Fórum
Kategorie: Airsoft akce

14.-16.9. ASportal 2012

14.-16.9.  ASportal 2012 Vše o letošním ročníku airsoftové akce ASportal 2012, která se bude konat opět v prostoru BVVP Ralsko

 


ASportal 2012 – kompletní informace k akci
Termín: 14. – 16. září 2012
Místo konání: BVVP Ralsko, areál Nový dvůr (www.airsoftpujcovna.cz)
Vstupné: 150,- Kč (předem registrování) / 200,- Kč (na místě pro neregistrované)
Mapa prostoru: zde
Námět:
Areál bojiště ASportal 2012 představuje hraniční výběžek mezi dvěma fiktivními státy Blueland a Redland, který je zmítán boji, národnostními nepokoji a mocenskými zájmy. Území po obou stranách OSN stanovené kompromisní hranice je osídleno národnostní menšinou Whitů. Guerillový bojovníci rekrutující se z řad Whitů dlouhodobě usiluji o dosažení úplné nezávislosti a sjednocení nyní rozděleného území. Na celý prostor osídlený Whity si však zároveň dělají historický nárok i vlády Bluelandu a Redlandu, které se jej nechtějí vzdát. Navzdory rezoluci OSN se navzájem nadále obviňují z podněcování nepokojů a podpory povstalců na území druhého státu. Kromě útoků Whitů se proto v prostoru znovu schyluje k opětovnému propuknutí válečného konfliktu mezi Bluelandem a Redlandem. Okolní území je neutrální zónou představující do konfliktu nezapojené státy. B průběhu boje budou vedle naplňování základního scénáře jednotlivým stranám organizátory průběžně vydávány také dílčí úkoly, které budou posouvat hru a vývoj situace na bojišti. Úkoly budou vydávány tak, aby naváděly herní strany do jednotlivých situací a střetů a udržely pro ASportal typickou vysokou dynamiku akce. Zároveň však budeme v letošním ročníků připravovat i úkoly, které budou mít více scénářový a „roleplay“ charakter.

Herní strany:
Rozdělení hráčů bude přibližně rovnoměrné mezi všechny tři strany (Whitové, Blueland a Redland).

Whitové (guerilla) neuznávají OSN stanovenou hranici ani nadvládu Bluelandu a Redlandu nad svým kmenovým územím. Žijí v několika vesnicích po obou stranách hranice a k prosazení svých zájmů používají technik asymetrického boje guerillových skupin. Whitové napadají zejména hraniční hlídky obou stran a menší přesunující se jednotky. Na komunikacích zřizují léčky a pokládají výbušné nástrahy. Větší vojenské základny jen zřídka napadají přímým útokem, ale často na ně vedou ze skrytých míst přímou i nepřímou palbu. Mimo bojovou akci se Whitové vydávají za pokojné neozbrojené vesničany, mají-li ale u sebe zbraň jsou automaticky považováni za aktivní bojovníky. Činnost Whitů je dobře organizována a koordinována. Ke získání výhod a eskalaci napětí pořádají i demonstrace.

Blueland a Redland má na počátku konfliktu v oblasti rozmístněny jen slabé pohraniční jednotky v souladu s rezolucí OSN. K uklidnění nepokojů vysílají ozbrojené síly Bluelandu a Redlandu do prostoru další vojenské síly. Tyto jednotky mají za úkol posílit ochranu hranice, zřídit opěrné a pozorovací body a menší improvizované základny a na určeném teritoriu provádět patrolovací činnost c cílem eliminace odbojové činnosti Whitů. S rostoucí eskalací napětí dochází jak ke stále intenzivnějším střetům mezi vojáky a Whity, tak i k nárůstu napětí mezi vojáky Bluelandu a Redlandu. Omezené akce v pohraničním pásmu se tak rozrůstají v plný válečný konflikt mezi Bluelandem a Redlandem s cílem vytlačit protivníka z herního území. Při vedení boje v závěrečné fázi scénáře se jednotlivé strany zároveň nepokrytě snaží eliminovat Whity.

