Fórum

Registrace

Uživatelské jméno může obsahovat pouze písmena (A-Z), tečku (.) a pomlčku (-). Maximální délka je 24 znaků. E-mailová adresa je povinná. Je vyžadováno potvrzení této akce kliknutím na odkaz ve zprávě, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu.

Uživatelské jméno
Heslo
Heslo (kontrola)
E-mail
Informační e-maily zasílat informační e-maily
Kontrola

Podmínky

Každý úživatel Airsoft.cz je povinen respektovat tyto pravidla:

§ 1 - Uživatel je povinen dbát pokynů administrátorů a moderátorů.
§ 2 - Jedna osoba může mít založen pouze jeden účet. V případě problému s přihlášením kontaktujte administrátory na e-mailu info@airsoft.cz.
§ 3 - Je zakázáno použití vulgárních slov a urážek v jakémkoliv významu slova.
§ 4 - Zákaz veřejných diskuzi na témata co nejsou v souladu se zákony České republiky a mezinárodním právem.
§ 5 - Zákaz propagování extremistických hnutí a psychotropních látek. Zákaz napadání náboženských, rasových či jiných skupin. Zákaz propagace jakékoliv formy násilí, jakož i stránek s touto tématikou.
§ 6 - Moderátor fóra může smazat/editovat příspěvky, které dle jeho uvážení vedou k nepřehlednosti tématu/fóra.
§ 7 - Je zakázáno poškozovat Portál a jeho funkčnost.
§ 8 - Fórum nebere zodpovědnost za názory uvedené v příspěvcích. Jsou subjektivním názorem každého uživatele a nejsou nikterak korigovány.
§ 9 - Každý návštěvník a uživatel portálu je povinen řídit se tímto řádem, v případě porušení řádu mu bude udělen trest podle uvážení administrátora.
§ 10 - Administrátor muže "Pravidla portálu" změnit bez předešlého upozornění.
§ 11 - Administrátor a Moderátor může jaké koliv téma či příspěvek, bude-li porušeno některé z těchto pravidel okamžitě smazán i bez upozornění!!!

Pokud máte jaký koliv dotaz nebo nějaký problém pište na info@airsoft.cz nebo přes PM nick AirSoft.cz


Menu

Odkazy

Účet

Kalendář

Archiv článků