Zdroj: https://airsoft.cz/airsoft-akce/informace-o-akci-zaragua-vi.a-zakladni-pravidla  •  Vydáno: 1.6.2018 13:19  •  Autor: Alfred

Informace o akci Zaragua VI a základní pravidla

Informace o akci Zaragua VI a základní pravidla

Harmonogram akce 10. – 12. srpna 2018:
otevření OFF ZONE: pátek 10. srpna 2018 od 16.00 hod.
úvodní nástup: sobota 11. srpna 2018 v 9.00 hod.
herní období 1. den: od 10.00 do 18.00 hod.
večerní nástup a losování sponzorských cen: 18.30 hod.
noční operace: od 21.00 hod. do 24.00 hod.
herní období 2. den: od 8.00 do 15.00 hod.
závěrečný nástup: neděle 12. srpna 2018 v 16.00 hod.

Herní prostor:
Herní prostor v areálu Oldřichov u Písku bude definován na mapě. Mapu každý hráč obdrží při registraci. Boj a pohyb mimo herní prostor je zakázán.

Podmínky účasti:
Hry se mohou zúčastnit pouze zaregistrovaní hráči, kteří zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči mladší 18 let musí mít na akci zajištěn trvalý dozor osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let se akce mohou účastnit jen v rámci účasti registrovaného airsoftového oddílu za frakci Huérfanos – nutno dohodnout předem s organizátory na akce@airsoft.cz. Ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti, může účast mladšího hráče 15 let s trvalým doprovodem hrajícího rodiče povolit organizátor i mimo frakci Huérfanos.

Registrace:

Spuštění registrací po internetu bude ve čtvrtek 7. června v 18:00.

Ukončení registrací po internetu: neděle 5. srpna
(lístky lze zakoupit na: www.airsoftshop.cz)

Cena vstupného v první vlně registrací při uhrazení do 30. června 2018: 450,-Kč
Cena vstupného ve
druhé vlně registrací při uhrazení do 31. července 2018: 500,-Kč
Pokud se uskuteční třetí vlna registrací, bude cena vstupného včas oznámena.

Registrace přímo v místě konání akce bude umožněna jen v případě otevření třetí vlny registrací, nebo po předchozí dohodě s organizátory.

Pravidla hry

Každý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce, používat ochranné brýle, dodržovat zásady fair play, bezpečného používání airsoftových zbraní, pokyny organizátorů a platné zákony. Hráč se hry účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Rozlišení herních frakcí:
Mezinárodní sily ZFOR - helma
Lidová osvobozenecká fronta (LOF) - baret
Důlní korporace COPROX - čepice s kšiltem
Kartely Hienas a El Mosto - šátek nebo shemag
Dětští vojáci Huérfanos – klobouk

Pozn. Barva či maskovací vzor pokrývky hlavy může být libovolný.

Zbraně:

Povoleno je používání jen airsoftových zbraní, které před hrou prošly registrací a měřením dle úsťové rychlosti změřené s 0,20g kuličkami byly organizátory označeny páskou příslušné barvy:

Bílá - libovolná airsoftová zbraň do 130 m/s
(použití povoleno pro druhou fázi hry bez omezení)

Modrá - airsoftová zbraň od 130 – do 150 m/s
(použití povoleno pro druhou fázi hry s omezením na střelbu jen jednotlivými ranami na minimální vzdálenost od 10 m a povinností mít záložní zbraň bílé kategorie)

Žlutá - airsoftová zbraň od 151 do 170 m/s
(použití povoleno pro druhou fázi hry, pouze pro zbraně prokazatelně neschopné střelby dávkou, a střelba pouze na minimální vzdálenost od 20 m a povinností mít záložní zbraň bílé kategorie)

Červená - airsoftová sniperská puška přebíjená natahovací pákou od 171 do 190 m/s
(použití povoleno pro druhou fázi hry s omezením na střelbu jen jednotlivými ranami na minimální vzdálenost od 20 m a povinností mít záložní zbraň bílé kategorie)

Na akci jsou zakázány airsoftové zbraně s pohonem na stlačený vzduch (HPA) a airsoftové zbraně s úsťovou rychlostí nad 170 m/s s výjimkou zbraní červené kategorie.
Na akci je zakázáno používat jiné než plastové a BIO plastové kuličky a kuličky těžší než 0,50 g.

Zbraně žluté a červené kategorie mohou obsluhovat pouze hráči starší 18 let.

Herní mechanismus:
Herní mechanismus a cíle frakcí jsou popsány v souboru systém hry.

1. fáze hry:
Všichni hráči začínají hru pouze s krátkými zbraněmi bílé kategorie (manuální, plynové a elektrické pistole a revolvery) a dlouhými manuály bílé kategorie (manuální pušky a brokovnice). Povolena je pouze střelba jednotlivými ranami. Jiné zbraně hráči u sebe v této herní fázi nesmí nosit (lze uložit pod dozorem na REFRESH nebo v OFF ZONE).

2. fáze hry a přezbrojení:
V předem ohlášený čas bude zahájeno přezbrojování frakcí. Frakce se tak budou moci naráz ozbrojit automatickými zbraněmi a zbraněmi ostatních kategorií (viz. Pravidla výše) a střílet bez omezeních platných pro 1. fázy hry. Přesný čas a forma přezbrojení budou před akcí vysvětleny.

Zasažení hráče:
Jako platný zásah se počítá jakýkoliv přímý zásah hráče do libovolné části těla nebo výstroje. Zásah od vlastního hráče se počítá jako platný zásah. Zásah evidentně odraženou kuličkou s nízkou energií, nebo zásah do zbraně neplatí.

Zasažený hráč ohlásí zásah zvoláním „mám“ nebo „zásah“ a rozhodne se, zda-li bude jako raněný chtít počkat na místě na ošetření či rovnou odejde jako mrtvý hráč na REFRESH.
Nečeká-li zasažený hráč na ošetření, nasazuje si reflexní vestu a odchází jako mrtvý hráč přímo na REFRESH.

Ošetření raněného hráče:
Hráč, který je zasažen, může odejít jako mrtvola rovnou na mrtvoliště, nebo si lehnout/sednout na zem a hrát zraněného. Zraněný hráč může počkat až 15 minut na ošetření medikem. Po 15 minutách zraněný hráč umírá.

Raněného smí ošetřit jen označený medik a to pouze jednou.
Raněný musí být vždy ošetřen obvázáním jedné ruky v délce od lokte k rameni. Pokud obvaz spadne, hráč umírá.
Raněný se nesmí po zásahu přesouvat ani v případě, že leží v palebné zóně. Raněný se může sám přesunout jen v případě, že by byl nucen ležet/sedět v hlubší vodě/louži apod. (mokrát tráva/zem se nepočítá).
Raněný se nemůže sám pohybovat, může být ale nesen/tažen jako by nemohl chodit. Raněný hráč nesmí samozřejmě střílet.

Ošetřený hráč smí dál bojovat až do dalšího zásahu, kdy se již stává automaticky mrtvým hráčem a musí odejít přímo na REFRESH. Na REFRESH si ranění hráči obvaz sundávají (vhodí ho do příslušné bedny pro další použití) a dál se na ně hledí jako by nebyli ošetřováni.

Medik:
Jeden medik připadá na každých 10 - 15 členů frakce, včetně medika. Přesný počet mediků určí organizátor na místě.
Obvazy přiděluje organizátor a jiné, než organizátorem přidělené obvazy, nelze použít.
Medik je označen páskou červeného kříže na rukávu.
Medik smí mít u sebe maximálně pět obvazů.
Medik si doplňuje obvazy pouze z bedny na mrtvolišti.
Medik nesmí ošetřovat sám sebe ale může být ošetřen jiným medikem.
Medik může měnit své obvazy s jiným medikem, ale ani jeden z nich nesmí mít u sebe více než 5 obvazů.
Živý medik může předat celou svoji funkci s páskou i obvazy, jinému hráči. V té chvíli již není medikem.

Refresh (mrtvoliště):
Na REFRESH probíhá oživení vždy v každou celou a půl hodinu. Každá z bojujících stran má vlastní vyznačený REFRESH. Jako REFRESH lze použít i OFF ZONE. REFRESH je ohraničená nebojová zóna. Za 1000 PESO si hráč může zaplatit na REFRESH okamžité individuální oživení. Okamžité oživení všech hráčů celé herní strany nacházejících se na REFRESH je zpoplatněno 50000 PESO.

Veškeré dotazy k akci, pravidlům či registracím směřujte na akce@airsoft.cz