Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Pravidla bezpečnosti k akci Zaragua V

Pravidla bezpečnosti k akci Zaragua VUstanovení o bezpečnosti a zákazech na akci Zaragua V.

 • Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play, pravidla akce a pokyny organizátorů.
 • V herním prostoru je nařízeno trvalé nošení ochranných prostředků zejména ochranných brýlí všemi osobami a po celou dobu trvání akce.
 • Hráči jsou povinni samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění a pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla.
 • Hráči jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili a nezpůsobili zranění či škody sobě ani jiným a nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

 • vnášet a používat v prostoru akce a OFF ZONE jiné než airsoftové zbraně;
 • vnášel a používat ostré a jinak nebezpečné předměty s výjimkou běžných zavíracích nožů;
 • používat pyrotechniku, dýmovnice, dráždivé, slzotvorné a jinak nebezpečné chemické látky a hořlaviny;
 • používat jiné než povolené varianty airsoftových zbraní;
 • používat lasery;
 • střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách;
 • budovat pasti;
 • vyvolávat násilný fyzický kontakt mezi hráči;
 • pohybovat a pobývat s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE, na REFRESH a v prostoru tábořiště s výjimkou prostoru určeného k testování zbraní;
 • rozdělávat oheň a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm (vztahuje se i na uzavřené grily) v celém prostoru včetně zóny pro táboření;
 • kouřit v lese a v okruhu 20 m od jeho okraje a v suchých travních porostech;
 • kouřit v OFF ZONE a prostoru pro táboření mimo vyhrazená místa pro kouření;
 • tábořit mimo určené prostory, nocovat v herní zóně a rušit noční klid v době od 22.00 do 8.00 hod.;
 • vjíždět vozidly do herního prostoru (nevztahuje se na vozidla organizátorů a organizátory povolené přepravy vybavení);
 • odhazovat odpadky a jinak znečišťovat prostor;
 • ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace a vegetaci;

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.
Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni. Vykázaným osobám a týmům může být zakázána účast na další organizovaných akcích.
Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Vydáno: 3.7.2017 13:42 | 
Přečteno: 8406x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků