Zdroj: http://airsoft.cz/zajimavosti/test-hnacich-plynu  •  Vydáno: 21.2.2012 17:16  •  Autor: AirSoft.cz

Test hnacích plynů

Test hnacích plynůProvedli jsme malý praktický test hnacích plynů a o výsledky se s vámi podělíme.

Plyny01.jpg

Jelikož se množí mnoho dotazů, který plyn je lepší, zda CO2 nebo klasický GAS a když už GAS tak kterou značku, rozhodli jsme se pár plynů otestovat. V určitém ohledu nebyly výsledky až tak překvapující, na druhou stranu, některé plyny zaujaly.
Pro začátek si nejprve shrňme základní znalosti o používaných plynech:

Green Gas
Vesměs všechny plyny typu Green Gas jsou postaveny na základu kapalného propanu s příměsí (jiný plyn, mazivo atd.). Jedná se standardní plyny na pohon airsoftových pistolí.
Green Gas se používá mnoho let a výhodou je především stabilnost výkonu a snadné použití, jelikož se doplňuje stejně, jako plyn do zapalovače. Nevýhodou je nutnost nošení hůře skladných lahví o objemu od 500-2000ml.

Ideální pro záložní zbraně, které sebou nosíte, nebo pro zbraně s vysokou spotřebou plynu a vysokou kadencí. Zásobníky se doporučuje uchovávat pod mírným tlakem a velkou výhodou je to, že nevadí, pokud jste zbraň nepoužili, jelikož vypustíte plyn jen na pár desítek ran.

CO2
Stlačený oxid uhličitý se dříve hojně používal pro různé účely, ale do airsoftu pronikl teprve v posledních letech.
Oproti Green Gas má výhodu ve vyšší síle a skladnosti, jelikož je obvykle dodáván ve formě 12g bombiček (pro jiné použití jsou i například 14g bombičky). Navíc se dá zakoupit ve většině západních států a není tak nutné, dovážet z Asie Green Gas. Nevýhodou je mnohdy složitější montáž, která vyžaduje použití klíčů, sundavání krytek atd.

Vhodné pro primární zbraně, nebo zbraně s nižší kadencí, od kterých se očekává vysoký výkon. Nevhodné pro rychlopalné zbraně. Při použití je nutné bombičku ze zbraně vždy vypustit do 24h, pokud se nespotřebuje. Bohužel u záložních pistolí se často stává, že kapacitu bombičky nikdy nevyužijete a vypustíte tak plyn na cca 100 kuliček.

Oba dva typy plynů mají ideální teplotu použití v rozmezí 15-25 °C. Co se ceny týče, tak zde jsou náklady podobné. S těmito základními znalostmi se tedy můžeme vrhnout na testování.

Jako testovací pistoli jsme zvolili KJ Works M9 Celokov. KJW ji vyrábí jak ve verzi pro Green Gas, tak i pro CO2. Navíc tento model používá stejné vnitřní díly jak ve verzi GAS, tak i ve verzi CO2. Tudíž by měl být test maximálně vyrovnaný a v rámci našich možností přesný. Pro každý plyn byla použita samostatná zbraň, jež byla nejdříve otestována, zda funguje bez problémů.

Testovanými plyny jsou Green Gas, Ultrair Power Gas, Extreme blow back Gas, Pro-Tech Green Gas a CO2.

Postup testování byl následující. Zásobník zbraně byl naplněn plynem i kuličkami, poté střelbou v cca vteřinových intervalech vystřílen, opětovně naplněn a opět vystřílen.

Zjišťovali jsme:
-průměrnou úsťovou rychlost při prvních třech výstřelech
-průměrnou úsťovou rychlost během střelby z prvního zásobníku
-počet vystřelených zásobníků a celkový počet vystřelených ran
-úsťovou rychlost při vystřelení poslední kuličky každého zásobníku
-úsťovou rychlost při vystřelení poslední kuličky
-cílem je ověřit vlastnosti plynů, nikoliv výkonů zbraní

tabulka.jpg

Shrnutí

Green Gas
Jeden z nejlevnějších plynů na trhu. Standardně používaný plyn mnoha hráči, jehož stejné verze, pod různými značkami se vyváží z Asie mnoho let. Zde se nekonalo výraznější překvapení. Plyn byl v mnohém podobný Ultrair Power Gas. Dokázal vystřílet 55 ran s pozvolna klesajícím výkonem. Při střelbě třetího zásobníku však zpětný ráz citelně zeslábl.

Ultrair Power Gas
Další standardní plyn, společně s Green Gas jeden z nejběžnějších a nejprodávanějších plynů na trhu jak u nás, tak ve světě. V současnosti ho do světa distribuuje firma ASG.
Plyn podal očekávaný výkon. Úsťová rychlost cca 96 m/s při prvním zásobníku a vystřílení celých dvou zásobníků. Oproti ostatním plynům, tento vystřílel nejmenší počet celkových ran, ale jeho výkon zůstal stabilní a i při posledních výstřelech byl zpětný ráz stále dost silný.

Pro Tech Airsoft Green Gas
Novinka na trhu z Polska, se kterou ještě nemáme mnoho zkušeností. Společně s Green Gas je to aktuálně nejlevnější plyn na trhu.
Proti předchozím dvěma plynům má mírně slabší výkon, kolem 90 m/s na prvním zásobníku. Co však ztrácí na výkonu, dohání na kapacitě, jelikož se z něho dokázalo vystřílet úžasných 73 ran, tedy celé tři zásobníky a pár ran navíc. Navíc po výstřelu poslední kuličky ze třetího zásobníku měl vyšší úsťovou rychlost, než předchozí dva plyny, poté co vystřelili poslední kuličku.
Poznámka: z jiného předchozího testování jsme zjistily, že plyn by mohl být vhodný i do teplot kolem 10°C, kde podával stále stejný výkon, zatímco jiné plyny začaly ztrácet (subjektivně testováno).

Extreme Blow Back
Plyn firmy Cybergun se začal dovážet do ČR teprve v posledních letech. Má se jednat o plyn určený především do silnějších dlouhých zbraní a blowback pistolí. Vzhledem k jeho vyšší ceně je určen spíše pro výkonnější zbraně a plynové automaty. Plyn skutečně podal vyšší výkon, co se úsťové rychlosti týče. Průměrný výkon při prvním zásobníku byl kolem 100 m/s a celkově vystřelených 57 ran je dostatečných. Zpětný ráz byl i při posledním výstřelu srovnatelný s jinými plyny.
Poznámka: Z vlastní zkušenosti máme ověřeno, že při teplotách kolem 20 °C a výše, podává tento plyn nejideálnější výkon. Ve dlouhých plynovkách se skutečně osvědčil. V chladnějším počasí se chová jako standardní plyny.

CO2
V tomto ohledu je to trochu nesrovnatelné s ostatními plyny, jelikož bombička má objem 12g, oproti tomu standardní zásobník na Green Gas má cca 5-6g. Pro porovnání si však myslíme, že je nutné zahrnout i tento plyn, ale minimálně jeho kapacitu (počet ran) počítat jako poloviční a v úvahu brát fakt, že posledních 50 ran bombičky už má vcelku malý výkon. Bombičky od všech značek, jsou v zásadě všechny stejné, liší se jen značkou na obalu, ale složením nikoliv. Očekává se dobrý výkon i kapacita. Co se týče výkonu, nezklamal. Průměrná úsťová rychlost je cca 100 m/s a to je hodně dobré. Kapacita kolem 100 ran na 12g bombičku, znamená u 6g cca 50 ran a je tedy kapacitně srovnatelná s běžnými Green Gas plyny. Poznámka: Zkušenosti mnoha lidí, včetně našich, poukazují na silný „mrazící“ efekt tohoto plynu. Při rychlé střelbě se stává kulička nestabilní a střelba se stává nepřesnější. To je díky nashromážděné vlhkosti v hlavni, během střelby, při které se pistole nedokáže sama ohřát.

© AirSoftShop.cz
Foto, text - Petr, Alfred