Zdroj: https://airsoft.cz/airsoft-akce/pravidla-bezpecnosti-zaragua-v  •  Vydáno: 3.7.2017 13:42  •  Autor: Alfred

Pravidla bezpečnosti k akci Zaragua V

Pravidla bezpečnosti k akci Zaragua VUstanovení o bezpečnosti a zákazech na akci Zaragua V.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.
Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni. Vykázaným osobám a týmům může být zakázána účast na další organizovaných akcích.
Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.