Fórum
Kategorie: AS akce 9 hour

9 hour - Pravidla

9 hour - PravidlaPravidla a informace k airsoftové akci 9 hour.

Termín akce:

Zahájení předprodeje lístků na www.airsoftshop.cz: pondělí 30. ledna 2017
Konec předprodeje lístků na: středa 26. dubna 2017
Zahájení registrací na místě: sobota 29. dubna od 7:00 do 8:30 hod.
Úvodní nástup: sobota 29.4. 2017 v 8. hod.
Začátek akce: 9:00
Konec akce: 18:00

 

Herní prostor:

Akce se koná na airsoftovém hřišti Bezno – Hájek (50.3772197N, 14.8218103E).

Herní prostor bude definován na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.

Podmínky pro účast:

Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni. (na základě odůvodněné žádosti může účast mladšího hráče s trvalým doprovodem hrajícího rodiče ve výjimečných případech povolit hlavní organizátor). Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků akce.

 

Registrační poplatek:

Při uhrazení do 26. dubna 2017: 250,-Kč
Při uhrazení později a přímo na akci: 350,-Kč


Základní ustanovení a zákazy:

Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play hry, tato pravidla a pokyny organizátorů.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

- použití jakékoliv výbušné pyrotechniky, vyjma legálně prodejných dýmovnic a imitací pyrotechniky se zvukovým efektem, jako jsou plynové airsoftové granáty apod. (tj. bez pyrotechnické složky). Je zakázána jakákoliv pyrotechnika domácí výroby

- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace, vegetaci, střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách, budování pastí

- používání dráždivých, slzotvorných a jiných nebezpečných chemických látek

- používání ostrých a jinak nebezpečných předmětů, zbraní a laserů

- používání jiných než povolených airsoftových zbraní

- násilný fyzický kontakt mezi hráči

- vstupování a pobyt v herní zóně bez nasazených ochranných brýlí nebo masky

- pohyb a pobyt s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE a na REFRESH

- odhazování odpadků po herním prostoru – účastníci jsou povinni si vlastní odpad odvést

- rozdělávání ohně a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, kouření v lese. Na místě v OFF ZONE a na Refresh bude zřízena kuřárna včetně popelníků.

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.

 

Rozlišení herních frakcí a mrtvol:

Strana José Nera Viditelný BÍLÝ šátek na krku a k němu:

Bílí Jaguáři helma
Korporace kšiltovka
Nájemní žoldáci klobouk

Strana Atentátníků Viditelný ČERVENÝ šátek na krku a k němu:

Rudé Mantikory helma
Umírněné frakce odporu baret
Zahraniční poradci šátek/shemagh (ne bílo-černý)

Každý živý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce a barevný šátek na krku podle strany za kterou hraje. V případě palestin je povolena červeno-bílá kombinace pro Rudé Mantikory, bílo-černá pak pro Bílé Jaguáry.

Zasažený hráč odcházející na refresh a „mrtvý“ hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou.

 

Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):

Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií:

bílá páska do 130 m/s
- použití ve hře bez omezení

modrá páska 130 – 160 m/s
- minimální vzdálenost pro střelbu 10 m
- povoleny jen zbraně prokazatelně neschopné automatické střelby
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu v budovách a do 10m

červená páska 160 190 m/s
- povolena výhradně manuální sniper zbraň
- minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu v budovách a do 20 m

AEG, GAS, CO2 a HPA nad 160 m/s jsou bez výjímek zakázány!
Zbraně na stlačený vzduch (HPA) jsou povoleny pouze po předchozí domluvě s organizátory na akce@airsoft.cz. Jinak jsou zakázány. Hráč, který na akci dorazí s neohlášenou zbraní s pohonem na HPA bude z akce vyloučen.
Povoleny jsou pouze tlačné zásobníky s kapacitou do 150 ran!

Repliky kulometů mohou používat vysokokapacitní zásobníky (např. RPK, PKM, M249, M60 apod.). Maximálně však jeden vysokokapacitní zásobník (jedno zda klasický točák či krabice/buben).

Omezení váhy kuliček: max. BB 6mm 0,43g (zakázány jsou skleněné, barvící a jiné speciální BB).

U OFF ZONE bude vyhrazeno bezpečné místo pro střelbu, seřízení hop-up a testování funkčnosti zbraně.

 

Vyřazení hráče ze hry:

K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám“, nebo „zásah“ a nasadí si reflexní vestu.

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Pyrotechnika:

Ve hře lze použít plynové airsoftové granáty se zvukovým efektem, jako například granáty ThunderB. Výbuch granátu zabíjí všechny hráče v okruhu 10m. V případě vhození do místnosti pak všechny hráče v místnosti (místnosti do velikosti 10x10 metrů). Pokud je granát vhozen do haly, pak platí pravidlo 10m. Zabitý hráč hlásí zásah stejně jako v případě zásahu kuličkou.

Hráč neumírá pouze v případě, že je schopen celé své tělo i výstroj schovat za nějakou pevnou překážkou, mezi hráčem a granátem (zákop, nízká stěna, deska stolu atd.). Křoví nijak nekryje.

Pro hru jsou též povoleny legálně koupené dýmovnice.

 

Refresh:

Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro startovní refresh (prostor startovního refreshe je nebojovou zónou).
Na bojišti je možné narazit na třetí refresh, který lze dobýt. Majitel dodatečného refreshe musí mít vyvěšenu barevnou vlajku své strany (červená nebo bílá) aby se na daném refresh mohl oživit. V daný čas se oživí pouze členové strany, kterým refresh patří. Pokud refresh změní svého majitele, musí hráči čekající do té doby na oživení přesunout na svůj startovní refresh. Tento „třetí“ refresh se považuje za bojovou zónu a proto v jeho prostoru musí mít všichni účastníci neustále nasazené brýle a vesty.

Mrtvoly na refresh i všichni mrtví hráči jsou povinni mít na sobě reflexní vestu.

Refresh je shodně pro všechny frakce v intervalech po půl hodině vždy v celou a v půl. Refresh je tedy 30 minut pro všechny strany.

 

Úkoly herní stran

Cíle a hodnocení herních frakcí

V celé hře je šest frakcí, které jsou rozdělené na dvě strany:

Rudí (Strana Atentátníků) – Rudé Mantikory, Umírněné frakce odporu a Zahraniční poradci
Bílí (Strana José Nera) – Bílí Jaguáři, Korporace a Nájemní žoldáci

Ačkoliv celá strana bude po celou hru spolupracovat a směřovat za stejným cílem, každá její jednotlivá frakce má zároveň vlastní samostatný úkol, který plní během celé hry. V plnění všech úkolů si frakce mohou během hry navzájem pomáhat a spolupracovat, pokud to pravidla úkolu nějakou formou dovolí.

 

Hlavní úkol pro obě strany

Skládá se ze 2 částí. Každá z nich bude trvat 4,5 hodiny.

V první části je úkolem obou stran získat co nejvíce beden, které jsou rozmístěné na 5 místech (vždy 5 beden). Na každé bedně je kód. V pravidelných intervalech budou velitelům frakcí oznámena čísla beden, které lze ukořistit a odnést na refresh. Vždy to budou tři bedny každou půl hodinu. Bednu je nutné přinést na vlastní startovní refresh. Za každou bednu na refresh dostane strana 4 body. Celkem se tak rozdělí 100 bodů.

V druhé části hry se hraje na čas, po který jednotlivé strany udrží své pozice. Je určeno 4 – 5 bodů. Na každém z těchto bodů budou malé šachové stopky (hodiny se dvěma ciferníky). Ten kdo má bod v držení si pustí své stopky, které běží, dokud je nezmáčkne protivník. Na konci hry se sečtou časy držení ze všech hodin. Za každých celých 15 minut času držení, získá strana 1 bod. Celkem se tak rozdělí 72 – 90 bodů.

Vedlejší úkoly frakcí

Během celé hry ovšem každá frakce plní a hlídá si svůj samostatný vedlejší úkol. Stejný úkol má vždy jedna frakce na každé straně. Ta frakce která úkol splní lépe, získá na konci hry dodatečných 10 bodů pro svoji herní stranu.

Rudé Mantikory/Bílí Jaguáři
Jsou hlavní bojovou silou svých stran. Snaží se hlavní úkol splnit za každou cenu. Nic jiného je nezajímá. Plně se věnují jen hlavnímu úkolu, podporováni svými spojeneckými frakcemi.

Umírněné frakce odporu/Korporace
Cílem těchto frakcí je co nejméně umírat. Ačkoliv se účastní boje, mají pocit, že tohle není jejich boj. Musí ale přežít, což znamená bojovat. Po celou dobu hry proto zaznamenávají své ztráty do sešitu na startovacím i dodatečném refreshi. Každý mrtvý se do sešitu zapíše a udělá si za každou svoji smrt čárku (tedy pokaždé když na refresh přijde). Jedna čárka, jedna smrt. Která frakce na konci hry přišla o méně lidí, získá 10 bodů pro svoji stranu.

Nájemní žoldáci/Zahraniční poradci
Cílem je posbírat po herním prostoru co nejvíce balíčků drog a peněz. Tyto frakce usilují o co největší zisk a výtěžek z této zmatené situace. Hledají svazek bankovek či drogy, které pak musí přinést na refresh. Kromě této frakce nesmí na peníze ani drogy nikdo jiný sahat. Nikdo však nesmí nalezené peníze schovávat. Mrtvé hráče nelze šacovat ani obrat o získané cennosti. Mohou je po smrti donést na refresh, kde se započítají do skóre. Jeden hráč ale nemůže nikdy nést více než jeden svazek bankovek nebo jeden balíček drog. Balíček drog má hodnotu dvou svazků bankovek. Ten kdo bude mít na konci větší bohatství, získá 10 bodů pro svoji stranu.

 

Speciální zbraně a prostředky ve hře

- Bedny s kódy a šachové stopky

Slouží k hlavní části hry. Manipuluje se s nimi dle výše uvedených pravidel. Je zakázáno je poškozovat.

- Balíček drog a peníze

Drogy slouží jako herní předměty. Jediní hráči, kteří s nimi mohou manipulovat, jsou Nájemní žoldáci a Zahraniční poradci. Nikdo jiný si těchto předmětů nevšímá, může na ně však upozorňovat.

Povinná výbava hráče:

 • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)

 • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)

 • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (při hře trvale nasazena na hlavě)

 • reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče)

 • vyplněný formulář k účasti a odpovědnosti za tým (je-li součástí týmu i hráč mladší 18 let, tak také Prohlášení pro hráče mladší 18 let)

 • doklad totožnosti k prokázání věku

 

Doporučená výbava hráče:

 • osobní lékárnička první pomoci

 • PMR vysílačka pro zajištění spojení

 • hodinky

 • svítilna

 • vhodná výstroj, oblečení a obuv pro airsoft v budovách

 • chrániče loktů a kolen, mřížka na obličej

 

Ustanovení o odpovědnosti:

Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Vybavení zázemí akce:

 • mobilní WC

 • užitková voda

 • drobný prodej munice a nezbytného spotřebního zboží pro airtsoft


Vydáno: 27.1.2017 9:25 | 
Přečteno: 2509x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif http://evo-bren.airsoft.cz


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Účet

Kalendář

Archiv článků