Případná účast „válečných reportérů“ a jiných hráčů v doprovodných rolích například humanitárních pracovníků je vítána. Zájemce prosíme o předchozí konzultaci s organizátory, aby bylo možné jejich co nejširší využití v jednotlivých herních epizodách.

Rozdělení ústroje:
Whitové užívají výhradně civilní oděv (džíny, plátěné kalhoty, bundy, mikiny, civilní čepice či klobouky…) nezaměnitelný s uniformami ostatních stran (zakázáno i oblečení jednolité zelené barvy). Oděv mohou kombinovat s jednotlivými výstrojními součástkami (např. opasky, sumky,…) civilního i vojenského původu. Použití maskovaných či zelených taktických vest kryjících většinu trupu hráče Whity je zakázáno.

Vojáci Bluelandu užívají kompletní české uniformy Vz.95 v zeleném či béžovém provedení, české uniformy Vz.60 „jehličí“ či české uniformy Vz.80 a jiné celozelené vojenské uniformy v kombinaci s výstrojí v odpovídající kamufláži, nebo v zelené a černé barvě. Z důvodu rozlišení nesmí ozbrojené síly Bluelandu používat žádné výrazné doplňky, zejména pokrývky hlavy, které by mohly být zaměnitelné s jinými maskovacímy vzory, nebo civilní oblečení.

Vojáci Redlandu užívají kompletní uniformy jiných států (mimo zelených uniforem) v kombinaci s výstrojí v odpovídající kamufláži, nebo v zelené a černé barvě. Z důvodu rozlišení nesmí ozbrojené síly Redlandu používat žádné výrazné doplňky, zejména pokrývky hlavy, které by mohly být zaměnitelné s uniformami užívanými Bluelandem, nebo civilní oblečení.

Organizátoři pohybující se v herním prostoru budou označení žlutou reflexní vestou a visačkou organizátor.

„Mrtví“ – zasažení hráči jsou povinni se při odchodu z bojiště označit oranžovou reflexní vestou.

Pozor:
Při hře je hráčům zakázáno upravovat si oblečení (například odkládat svrchní maskovací oděv) či provádět jiné změny, které by mohli vést k záměnám s některou z protistran. V případě, že oděv hráče nebude jednoznačný k dané straně, má hráč povinnost označit se na pokyn organizátorů barevnou páskou na obou pažích a po celém obvodu pokrývky hlavy. Pro značení Bluelandu bude použita modrá páska, pro značení Redlandu bude použita červená páska a pro značení Whitů hnědá páska. Hráč, jehož oděv bude principielně v rozporu s uvedenými standardy výstroje pro příslušnou herní stranu (například bude mít blůzu či kalhoty v provedení protistrany), musí tyto rozdíly odstranit, jinak nebude do hry vpuštěn.

Zbraně, munice, pyrotechnika:
Zbraně:
Je přísně zakázáno použití jakýchkoliv jiných než airsoftových zbraní. Pro airsoftové zbraně platí následující omezení:
- se zbraněmi do 120 m/s je povolena střelba všude bez omezení
- se zbraněmi do 140 m/s je povoleno na blízko (v budovách a do vzdálenosti 5 m) střílet jen jednotlivými ranami
- se zbraněmi do 170 m/s je zakázáno střílet dávkou a minimální vzdálenost pro střelbu musí být 30m, hráč vybavený takovou zbraní musí mít u sebe při hře vždy záložní zbraň do 120 m/s
- zbraně nad 170 m/s jsou na akci zcela zakázány

Při registraci, v průběhu hry a na základě případných protestů hráčů bude prováděno namátkové měření úsťové rychlosti zbraně. Veškeré úsťové rychlosti jsou uvedeny pro referenční váhu BB 0,20g.

Munice:
Během hry smí mít u sebe hráč maximálně:
1000 ks munice (pro hráče s krátkými zbraněmi, samopaly a útočnými puškami)
2000 ks munice (pro hráče s kulomety)
100 ks munice (do zbraní s úsťovou rychlostí nad 140 m/s)
Ostatní munici musí mít hráč uloženu na základně či zcela mimo herní prostor. V průběhu hry bude množství munice namátkově kontrolováno organizátory. Maximální váha používané munice je omezena na BB 0,40g.

Pyrotechnika:
Veškerá výbušná pyrotechnika a pyrotechnika obsahující dráždivé či slzotvorné látky je na akci zakázána. Použití dýmovnic bude upřesněno dle aktuální situace s ohledem na nebezpečí požáru. Použití nevýbušných imitací (včetně: BB, práškových či zvukových granátů, nástrah a min na plyn, CO2 či baterie) je povoleno.

Radiostanice:
Spojení na akci bude organizováno pomocí PMR radiostanic. Každý tým musí mít k dispozici minimálně jednu PMR radiostanici, nebo se při hře trvale přičlenit k jinému týmu s PRM vysílačkou. Spojení na jiných prostředcích a frekvencích (např. RF,…) nebude organizováno, ale je jej možné využít například ke komunikaci uvnitř týmu.

Závazné rozdělení PMR kanálů:
1 - 2 Blueland
3 - 4 Redland
5 - 6 Whitové
7 záložní kanál
8 organizační kanál (zákaz monitorování hráči jakékoliv strany)

Vozidla:
Vjíždění civilních přepravních vozidel do herní plochy je zakázáno, pro jejich parkování bude v areálu vyčleněno nehlídané parkoviště. Areál není příliš vhodný k využití vozidel pro boj či pro pohyb většího množství takových bojových vozidel. Speciální bojová vozidla (lehká vojenská vozidla či upravené airsoftové speciály) proto mohou týmy zapojit do akce až po předchozím odsouhlasení organizátorů (informujte nás předem o takovém záměru). Maximální rychlost vozidel v areálu a herní ploše je stanovena na 15 km/hod při jízdě musí dbát řidič maximální opatrnosti.

Nocování, rozdělávání ohňů:
Pro nocování hráčů bude vyhrazen prostor mimo herní zónu. Hráči mohou využít k přespání i prostoru herní zóny s tím, že před zahájením hry tábořiště zabalí a opustí. Rozdělávání ohňů je povoleno jen na k tomu určených místech, hráči odpovídají za kontrolu a uhašení jimi založeného ohně.

Pravidla boje, pohyb a bezpečnostní opatření:

Zásahy (vyřazení hráče):
Platný je každý zásah kuličkou do hráče (platí i odražené střely) a to včetně zásahu do výstroje, kterou má hráč oblečenu na sobě vyjma zásahů do batohu které jsou z pohledu střelce zřetelně mimo siluetu těla hráče. Neprůstřelné vesty ani helmy nemají ochrannou funkci ve smyslu zásahu. Zásahy do zbraně neplatí. Zásah od spoluhráče či vlastní zásah je také platný.

Nevýbušnou imitací granátů lze využít k vyřazení hráčů nacházejících se v okamžiku vhození granátu v místnosti, bunkru, rovném okopu či technice. V případě vhození granátu do takových prostor jsou zasaženi všichni hráči v příslušném prostoru. Granáty nejsou účinné ve volném prostoru vyjma imitací granátů vystřelujících kuličky či prachovou stopu u takových granátů platí v uzavřeném prostoru vyřazení všech hráčů a v otevřeném prostoru všech zasažených hráčů.
Vlastnosti granátu má i balíček s připevněným budíkem či jinou zvukovou signalizací, který zanechají hráči nastražený někde v uzavřeném prostoru (zasaženi jsou všichni hráči v tomto prostoru, kteří jsou v místě v okamžiku zazvonění).

Stejným způsobem se postupuje i u nástrah umístněných na cestách kde je vyřazen hráč, který nástrahu inicioval.
Tiché vyřazení hráče lze provést i jeho zásahem (hodem či dotykem) bezpečnou plastovou replikou nože (lehký, pružný, neostrý).

Jakkoliv zasažený (vyřazený) hráč je povinen zřetelně ohlásit zásah slovy „MÁM“, obléknout si oranžovou reflexní vestu, vzdálit se od bezprostředního místa kontaktu směrem kterým přišel a odejít nejkratší cestou na refresh. Zasažený hráč nesmí poskytovat žádné informace ostatním na bojišti, procházet se po něm a zůstávat na něm.

Zásahy (vyřazení vozidel):
Bojová vozidla lze vyřadit zasažením improvizovanou výbušninou (balíček či granát), zásahem protipancéřové zbraně, nebo dávkou ze zbraně na skleněné plochy nepancéřovaných vozidel. Osádka vozidla je vyřazena spolu s vozidlem jen pokud je imitovaná výbušnina vhozena dovnitř či je vozidlo zasaženo protipancéřovou zbraní. Při vyřazení vozidla dávkou ze zbraně či vhozením improvizované výbušniny na vozidlo musí osádka vozidlo okamžitě opustit, ale může pokračovat v boji, nebyla-li střelbou přímo zasažena. Zasažená osádka se chová stejně jako ostatní zasažení hráči. Řidič zasaženého vozidla je povinen okamžitě zastavit. Zasažené vozidlo zřetelně označit reflexní vestou a ve směru ze kterého přijel opustit bojiště směrem na refresh.

Zajetí protihráče:
Nezasažený hráč si může zvolit v boji zajetí protivníkem. Zajetí je symbolické a zajatcům nejsou odebírány zbraně ani jiné vybavení. Zbraň však zajatec musí mít vybitou (bez vloženého zásobníku), zajištěnou a na popruhu či v pouzdře, vysílačku musí mít zajatec vypnutou. Zajatec následuje nejkratší cestou hráče protistrany do prostoru zajateckého tábora (v prostoru si jej označí příslušná herní strana). Zajatec je držen v zajateckém táboře po dobu cca 15ti minut (propouštění zajatců vždy v 15, 30, 45, 00), pak je odveden na hraniční linii (s neutrálním územím či s protistranou), kde je propuštěn. Odtud se zajatec přes refresh (musí na něj dojít) vrací okamžitě zpět do hry. Zajatci se sami nemohou osvobodit ani utéct, ale mohou je „plácnutím rukou“ osvobodit jejich živí nezajatí spoluhráči. Po osvobození se zajatec smí hned zapojit do boje.

Refresh:
Refresh point je umístněn v OFF ZÓNĚ. Každý zasažený hráč i vozidlo je povinen se po příchodu na refresh zaregistrovat u organizátorů. Refresh smí hráč či vozidlo opustit a znovu se zařadit do boje po uplynutí 20ti minut od svého zaregistrování.

Pohyb mimo herní zónu a vstup a výstup z ní:
Ke kontrole dodržování pravidel, řešení sporných situací a monitorování vývoje akce se po herním prostoru pohybují organizátoři. Organizátoři jsou zřetelně označeni žlutou reflexní vestou a visačkou. Organizátoři se neúčastní hry a nesmí jim být žádnou herní stranou bráněno v pohybu, ani proti nim nesmí být vedena střelba. Probíhá-li boj, či přesuny herních stran musí se organizátoři pohybovat tak, aby splnili svůj úkol, ale zároveň nenarušovali situaci.

Každý hráč navracející se z pobytu na refreshi či v OFF ZÓNĚ smí vstoupit do herního prostoru z libovolného místa po jeho hranici, které je právě v držení jeho strany. Whitové vstupují do herního prostoru z hraničních úseků blízkých jejich vesnicím.

V rámci scénáře může být organizátory proveden výsadek protivníka do týlu nepřítele. V takovém případě se přesune určená skupinka hráčů označených reflexními vestami za doprovodu organizátora na jím určené místo na hranici či uvnitř herního prostoru, kde na jeho pokyn odloží reflexní vesty a zapojí se do boje.

Je zakázáno vést střelbu tak, aby střely dopadaly mimo herní prostor. Hráčům Je také zakázáno, aby se před útokem protivníka stáhli do neherní zóny či se neherní zónou přesunovali do výhodnějšího místa pro vedení další činnosti. Učiní-li tak, považují se automaticky za vyřazené, jako by byli zasaženi. Mimo herní zónu je zakázáno vést jakákoliv střetnutí.

Před opuštěním herní zóny je každý hráč povinen vyjmout zásobník ze své zbraně, výstřelem do země pod bezpečným úhlem (aby nedošlo ke zranění odraženou kuličkou) se přesvědčit, že nemá náboj v hlavni, zbraň zajistit a uložit do pouzdra či na řemen.

OFF ZÓNA je částí neherního území určenou jako zázemí hráčů, organizátorů pro bezpečný odpočinek a pro pobyt na refershi.

Bezpečnostní opatření:
Všichni hráči se akce účastní výhradně na svoji odpovědnost a organizátoři nepřejímají žádnou právní ani hmotnou odpovědnost za případná zranění, poškození věcí atd. Minimální věk účastníků je 15 let.
Hráči mladší 18ti let se smí akce zúčastnit jen s doprovodem odpovědné osoby a potvrzeným formulářem souhlasu rodičů (viz níže přiložen).

Každý hráč je povinen jednat odpovědně, v souladu s platnými zákony, pravidly akce a zásadami bezpečné manipulace se zbraní tak, aby svým chováním nezpůsobil újmu sobě ani ostatním hráčům. Každý hráč je rovněž povinen uposlechnout pokynů organizátorů či provozovatelů hřiště.

Všichni hráči a ostatní osoby pohybující se v herním území musí po celou dobu a bez výjimky nosit nasazené ochranné brýle či masky. Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt a napadení mezi hráči a užití jiných než airsoftových zbraní či airsoftových zbraní, které nesplňují výše uvedené limity povolené limity úsťové rychlosti. Je zakázáno veškeré použití pyrotechniky, které by bylo v rozporu s pravidly akce.

Je zakázáno vést střelbu tak, aby střely dopadaly mimo herní prostor zejména pak do OFF ZÓNY. Pokud se v herním prostoru objeví nezúčastněné osoby je každý hráč povinen akci přerušit až do jejich odchodu a informovat organizátory. Je zakázáno střílet na zvířata, poškozovat prostor areálu či okolí a rozdělávat ohně na místech, která k tomu nejsou určena.

Hráčům je zakázáno manipulovat se zbraní a účastnit se hry pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Proviní-li se hráči závažným způsobem proti bezpečnosti a pravidlům akce, bude vulgární a urážlivý či bude jednat v rozporu se zákonem jsou organizátoři oprávněni jej bez náhrady vyloučit a vykázat z prostoru. Při porušení zákona, agresivním jednání a napadení osob bude k řešení incidentu přivolána Policie ČR.

Časový plán:
Spuštění internetových přihlášek – v měsíci červenec 2012

14. 9. 2012 (pátek) – příjezd hráčů / srazový večer / příprava herního prostoru a základen
20.00 - 23.00 hod registrace hráčů, vydávání dokumentace a označení
20.00 - 24.00 hod portálový sraz /volná zábava

15. 9. 2012 (sobota) – příjezd hráčů / herní den
7.00 – 8.45 hod registrace hráčů, vydávání dokumentace a označení
9.00 hod nástup hráčů k úvodnímu briefingu
10.00 hod zahájení herní části
18.00 - 18.30 hod herní pauza pro losování sponzorkých cen
22.00 hodin ukončení herní části prvního dne

16. 9. 2012 (neděle) – herní den / odjezd hráčů
9.00 hod nástup hráčů k úvodnímu briefingu
9.30 hod zahájení bojů druhého dne
15.00 hod ukončení bojové akce
15.30 hod ukončení akce
16.30 hod odjezd hráčů

Upozornění: Akce je vyhlašována jako dvoudenní s prvním a druhým herním dnem a noční pauzou. V případě zájmu dostatečného počtu hráčů bude organizátory na noc připravena vložená epizoda. Pokud po vašem přihlášení nastane změna v počtech hráčů vašeho týmu či se rozhodnete neúčastnit se prosím informujte nás o tom změnovým formulářem. Pomůžete organizátorům i ostatním účastníkům.

Vstupné:
Každý předem registrovaný účastník akce, který se zapojí do herní části je povinen uhradit hotově při registraci vstupné ve výši 150,-Kč (mějte připravenu přesnou částku). Hráči, kteří se předem neregistrovali platí vstupné ve výši 200,-Kč. Při předčasném odjezdu hráče či při jeho vyloučení pro porušení pravidel a bezpečnosti se vstupné nevrací.

Vstupné zahrnuje:
- vstup do areálu a účast na hře (na vlastní nebezpečí), označení hráče a další podklady ke hře od organizátorů
- účast v závěrečném nedělním losování o sponzorské ceny (hlavní cena AEG)

Pro hráče bude v místě zajištěno zajištěno:
- suché WC v areálu
- užitková voda
- stánek s prodejem základního občerstvení
- doprovodný program dle upřesnění

Ke stažení:
Prohlášení pod 18 let (Prohlášení nutno vytisknout a přivézt s sebou na akci. Podepsané se odevzdává při registraci!)
Seznam (Seznam nutno vytisknout a přivézt s sebou na akci. Podepsaný se odevzdává při registraci!)

Pokud máte nějaké nápady(návrhy) do scénaře pistě na na ASforum.cz

Akce ASportál 2012 bude mít i letos silnou podporu sponzorů

Podobně jako v loňském ročníku se i letos můžete na akci ASportál 2012 těšit na doprovodné prodejní prezentace firem z příbuzných oborů a nejen na ně. Díky sponzorům bude letos opravdu bohatá také doprovodná tombola a navíc při registraci obdrží malý dárek každý z hráčů. Hlavními partnery akce ASportál jsou stejně jako loni Bohemia Air Soft, S.P.M. Liberec a ExcaliburArmy. Dalšími podporujícími firmami jsou pak JeffTron a také AS-Tex.

Bohemia Air Soft (www.airsoftshop.cz) na akci již tradičně zajistí prodej kuliček (letos značek: shootONE, Warrior, ICS a G&G), plynu a dalších airsoftových doplňků. Předem si můžete také objednat cokoliv z nabídky BAS k dovezení přímo na akci. Objednávky na zboží z e-shopu: www.airsoftshop.cz, které chcete na akci speciálně dovézt, je nutné si udělat do čtvrtka 13. září a do poznámky v objednávce napište: „Dovézt na ASportal 2012“. Veškeré zboží budeme na akci nabízet se slevou 10% oproti běžným cenám na našem e-shopu. Bohemia Air Soft na akci dále zajistí i měření úsťové rychlosti zbraní zdarma a prezentaci některých zajímavých novinek, zbraní a příslušenství ze světa airsoftu.

Letošním velkým partnerem je firma S.P.M. Liberec (www.spm-liberec.com). Také S.P.M. Liberec bude mít na akci vlastní stánek s vybraným sortimentem zboží skladem (viz. zde). I od S.P.M. Liberec si však můžete nechat na akci dovézt jakékoliv poptávané zboží. Objednávku na poptávané zboží od S.P.M. Liberec si vytvořte na e-shopu: www.spm-liberec.com/cs/eshop.html s poznámkou „Dovézt na ASportal 2012“. Objednané zboží pak zástupci S.P.M. Liberec na akci zdarma dovezou v sobotu 15. 9. 2012. Z ceny objednaného zboží pak navíc dostanete slevu 5% oproti cenám na e-shopu. Případné dotazy na S.P.M. Liberec k této akci lze rovněž směřovat na e-mail: vlastimil.herman@spm-liberec.com.

Také ExcaliburArmy (www.excaliburarmy.com) je tradičním podporovatelem akce ASportál. V letošním roce ve spolupráci s Bohemia Air Soft připravil na akci znovu speciální nabídku taktické obuvi MAGNUM, jejímž je distributorem. Pro letošní rok je připravena speciální nabídka na dva typy bot:
Boty Super Magnum 
http://www.magnum-shop.cz/boty-super-magnum/d-9/
běžná cena: 1.790,- Kč s DPH
akční cena ASportál 2012: 1.375,- Kč s DPH

Boty Magnum Spider 8,1 Urban
http://www.magnum-shop.cz/boty-magnum-spider-81-urban/d-7/
běžná cena: 2.990,- Kč s DPH
akční cena ASportál 2012: 2.295,- Kč s DPH

Boty budou skladem v širším spektru velikostí, přesto doporučujeme, máte-li o některé přímo zájem si je předem zamluvit na e-mailu: bas@airsoft.cz (nejlépe do úterý 11. 9. 2012).

V rámci letošního ročníku akce ASportál2012 zde bude přítomna i firma JeffTron (www.jefftron.cz), která se specializuje na elektronické výrobky pro airsoftové elektrické zbraně.  Od JeffTronu můžete na akci očekávat funkční prezentaci Procesorovky – Advanced, zakoupení výrobků s 15% slevou (nevztahuje se na zboží v sekci příslušenství) a technickou podporu jako je změření vaší airsoftové zbraně na chronometru zdarma a změření proudového odběru vaší AEG zbraně zdarma.

V případě, že chcete nezávazně zamluvit nějaké konkrétní zboží sortimentu JeffTron, pošlete svoji objednávku nejpozději do středy 12. 9. 2012 na email: objednavky@jefftron.cz. Uveďte název a množství zboží a kontaktní informace. Takto přeobjednané zboží vám JeffTron doveze přímo na akci (možné vyzvednutí na místě již od pátečního večera).

Firma AS-Tex (www.as-tex.webnode.cz) bude mít na akci ASportál 2012 k dispozici informace o svých produktech a vybrané její výrobky si bude možné na akci po předchozím zamluvení také přímo zapůjčit na otestování do hry. Více informací o této možnosti na stránkách: www.as-tex.webnode.cz.

Akce by se pochopitelně nemohla uskutečnit ani bez úzké spolupráce s provozovatelem areálu: www.airsoftpujcovna.cz, který nám opět vyšel vstříc při zajištění herního prostoru.

Mnohé z vás však ale jistě zajímá také tradiční tombola. I ta bude letos velmi bohatá – vůbec největší z dosavadních ročníků. Mezi výhrami se můžete jen namátkou těšit na zbraně řady Warrior W58 a další věci věnované Bohemia Air Soft,  Nosič plátů pancéřových NPP-2006, několik batohů a dalších výrobků od S.P.M. Liberec, Balíčky cen od firmy ExcaliburArmy, Procesorovku-Basic od JeffTron, výrobky AS-Tex a mnohé další… Cen, o které budeme letos losovat, bude za řádově několik desítek tisíc korun.  A navíc, díky malému dárku při registraci, nikdo neodejde z akce s prázdnou.

Partneři akce

Vydáno: 13.6.2012 14:06 | 
Přečteno: 15460x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků