Zdroj: https://airsoft.cz/airsoft-akce/pravidla-operace-zaragua  •  Vydáno: 12.5.2015 10:03  •  Autor: Alfred

Pravidla - Operace Zaragua

Pravidla - Operace Zaragua

Termín akce:

Zahájení registrací po internetu: 1. června 2015 na www.airsoftshop.cz
Zahájení registrací na místě: pátek 14. srpna 2015 od 12.00 hod. do 23.00 hod.
Úvodní nástup: sobota 15. srpna 2015 v 9.30 hod.
1. herní den: od 10.00 do 19.00 hod.
Noční operace: od 21.00 hod. do 24.00 hod.
2. herní den: od 8.00 do 15.00 hod.
Závěrečný nástup: neděle 16. srpna 2015 v 16.00 hod.


Herní prostor:
Herní prostor v Oldřichově u Písku bude definován na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.
Pozor, letos se změnilo umístění OFFZONE a příjezdová cesta!


Podmínky pro účast:
Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Hráč se musí na vyzvání organizátorů prokázat herní identifikační kartou. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni. Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků akce.


Registrační poplatek:
Při uhrazení do 31. července 2015:    200,-Kč
Při uhrazení do 13. srpna 2015:         250,-Kč
Při uhrazení později a přímo na akci: 300,-Kč

Základní ustanovení a zákazy:
Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony  platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play hry, tato pravidla a pokyny organizátorů.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

Do herního prostoru je zakázáno vjíždět vozidly mimo vozidel organizátorů a vozidel organizátory povolených pro přepravu vybavení. Maximální rychlost vozidel v herním prostoru je omezena na 15 km/hod. Je přísně zakázáno zajíždět vozidly mimo vyjeté cesty. Řidič plně odpovídá za své jednání.

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.

Je zakázáno odhazování odpadků - při registraci budou k dispozici pro vyzvednutí plastové pytle na odpad. (Všichni účastníci jsou povinni vlastní odpad z táboření odvézt po akci s sebou.)

Rozlišení herních frakcí:
Mezinárodní sily ZFOR (ZFOR)               helma
Lidová osvobozenecká fronta (LOF)      baret
Důlní korporace COPROX                     čepice se štítkem
Kartel El MOSTO                                   šátek nebo shemag

Každý živý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce. Zasažený hráč odcházející na refresh a „mrtvý“ hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou.

Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):
Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií:

bílá páska       do 130 m/s   
- použití ve hře bez omezení                                                          

modrá páska  130 – 170 m/s
- minimální vzdálenost pro střelbu 10 m
- povolena střelba jen jednotlivými ranami
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 10 m

červená páska  170 – 190 m/s
- povolena výhradně manuální sniper zbraň

- minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 20 m

AEG, GAS a CO2 nad 170 m/s jsou zakázány!
Omezení munice a zásobníků není stanoveno.
Omezení váhy kuliček: max. BB 6mm 0,40g (zakázány jsou skleněné, barvící a jiné speciální BB).

Ustanovení o zbraních ve hře:
Všichni hráči začínají hru jen s krátkou zbraní (pistole nebo revolver bez možnosti střelby dávkou), případně s dlouhou manuální zbraní (povolena i manuální brokovnice) se sílou do 130 m/s. Tato zbraň není nijak zpoplatněna.
Použití jiné než výše uvedené zbraně bílé kategorie je zpoplatněno 1000 PESO.
Použití zbraně náležící do modré nebo červené kategorie je zpoplatněno 2000 PESO.
Poplatky pro zařazení zbraně do hry platí hráč v průběhu hry u organizátorů ve dvou k tomu zřízených ZBROJNICÍCH, jež budou vyznačeny na herní mapě.

Vyřazení hráče ze hry:
K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám, nebo zásah“.

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Hráče vyřazeného herním nožem nebo dotykem ruky nelze ošetřit a musí vždy odejít jako „mrtvý“ na refresh. Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Ošetření zasaženého hráče:
Rozhodne-li se zasažený hráč přivolat medika, setrvá vleže nebo vsedě na místě zásahu (je-li místo zásahu ve vodě či bahně, může se přemístit k jeho okraji směrem zpět, odkud přišel) a pomocí volání: „raněný nebo medik“ se pokusí vyžádat ošetření.

V poli může být hráč ošetřen dosud nepoužitým herním obvazem. Ošetřit ale nelze hráče, který již má nasazen herní obvaz. S ošetřením musí být započato nejpozději do 5 minut od zásahu. Ošetřující může zasaženého ošetřit přímo na místě nebo jej může odtáhnout do skrytu a poté ošetřit. Ošetření se provádí tak, že s použitím herního obvazu zasaženého hráče mu spoluhráč obváže viditelně (přes oblečení) levou nebo pravou ruku v CELÉ DÉLCE MEZI RAMENEM A LOKTEM.  Po ošetření se hráč znovu může zapojit do boje. Je-li ošetřující hráč při obvazování sám zasažen, nemůže ošetření dokončit a ošetřovaný hráč „umírá“. Pokud se k zasaženému hráči čekajícímu na ošetření nedostane nikdo ze spoluhráčů do 5 minut od zásahu nebo se k němu dříve dostane protivník, hráč „umírá“.

Ošetřený hráč musí mít po celou další dobu až do případného dalšího zásahu, po němž automaticky odchází na refresh, řádně nasazený obvaz. Pokud mu obvaz zcela odpadne, hráč „umírá“ stejně jako by byl zasažen kuličkou nebo herním nožem. Na refresh se použitý obvaz odkládá (hráč jej nemůže znovu použít).

Refresh:
Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro refresh (prostor refresh je nebojovou zónou). Činnost na refresh řídí organizátor. Refresh je pro každou stranu v intervalech po půl hodině. ZFOR a COPROX jej mají v každou hodinu vždy ve čtvrt a tři čtvrtě, LOF a El MOSTO vždy v půl a celou hodinu. Refresh je tedy 30 minut.

Přijde-li na refresh hráč, který byl v boji dříve herně ošetřen, odkládá zde svůj obvaz. Po opětovném zapojení do hry se na takového hráče hledí jako na dosud neošetřovaného.

Hráč si může na refresh za PESOS zaplatit okamžitý refresh. Cena okamžitého refresh je 1000 PESO.

Na refresh lze dokupovat i herní obvazy. Cena obvazu je 500 PESO.

V případě užití herní výhody (viz níže) je možný i okamžitý refresh jak celé herní strany. Okamžitý refresh se vztahuje jen na hráče, kteří jsou v tu chvíli na refresh.

Hodnocení herních frakcí:
V celkovém hodnocení Operace Zaragua zvítězí ta frakce, na jejímž účtu bude nakonec nejvíce USD. Při začátku hry je na všech účtech 0 USD. Žádná frakce nemůže jít na svém účtu v průběhu hry do záporných čísel - nelze si „půjčit“ od organizátorů. Převody na účtech mezi frakcemi, prodeje či nákupy výhod pro frakce potvrzují vždy jejich šéfové. Akce bude hodnocena samostatně za sobotu a pak celkově za všechna herní období (1. herní den, noční operace, 2. herní den).
 

Sazby výnosů LOF, COPROX, El MOSTO

Surovina

prodej na základně

prodej na hranicích

získání vlajky jiné herní frakce

200.000 USD

+ 20.000 PESO

---

bedna diamantů

200.000 USD

+ 10.000 PESO

400.000 USD

+ 20.000 PESO

pytel koky

100.000 USD

+ 5.000 PESO

200.000 USD

+ 10.000 PESO

čistý kokain

300.000 USD

+ 15.000 PESO

600.000 USD

+ 30.000 PESO

Sazby výnosů ZFOR

Surovina

na základně / na poli, v laboratoři

na hranicích

získání vlajky jiné herní frakce

200.000 USD

+ 20.000 PESO

---

bedna diamantů

200.000 USD

+ 10.000 PESO

400.000 USD

+ 20.000 PESO

zničení aktivního kokového pole

50.000 USD

+ 2.500 PESO

---

zadržení pytle koky

150.000 USD

+ 7.500 PESO

200.000 USD

+ 10.000 PESO

zničení aktivní laboratoře

50.000 USD

+ 2.500 PESO

---

zadržení čistého kokainu

350.000 USD

+ 17.500 PESO

600.000 USD

+ 30.000 PESO


Produkce surovin:
Suroviny vznikají v herním prostoru vždy jedenkrát za 60 minut (do vyčerpání zásob suroviny) v určených místech – důl, plantáž.

Časy výtěžku z dolu:
SO: 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45 --- 21.45, 22.45, 23.45 hod.
NE: 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 hod.

Ve hře jsou celkem 4 bedny s diamanty. Výtěžkem dolu je ve stanovený čas vždy jedna bedna. Pokud jsou všechny vyčerpány (všechny se pohybují mezi herními stranami, aniž by byla některá prodána) je důl neaktivní. Prodaná bedna se po vykoupení vrací zpět do dolu (cca 30 min pro manipulaci). Žádná herní strana nesmí mít v držení současně víc než 2 bedny diamantů.

Úroda na plantážích koky:
SO: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15 --- 21.15, 22,15, 23.15 hod.
NE: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 hod.

Pytle s kokou jsou vždy průběžně zásobeny tak, aby byly k termínu úrody k dispozici. Úrodou plantáže je vždy jeden pytel koky.

Výroba kokainu z koky:
V laboratoři může být zároveň zpracováván jen jeden pytel koky a z něj vznikne jeden balíček kokainu. Doba zpracování koky na kokain je 30 min. Tato doba se počítá od složení a vybalení pytle s kokou v prostoru laboratoře (odpočítávána minutkou). Proces výroby nelze přerušit (pytel není možné odnést). Na výtěžek (balíček kokainu) má nárok ta herní strana, která v určený čas ovládá laboratoř.

Způsob vyzvednutí suroviny:
Velitel herní frakce informuje hlavního organizátora telefonicky o tom, že jeho strana ovládá důl, plantáž nebo laboratoř (u laboratoře informuje i o složení pytle koky na počátku výroby).  Na základě tohoto telefonátu je mu určeno číslo bedny, pytle nebo balíčku, které si mohou jeho hráči v místě vyzvednout. Vydaná čísla surovin se evidují (jiná čísla surovin nejsou aktivní, nelze je tedy do hry použít).

Zvláštnosti u ZFOR:
ZFOR jsou mezinárodní síly. ZFOR nejsou nijak omezeni při těžbě diamantů, ale mají zvláštní pravidla ohledně zacházení s kokou a kokainem.

Obsadí-li ZFOR kokovou plantáž v době úrody, ničí koku přímo na místě a nemohou odnést pytel. Obdobně ZFOR nemůže vyrábět kokain v laboratoři. Obsadí-li ZFOR aktivní laboratoř, ničí kokain přímo na místě v průběhu jeho výroby. Pytel s kokou nebo balíček s kokainem mohou ZFOR získat jedině tak, že jej uzmou jiné herní frakci.

Informování mezi velitelem a hlavním organizátorem  probíhá stejným způsobem jako u jiných herních frakcí.

Dobytí základny - vlajky:
Velitel herní frakce informuje hlavního organizátora telefonicky o tom, že jeho strana ovládla aktivní základnu - vlajku jiné herní strany. Na základě tohoto telefonátu a potvrzení od velitele druhé herní frakce je vítězi připsána odměna. Po připsání odměny musí hráči útočící herní frakce prostor dobyté základny a její okolí (cca 200 m perimetr či mimo přímou viditelnost) okamžitě opustit. Dobytá základna - vlajka nemůže být znovu dobyta žádnou herní frakcí dříve,  než za hodinu (o dobytí základny jsou informování hlavním organizátorem vždy velitelé všech herních frakcí).

Za aktivní se považuje taková základna, ve které je vyvěšena vlajka této herní strany. Za dobytou se považuje taková základna – vlajka, u které útočící frakce stáhne na zem vlajku a udrží ji na zemi ve své kontrole do potvrzení dobytí hlavním organizátorem.

Nemá-li herní frakce svou vlajku na základně, může ji nést její libovolný hráč v sestavě týmu v boji. V takovém případě musí být nesena vlajkonošem viditelně na žerdi nad jeho hlavou v bezprostřední blízkosti velitele herní frakce. Za dobytí aktivní herní základny se považuje analogicky dobytí místa s vlajkonošem. Vlajku mohou přenášet jen živí hráči. Vlajku útočící frakce nezabavuje a ponechává ji na místě, kde si ji berou obhájci zpět (znovu se vyvěšuje po hodině od dobytí).

Speciální zbraně:
Během hry bude možné zakoupit minomet, kterým lze ostřelovat nepřátelské pozice. Minomet se skládá z imitace minometu, zvukového zařízení a označeného návodčího. Pro obsluhu minometu jsou potřeba dva hráči, kteří budou během střelby minimálně 2 metry v okruhu minometu (simulují jeho obsluhu). Návodčí vyhodnocuje střelbu a není herně jinak aktivní. Nelze ho zabít ani jinak zastavit, je jasně označen a patří mezi organizátory. Minomet se smí pohybovat pouze za doprovodu dvou hráčů a návodčího. Jinak je nepohyblivý.

Střelba probíhá tak, že obsluha minometu sdělí cíl své palby (cílovou oblast) návodčímu. Návodčí se vydá na dané místo a čeká až zazní zvukový signál, jež signalizuje, že se střílí. Dostřel je maximálně cca 100 metrů. Jakmile návodčí uslyší zvukový signál a v jeho okolí se zároveň nachází jiní hráči (jedno jaké strany), může v okruhu cca 20 metrů od něj určit čtyři hráče, kteří jsou automaticky zasažení palbou z minometu a jsou ihned raněni (platí pro ně stejná pravidla jako pro zasaženého hráče).

Pak se návodčí vrací zpět k minometu nebo, pokud je tak dohodnut s obsluhou, čeká na další signál k palbě. Minomet má vždy jen tři rány s minimálně 1 minutovým intervalem, mezi jednotlivými vystřely. Po třetí ráně minometu dochází munice a obsluha jej odevzdává zpět návodčímu.

Palbu lze vést i nepřímo, není nutné návodčího vidět, ale návodčí musí slyšet zvukový signál. Obsluha může návodčího vybavit vlastní vysílačkou pro lepší kooperaci a navádět ho dálkově.

Jiná herní strana se může zmocnit minometu tím, že zabije obsluhu a fyzicky minomet ukořistí. Pokud jej ukořistí v okamžiku kdy u něj není návodčí, přivolá jej zpět speciálním zvukovým signálem.

Minomet je aktivní maximálně po dobu jedné hodiny od zakoupení. Poté se vrací zpět i kdyby nebyl použit. Ve hře je pouze jeden minomet a cena za něj je 10.000 PESO. Po zakoupení je organizátory minomet doručen přímo veliteli frakce. 

Speciální úkoly:
V průběhu hry budou hlavním organizátorem vypisovány speciální úkoly s odměnami v USD či PESO. Úkoly mají obvykle povahu sabotážních misí za pomocí imitací výbušnin, likvidace konkrétních osob na bojišti, nalezení speciálních předmětů na nepřátelském území či jejich transport do určené lokace atd. To vše probíhá během aktivních bojů. Nejedná se tedy o nic snadného.


Herní výhody za USD, o nichž rozhoduje velitel frakce:
- okamžitý refresh pro celou frakci 300.000 USD


PESO a hráči:
Hráči nevstupují do hry s žádnými PESO, veškeré PESO získávají hráči za předané suroviny. PESO si mohou hráči uvnitř strany i mezi stranami libovolně přerozdělovat.

Herní výhody za PESO:
500 PESO herní obvaz k ošetření na bojišti (platí se navíc hodnota vojenského obvazu 10,-Kč/ks, pokud si hráči nedodají k registraci vlastní obvazy)

1.000 PESO jednorázové okamžité ukončení refreshe pro 1 hráče

1.000 PESO zbraň bílé kategorie

2.000 PESO zbraň modré nebo červené kategorie

5.000 PESO + 20Kč za osobu, transport až 7 osob (nelze použít pro přepravu herních komodit a vozidlo se pohybuje pouze po třech hlavních komunikacích, je nezničitelné a osoby v něm během přepravy nelze nijak zabít)

10.000 PESO minomet

Herní dekorace:
Hráčům je zakázáno úmyslně poškozovat herní dekorace a brát herní výnosy mimo určený čas. Imitace zátarasů z ostnatého drátu (dřevěné kůly s nataženými provazy jako ostnatý drát) je zakázáno probíhat či prorážet tělem hráče. Pro překonání musí být „drát“ přestřižen či přeříznut.

Povinná výbava hráče:


Doporučená výbava hráče:

Ustanovení o odpovědnosti:
Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.

Vybavení zázemí akce: