti může účast mladšího hráče s trvalým doprovodem hrajícího rodiče ve výjimečných případech povolit hlavní organizátor). Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků seriálu akcí Zaragua.

 

Registrační poplatek:

Při uhrazení do 18. dubna 2018:         250,-Kč
Při uhrazení později a přímo na akci:   350,-Kč

 

Základní ustanovení a zákazy:

Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play hry, tato pravidla a pokyny organizátorů.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

- použití jakékoliv výbušné pyrotechniky, vyjma legálně prodejných dýmovnic a imitací pyrotechniky se zvukovým efektem, jako jsou plynové airsoftové granáty apod. (tj. bez pyrotechnické složky). Je zakázána jakákoliv pyrotechnika domácí výroby;

- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace, vegetaci, střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách, budovat pasti atd. Je absolutní zákaz přesouvání jakýchkoliv překážek;

- používání dráždivých, slzotvorných a jiných nebezpečných chemických látek;

- používání ostrých a jinak nebezpečných předmětů či zbraní;

- používání jiných než na akci povolených airsoftových zbraní;

- násilný fyzický kontakt mezi hráči;

- vstupovat a pobývat v herní zóně bez nasazených ochranných brýlí nebo masky;

- pohybovat se a pobývat s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE a na REFRESH;

- odhazování odpadků po herním prostoru – účastníci jsou povinni si vlastní odpad odvést;

- rozdělávání ohně a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, kouření v lese, stromovém a keřovém porostu, či v suché trávě. Na místě v OFF ZONE a na Refresh bude zřízena kuřárna včetně popelníků.

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.

 

Rozlišení herních frakcí a mrtvol dle pokrývky hlavy:

Bílí Jaguáři                                                          helma / kšiltovka

Rudé Mantikory                                                    baret / klobouk / šátek / shemagh

Každý živý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce.

Zasažený hráč odcházející na refresh a „mrtvý“ hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou.

 

Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):

Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií:

bílá páska        do 130 m/s                 
- použití ve hře bez omezení                                                

modrá páska    130 – 160 m/s
- minimální vzdálenost pro střelbu 10 m
- povoleny jen zbraně prokazatelně neschopné automatické střelby
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu v budovách a do 10m

červená páska  160 – 170 m/s nebo 160 – 190 m/s
- manuální (max. 190 m/s), nebo Green Gas/CO2  (max. 170 m/s) sniper puška s pákovým závěrem
- minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu v budovách a do 20 m

- Veškeré AEG, GAS a CO2 nad 170 m/s jsou zakázány!
- Zbraně na stlačený vzduch (HPA) jsou zakázány bez výjimky!
- Povoleny jsou pouze tlačné zásobníky s kapacitou do 150 ran s výjimkou kulometů např. RPK, PKM, M249, M60 apod.).
- Kulomety mohou být osazeny max. jedním vysokokapacitním zásobníkem schránkového typu.

- Maximální váha kuliček je omezena na 0,43g. Zakázány jsou skleněné, barvící a jiné speciální BB.

U OFF ZONE bude vyhrazeno bezpečné místo pro střelbu, seřízení hop-up a testování funkčnosti zbraně.

 

Vyřazení hráče ze hry:

K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Odlišně se postupuje při zásahu herního velitele frakce (zůstává v poli se žlutou reflexní vestou, aktivně nezasahuje do boje, neprovádí průzkum, jen řídí celkovou činnost frakce) a speciálních herních postav vůdců – viz detailně níže.

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám“, nebo „zásah“ a nasadí si reflexní vestu.

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Herní pyrotechnika:

Ve hře lze použít plynové airsoftové granáty se zvukovým efektem, jako například granáty ThunderB. Výbuch granátu zabíjí všechny hráče v okruhu 10m. V případě vhození do místnosti pak všechny hráče v místnosti (místnosti do velikosti 10x10 metrů). Pokud je granát vhozen do haly, pak platí pravidlo 10m. Zabitý hráč hlásí zásah stejně jako v případě zásahu kuličkou.

Hráč neumírá pouze v případě, že je schopen celé své tělo i výstroj schovat za nějakou pevnou překážkou, mezi hráčem a granátem (zákop, nízká stěna, deska stolu atd.). Křoví nijak nekryje.

Refresh:

Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro startovní refresh (prostor startovního refreshe je nebojovou zónou, přesto je nutné mít stále nasazené brýle).

Mrtvoly na refresh i všichni mrtví hráči jsou povinni mít na sobě reflexní vestu.

Refresh je shodně pro všechny frakce v intervalech XX:00 – XX:20 – XX:40. Refresh je tedy 20 minut pro všechny strany.

 

Úkoly herní stran

Harmonogram úkolů

10:00 – 11:30

Průnik do sídla José Nera se podařil, nyní je velmi rychle nutné zachránit stohy seznamů odpůrců režimu, stejně jako jeho podporovatelů, které jsou připraveny na základně k převozu. Z těchto informací by mohli těžit obě strany, pro obě je tedy důležité uspět. V této první části musí obě strany získat co nejvíce kartonových beden, které jsou rozmístěné na 3 místech (vždy 5 beden na jednom místě). Na každé bedně je čas. V uvedený čas se příslušná bedna automaticky aktivuje a poté ji lze odnést na mrtvoliště a dostat za ni body. Na každém stanovišti se vždy aktivuje jedna bedna každých 15 minut. Jiné než aktivní bedny nelze vzít. Zasažený hráč nechává bednu přesně tam, kde zemřel. Takovou bednu může kdokoliv odnést.

11:30 – 13:00

Posily jsou na cestě, proto je nutné udržet stávající pozice v Nerově sídle za každou cenu! Tentokrát jsou umístěny na čtyřech vrcholech ve dřevěných bednách kontrolní šachové stopky. Cílem obou stran je získat co nejvíce času za držení kopce a to tak, že zmáčknou stopky se značkou své frakce při obsazení pozice. Tím se začne přičítat čas držení pro frakci a naopak čas u druhé frakce se zastaví. Ve 13:00 bude počítání ukončeno a bude následovat krátká pauza na oběd.

13:00 – 13:45

Oběd

14:00 – 16:00

Obě strany jsou již velmi vyčerpány. Nyní se snaží přeskupit a vyklidit sejf se státním pokladem a zachránit tak co nejvíce bohatství, stejně tak jako odnést vše ze soukromých skrýší. V herním prostoru se proto uvnitř hlavní budovy nachází „trezor“ ve kterém jsou zlaté cihly, které potřebují obě strany získat a dopravit na refresh. Cílem je dojít k trezoru, a cihly donést na refresh. Jediným pravidlem je to, že jeden hráč smí v jeden moment nést pouze jednu cihlu. Pokud je hráč nesoucí cihlu zasažen, musí pět minut ležet/sedět na místě a počkat, zda ji od něj nepřevezme jiný spoluhráč či protihráč (cihlu drží zasažený hráč viditelně). Poté, pokud není cihla převzata, odchází i s cihlou na mrtvoliště, kde ji jako mrtvý odkládá do speciálně určené bedny pro zlaté cihly a předměty stažené ze hry od mrtvých.

Souběžně s tím se na herní ploše vyskytují pro každou stranu dvě tajné skrýše drog a peněz, kterými si lze přilepšit. Opět jeden hráč může nést jen jeden předmět a stejně, jako by nesl zlatou cihlu, se postupuje i při jeho zásahu.

16:00 – cca 17:30

Bitva je téměř u konce, jediným způsobem jak ji definitivně zvrátit na svoji stranu je pokusit se ještě zabít nepřátelského vůdce (herní postavy generál Nero a Alberto Ramirez), než se definitivně vojáci stáhnou z prostoru.

Trvalý úkol frakce – doprovod vůdce

Vůdci svých stran (generál Nero a Alberto Ramirez) jsou nedílným symbolem statečnosti a hrdinství svých mužů. Během celé hry si ovšem každá frakce musí hlídat svého „vůdce“. Ten se po hřišti pohybuje s hráči. Pokud je vůdce zasažen, může ho vlastní či nepřátelský voják dopravit na refresh. Hráč musí v takovém případě vůdce držet za ruku a ten jej následuje. Pokud je Vůdce znovu zasažen, jsou nutní dva lidé pro jeho transport, tedy musí se ho držet dva vojáci. Zraněný Vůdce nesmí střílet, ale hráči co ho vedou ano. Vůdce nelze používat jako živý štít. Přátelská strana chce svého vůdce dopravit na Refresh, kde se ihned oživí. Nepřátelská strana chce cizího vůdce dostat do vězení. Stačí ho dopravit na kterýkoliv kopec se šachovými stopkami a tam ho po dobu 20ti minut udržet (čas počítá samotný zajatý vůdce). Pokud se to podaří, nepřátelský vůdce se musí vykoupit aby nebyl odeslán k mezinárodnímu soudu. Po předání svazku bankovek pak odchází zpět na svůj refresh s nasazenou reflexní vestou. Tento úkol se plní po celou dobu hry.

Speciální zbraně a prostředky ve hře

- Bedny s časy a šachové stopky

Slouží k hlavní části hry. Manipuluje se s nimi dle výše uvedených pravidel. Je zakázáno je poškozovat či přemísťovat.

- Balíček drog, peníze a zlaté cihly

Drogy slouží jako herní předměty. Každá frakce si všímá pouze zlatých cihel a dle frakce pak buď drog (Mantikory), nebo peněz (Jaguáři). Druhá komodita je pro ně nevyužitelná a nesmí s ní manipulovat.

 

Povinná výbava hráče:

 • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)
 • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)
 • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (při hře trvale nasazena na hlavě)
 • oranžová reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče) - žlutou vestu užívají jen speciální postavy a organizátoři
 • vyplněný formulář k účasti a odpovědnosti za tým (je-li součástí týmu i hráč mladší 18 let, tak také prohlášení pro hráče mladší 18 let)
 • doklad totožnosti k prokázání věku

 

Doporučená výbava hráče:

 • osobní lékárnička první pomoci
 • PMR vysílačka pro zajištění spojení
 • hodinky
 • svítilna
 • vhodná výstroj, oblečení a obuv pro airsoft v budovách
 • chrániče loktů a kolen, mřížka na obličej

 

Ustanovení o odpovědnosti:


Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Vybavení zázemí akce:

 • drobný prodej munice a nezbytného spotřebního zboží pro airsoft

Vydáno: 21.3.2018 11:25 | 
Přečteno: 1590x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Kalendář

Archiv článků