Zdroj: https://airsoft.cz/9_hour/9-hour-pravidla  •  Vydáno: 21.2.2019 12:11  •  Autor: Alfred

Another 9 hour - Pravidla

Another 9 hour - PravidlaPravidla a informace k airsoftové akci 9 hour.

Termín akce:
Konec předprodeje lístků na: pátek 22. března 2019
Zahájení registrací na místě: sobota 30. března od 8:00 do 9:30 hod.
Úvodní nástup: 9:30 hod.
Začátek akce: 10:00 hod.
Konec akce: 17:00 hod.

Herní prostor:
Akce se koná na airsoftovém hřišti 3vK Paintball – Přelíc (50°12'46.2"N 14°02'15.8"E).

Herní prostor a významné body budou definovány na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.

Podmínky pro účast:
Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni (na základě odůvodněné žádosti může účast mladšího hráče s trvalým doprovodem hrajícího rodiče ve výjimečných případech povolit hlavní organizátor). Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků seriálu akcí Zaragua.


Ke stažení: Formulář nezbytný pro účast osoby mladší 18ti let

 

Registrační poplatek:
Při uhrazení do 22. března 2019: 250,-Kč

Při uhrazení později nebo přímo na akci: 350,-Kč

 

Rozlišení herních frakcí a mrtvol dle pokrývky hlavy
Bílí Jaguáři helma kšiltovka    
Rudé Mantikory baret klobouk šátek shemagh

Každý živý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce.
Zasažený hráč odchází na refresh. Mrtvý hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou.

Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):
Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií:

Bílá automatické zbraně do 135 m/s

Modrá poloautomatickézbraně 136 – 160 m/s

Červená jednoranné zbraně 160 – 170 m/s nebo 160 – 190 m/s

 


- Veškeré AEG, GAS a CO2 zbraně s výkonem nad 170 m/s jsou zakázány!
- Zbraně na stlačený vzduch (HPA) jsou zakázány bez výjimky!
- Povoleny jsou pouze tlačné zásobníky s kapacitou do 150 ran s výjimkou kulometů např. RPK, PKM, M249, M60 apod.). Kulomety ovšem mohou mít pouze jedný vysokokapacitní zásobník (jedno zda buben, krabici či standardní zásobník pro útočnou pušku).

- Maximální váha kuliček 0,45g. Povoleny jsou pouze standardní plastové či bio kuličky.

U OFF ZONE bude vyhrazeno bezpečné místo pro střelbu, seřízení hop-up a testování funkčnosti zbraně.

Vyřazení hráče ze hry:
Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám“, nebo „zásah“ a nasadí si reflexní vestu.

K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásah je platný do jakékoliv části těla nebo hráčovi výstroje. Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy odraženou kuličkou se nepočítají. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Velitelé frakcí a jejich označení důstojníci mohou po zásahu zůstat v poli s nasazenou žlutou reflexní vestou, aktivně nezasahují do boje, neprovádí průzkum, ale stále mohou řídit celkovou činnost frakce v daném místě (jako mrtví ovšem nemohou dále postupovat s jednotkou).

Herní pyrotechnika:
Ve hře lze použít airsoftové granáty bez pyrotechnické slože. Lze použít například granáty se zvukovým efektem, jako například granáty ThunderB, Airsoft Innovation nebo pružinové GBR granáty. Výbuch granátu s čistě zvukovým efektem zabíjí všechny hráče v okruhu 5m, granát vystřelující kuličky zraňuje pouze kuličkami. V případě vhození do místnosti pak jakýkoliv typ granátu zabíjí všechny hráče v místnosti (místnosti do velikosti 10x10 metrů). Pokud je granát vhozen do haly, pak platí pravidlo 5m. Zabitý hráč hlásí zásah stejně jako v případě zásahu kuličkou.

Hráč neumírá pouze v případě, že je schopen celé své tělo i výstroj schovat za nějakou pevnou překážkou, mezi hráčem a granátem (zákop, nízká stěna, deska stolu atd.). Křoví nijak nekryje.

Refresh:

Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro startovní refresh (prostor startovního refreshe je nebojovou zónou, přesto je nutné mít stále nasazené brýle).

Mrtvoly na refresh i všichni mrtví hráči jsou povinni mít na sobě reflexní vestu.

Refresh je shodně pro všechny frakce v intervalech XX:00 – XX:20 – XX:40. Refresh je tedy 20 minut pro všechny strany.Povinná výbava hráče:Ustanovení o odpovědnosti:

Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.


Vybavení zázemí akce: