Fórum
Kategorie: LAST 9 HOUR

Last 9 hour - Pravidla

Last 9 hour - Pravidla!!!AKCE JE ZRUŠENA BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU!!!

Termín akce:
Konec předprodeje lístků na: pátek 27. března 2020
Zahájení registrací na místě: sobota 4. dubna od 8:00 do 9:30 hod.
Úvodní nástup: 9:30 hod.
Začátek akce: 10:00 hod.
Konec akce: 16:00 hod.

Herní prostor:
Akce se koná na airsoftovém hřišti Warfield CQB – Hladíkov (50°00'19.0"N 15°41'56.7"E).

Herní prostor a významné body budou definovány na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.

Podmínky pro účast:
Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni (na základě odůvodněné žádosti může účast mladšího hráče s trvalým doprovodem hrajícího rodiče ve výjimečných případech povolit hlavní organizátor). Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků seriálu akcí Zaragua.

Formulář se souhlasem pro rodiče hráčů mladších 18ti let ke stažení ZDE

Registrační poplatek:
Při uhrazení do 20. března 2020: 200,-Kč

Při uhrazení později nebo přímo na akci: 250,-Kč

 

Rozlišení herních frakcí a mrtvol dle pokrývky hlavy:

Bílí Jaguáři helma / kšiltovka

Rudé Mantikory baret / šátek / klobouk / pletená čepice

Každý živý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce.
Zasažený hráč je mrtev a odchází na refresh. Mrtvý hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou, nebo sundanou pokrývku hlavy.

Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):
Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií:

Bílá automatické zbraně do 135 m/s (bez tolerance)
- použití ve hře bez omezení

Modrá poloautomatické zbraně 136 – 160 m/s (bez tolerance)
- minimální vzdálenost pro střelbu 10 m
- povoleny jen zbraně prokazatelně neschopné automatické střelby
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu v budovách a do 10m

Červená jednoranné odstřelovačky s pákovým závěrem 160 170 m/s nebo 160 190 m/s
- manuální (max. 190 m/s)
- Green gas/CO2 (max. 170 m/s)

- minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu v budovách a do 20 m

- Veškeré AEG, GAS a CO2 zbraně s výkonem nad 170 m/s jsou zakázány!
- Zbraně na stlačený vzduch (HPA) jsou zakázány bez výjimky!
- Povoleny jsou pouze tlačné zásobníky s kapacitou do 150 ran s výjimkou k
ulometů např. RPK, PKM, M249, M60 apod.). Kulomety ovšem mohou mít pouze jediný vysokokapacitní zásobník (jedno zda buben, krabici či standardní zásobník pro útočnou pušku).

- Maximální váha kuliček 0,45g. Povoleny jsou pouze standardní plastové či bio kuličky.

U OFF ZONE bude vyhrazeno bezpečné místo pro střelbu, seřízení hop-up a testování funkčnosti zbraně.Vyřazení hráče ze hry:
Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám“, nebo „zásah“ a nasadí si reflexní vestu.

K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásah je platný do jakékoliv části těla nebo hráčovi výstroje. Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy odraženou kuličkou se nepočítají. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Velitelé frakcí a jejich označení důstojníci mohou po zásahu zůstat v poli s nasazenou žlutou reflexní vestou, aktivně nezasahují do boje, neprovádí průzkum, ale stále mohou řídit celkovou činnost frakce v daném místě (jako mrtví ovšem nemohou dále postupovat s jednotkou).

Herní pyrotechnika:
Ve hře lze použít airsoftové granáty se zvukovým efektem, jako například granáty ThunderB. Výbuch granátu zabíjí všechny hráče v okruhu 5m. V případě vhození do místnosti pak všechny hráče v místnosti (místnosti do velikosti 10x10 metrů). Pokud je granát vhozen do haly, pak platí pravidlo 5m. Zabitý hráč hlásí zásah stejně jako v případě zásahu kuličkou.

Hráč neumírá pouze v případě, že je schopen celé své tělo i výstroj schovat za nějakou pevnou překážkou, mezi hráčem a granátem (zákop, nízká stěna, deska stolu atd.). Křoví nijak nekryje.

Refresh:

Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro startovní refresh (prostor startovního refreshe je nebojovou zónou, přesto je nutné mít stále nasazené brýle). Čas refreshe určí příslušný scénář.

Mrtvoly na refresh i všichni mrtví hráči jsou povinni mít na sobě reflexní vestu.

Povinná výbava hráče:

  • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)

  • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)

  • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (při hře trvale nasazena na hlavě)

  • reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče, případně nehrajícího účastníka, fotografa, organizátora)

  • vyplněný formulář k účasti a odpovědnosti za tým (je-li součástí týmu i hráč mladší 18 let, tak také prohlášení pro hráče mladší 18 let)

  • doklad totožnosti k prokázání věku

Ustanovení o odpovědnosti:

Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:

- použití jakékoliv výbušné pyrotechniky. Je zakázána jakákoliv pyrotechnika domácí výroby;

- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace, vegetaci, Je absolutní zákaz přesouvání jakýchkoliv překážek;

- používání dráždivých, slzotvorných a jiných nebezpečných chemických látek;

- používání ostrých a jinak nebezpečných předmětů a zbraní;

- používání jiných než na akci povolených airsoftových zbraní;

- násilný fyzický kontakt mezi hráči;

- vstupovat a pobývat v herní zóně bez nasazených ochranných brýlí nebo masky;

- pohybovat se a pobývat s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE a na REFRESH;

- odhazování odpadků po herním prostoru – účastníci jsou povinni si vlastní odpad odvést;

- rozdělávání ohně a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, kouření v lese, stromovém a keřovém porostu, či v suché trávě. Na místě v OFF ZONE a na Refresh bude zřízena kuřárna včetně popelníků.

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.


Vybavení zázemí akce:

  • drobný prodej munice a nezbytného spotřebního zboží pro airsoft


Vydáno: 10.3.2020 16:16 | 
Přečteno: 4197x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků