Fórum
Kategorie: Airsoft akce

Akce Manuál 2014 - 25. října 2014

Akce Manuál 2014 - 25. října 2014ZRUŠENO - Chcete si zase jednou zahrát airsoft jen s manuály? Žádné elektriky, plynovky, žádné silné upgrady - vše rozhode jedna kulička! Půjde znovu o šikovnosti, střeleckém umění, schopnost se nepozorovaně přiblížitk protivníkovi a o správnou taktiku. Chcete to prožít znovu? Pak máme pro vás tu pravou příležitost. Na sobotu 25. října 2014 organizujeme v našem novém prostoru v Ostrově u Karlových Varů znovu po delší odmlce „Akci Manuál 2014“.

Termín: 25. října 2014
Místo konání: Ostrov u Karlových Varů (bývalé vojenské cvičiště za silničním obchvatem)
Vstupné: 50,- Kč

Registrace:
Pod článek napište do komentáře kolik se vás z týmu zůčastní viz. (již vzorový příspěvek).
Vstup na akci od 15 let. Osoby mladší 18 let s doprovodem osoby starší 18 let.
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 a více přihlášených hráčů. Počet přihlášených uzavíráme v úterý 21. října 2014. Ve středu zde bude vyvěšena závazná informace o konání akce.

Námět:
Akce Manuál 2014 bude klasickou airsoftovou akcí, v níž proti sobě stanou dvě strany: červení a modří. Hra se bude skládat z dílčích úkolů (boj o vlajku, základnu, prostor, osvobození zajatce,…) a to vždy v časových limitech. Těšit se můžete i na tradiční „napoleonské řady“ jako zpestření na závěr.

Herní strany:
Rozdělení hráčů proběhne přímo na místě rovnoměrně mezi obě herní strany. Hráči nebudou rozděleni dle maskáčů (dle možnosti se k tomu ale přihlédne). K rozlišení na bojišti budou sloužit červené a modré pásky. K označení zasažených hráčů při odchodu na mrtvoliště bude klasicky reflexní vestou.

Zbraně, munice, pyrotechnika:
Zbraně:
Na akci je povoleno použití jen manuálních zbraní s úsťovou rychlostí do 100 m/s (měřeno s kuličkou 0,20g). Pro odstřelovače je maximální povolenou úsťovou rychlostí 120 m/s (měřeno s kuličkou 0,20g), každý odstřelovač ale musí mít v týmu minimálně další dva hráče s běžnou manuální zbraní. Použití jakýchkoliv elektrických, plynových, nebo silnějších manuálních zbraní je zcela zakázáno.

Munice:
Maximální váha používaných kuliček je omezena na BB 0,30g. Těžší kuličky nejsou na akci povoleny.

Pyrotechnika:
Veškerá pyrotechnika je zakázána.

Pravidla boje:
Zásahy:
Platný je každý zásah kuličkou do hráče (platí i odražené střely) a to včetně zásahu do výstroje, kterou má hráč oblečenu na sobě vyjma zásahů do batohu které jsou z pohledu střelce zřetelně mimo siluetu těla hráče. Neprůstřelné vesty ani helmy nemají ochrannou funkci ve smyslu zásahu. Zásahy do zbraně neplatí. Zásah od spoluhráče a vlastní zásah je také platný.

Zasažený hráč, nebo hráč, který se sám vzdá, je povinen zřetelně ohlásit zásah slovy „MÁM“ (případně: „VZDÁVÁM SE“), obléknout si oranžovou reflexní vestu, vzdálit se od bezprostředního místa kontaktu směrem kterým přišel a odejít nejkratší cestou na mrtvoliště. Zasažený hráč nesmí poskytovat žádné informace ostatním na bojišti (osobně ani po radiostanici), procházet se po bojišti a zůstávat na něm.

Mrtvoliště:
Mrtvoliště bude vyznačeno v prostoru a hráči budou seznámeni s jeho umístněním. Hráč zůstává na mrtvolišti do začátku další dílčí epizody (nové epizody začínají vždy cca co 30 minut), teprve pak se smí znovu zapojit do boje.

Neherní zóna:
Je zakázáno vést střelbu tak, aby střely dopadaly mimo herní prostor. Hráčům Je také zakázáno, aby se před útokem protivníka stáhli do neherní zóny či se neherní zónou přesunovali do výhodnějšího místa pro vedení další činnosti. Učiní-li tak, považují se automaticky za vyřazené, jako by byli zasaženi. Mimo herní zónu je zakázáno vést jakákoliv střetnutí.

Před opuštěním herní zóny je každý hráč povinen vyjmout zásobník ze své zbraně, výstřelem do země pod bezpečným úhlem (aby nedošlo ke zranění odraženou kuličkou) se přesvědčit, že nemá náboj v hlavni, zbraň zajistit a uložit do pouzdra či na řemen.

Bezpečnostní opatření:
Všichni hráči se akce účastní výhradně na svoji odpovědnost a organizátoři nepřejímají žádnou právní ani hmotnou odpovědnost za případná zranění, poškození věcí atd. Minimální věk účastníků je 14 let. Hráči mladší 18ti let se smí akce zúčastnit jen s doprovodem odpovědné osoby a potvrzeným formulářem souhlasu rodičů (viz níže přiložen).

Každý hráč je povinen jednat odpovědně, v souladu s platnými zákony, pravidly akce a zásadami bezpečné manipulace se zbraní tak, aby svým chováním nezpůsobil újmu sobě ani ostatním hráčům. Každý hráč je rovněž povinen uposlechnout pokynů organizátorů.

Všichni hráči a ostatní osoby pohybující se v herním území musí po celou dobu a bez výjimky nosit nasazené ochranné brýle či masky. Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt a napadení mezi hráči a užití jiných než airsoftových zbraní a na akci zakázaných druhů airsoftových zbraní. Je zakázáno veškeré použití pyrotechniky. Je zakázáno použití vozidel v herní zóně.

Pokud se v herním prostoru objeví nezúčastněné osoby je každý hráč povinen akci přerušit až do jejich odchodu a informovat organizátory. Je zakázáno střílet na zvířata a poškozovat prostor bojiště.

Hráčům je zakázáno manipulovat se zbraní a účastnit se hry pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Proviní-li se hráči závažným způsobem proti bezpečnosti a pravidlům akce, bude vulgární a urážlivý či bude jednat v rozporu se zákonem jsou organizátoři oprávněni jej bez náhrady vyloučit a vykázat z prostoru. Při porušení zákona, agresivním jednání a napadení osob bude k řešení incidentu přivolána Policie ČR.

Radiostanice:
Spojení na akci bude pomocí PMR radiostanic. Přidělení kanálů je 1 - 3 červení, 4 - 6 modří, 7 záložní kanál, 8 organizační kanál (zákaz monitorování hráči jakékoliv strany)

Vozidla:
Použití jakýchkoliv vozidel ve hře je zcela zakázáno.

Nocování, rozdělávání ohňů, voda, WC:
Akce je jednodenní, nocování není organizováno, rozdělávání ohňů není povoleno, pitná voda ani WC nebude na akci zajišťována.

Herní prostor:
Herní prostor rovinatý, svažující se k jihu s několika vyvýšeninami a prudkými svahy po severním a západním okraji. Území je částečně zalesněné a částečně zatravněné, porostlé pásy křovisek a osamocenými skupinami dřevin. V prostoru je vyježděno několik cest a dělí jej pás vedení vysokého napětí. Další cesty jsou již zarostlé, v terénu jsou po nich místy neočekávané vyjeté prohlubně.

Časový plán:
25. 10. 2014 (sobota)
9.00 – 10.00 hod registrace hráčů, vydávání dokumentace a označení
10.00 hod nástup hráčů k úvodnímu briefingu
10.15 hod zahájení herní části
16.00 hodin ukončení herní části
16.15 hodin vyhlášení výsledků

Vstupné:
Každý účastník akce, který se zapojí do herní části je povinen uhradit hotově při registraci vstupné ve výši 50,-Kč (mějte připravenu přesnou částku). Při předčasném odjezdu hráče či při jeho vyloučení pro porušení pravidel a bezpečnosti se vstupné nevrací.

Vstupné zahrnuje:
- vstup do areálu a účast na hře (na vlastní nebezpečí), označení hráče a další podklady ke hře od organizátorů

Doprava:
Pro cestu na akci a zpět lze využít automobily (parkování u prostoru zajištěno), nebo hromadnou dopravu. Například z Prahy Florence odjíždí autobus v 6:30 hod., přestupuje se v Karlových Varech (tržnice) a v Ostrově (u Zámku) jste v 9:21 hod.


Vydáno: 21.10.2014 9:04 | 
Přečteno: 12544x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Strana:  « předchozí  1 2
, Účast na Akci Manuál
Plánujete-li se zúčastnit Akce Manuál 2014, pište sem do diskuze k tomuto článku název týmu a počet osob (zjednodušená přihláška), ať máme předem informaci o účasti.

Díky
Honza BAS

Strana:  « předchozí  1 2

Menu

Odkazy

Přihlášení

Kalendář

Archiv článků