Fórum
Kategorie: Airsoft akce

Akce Manuál 2012 - 20.10.2012

Akce Manuál 2012 - 20.10.2012Pamatujete si ještě jaký byl airsoft před nějakými 15ti lety? Žádné elektriky, žádné upgrady… Vše rozhodovala jedna kulička, vše bylo jen o šikovnosti, střeleckém umění, schopnosti se nepozorovaně přiblížit, správné taktice. Chcete to prožít znovu? Zúčastněte se spolu s námi na jednodenní Akci Manuál 2012.

Termín: 20. října 2012
Místo konání: Přehvozdí u Českého Brodu (bojová část bývalé raketové základny PVO Prahy)
Vstupné: 50,- Kč

 

mapa_prehvozdi_1.jpg mapa_prehvozdi_2.jpg
mapa_prehvozdi_detail.jpg mapa_prehvozdi_detail_letec.jpg


Námět:
Akce Manuál 2012 bude klasickou bojovou akcí v níž proti sobě stanou dvě strany: červení a modří. Boj se bude postupně posouvat z místa na místo a v daných časových limitech budou obě strany dostávat dílčí úkoly, například zmocnit se vlajky protivníka, obsadit jeho základnu, udržet určitou linii, nebo osvobodit zajatce… U všech akcí se bude hodnosti jejich splnění či neúspěch v daném časovém limitu a přidělovat za jednotlivé epizody body. Nejde ale o to, kdo nakonec zvítězí a zda-li si odnesou více bodů modří, nebo červení, ale o to zavzpomínat si, přivítat mezi sebou začínající hráče a pobavit se v jednom z posledních podzimních dnů vhodných pro airsoft. Těšit se můžete i na tradiční „napoleonské řady“ jako vítané zpestření či tombolu na závěr. Nemáte-li doma již žádný vhodný manuál, bude možné si jej na základě předchozího objednání u BAS i vypůjčit.

Herní strany:
Rozdělení hráčů bude rovnoměrné mezi obě herní strany (červení - modří). Hráči nebudou rozděleni dle maskáčů (dle možnosti se k tomu ale přihlédne). K rozlišení na bojišti budou sloužit červené a modré pásky. K označení zasažených při odchodu na mrtvoliště budou použity klasické reflexní vesty.

Zbraně, munice, pyrotechnika:
Zbraně:
Na akci je povoleno použití jen klasických manuálních zbraní s úsťovou rychlostí do 100 m/s (měřeno s kuličkou 0,20g). Pro odstřelovače je maximální povolenou úsťovou rychlostí 120 m/s (měřeno s kuličkou 0,20g), každý odstřelovač ale musí mít v týmu minimálně další tři hráče s běžnou manuální zbraní. Použití jakýchkoliv elektrických či plynových, nebo silnějších manuálních zbraní je zcela zakázáno.

Munice:
Maximální váha používaných kuliček je omezena na BB 0,25g. Těžší kuličky nejsou na akci povoleny.

Pyrotechnika:
Veškerá pyrotechnika je zakázána.

Radiostanice:
Spojení na akci bude organizováno pomocí PMR radiostanic, jiné radiostanice nejsou povoleny pro oficiální spojení.

Závazné rozdělení PMR kanálů:
1 - 3 červení
4 - 6 modří
7 záložní kanál
8 organizační kanál (zákaz monitorování hráči jakékoliv strany)

Vozidla:
Použití jakýchkoliv vozidel ve hře je zcela zakázáno.

Nocování, rozdělávání ohňů, voda, WC:
Akce je jednodenní, nocování není organizováno, rozdělávání ohňů není povoleno, pitná voda ani WC nebude na akci zajišťována.

Pravidla boje:
Zásahy:
Platný je každý zásah kuličkou do hráče (platí i odražené střely) a to včetně zásahu do výstroje, kterou má hráč oblečenu na sobě vyjma zásahů do batohu které jsou z pohledu střelce zřetelně mimo siluetu těla hráče. Neprůstřelné vesty ani helmy nemají ochrannou funkci ve smyslu zásahu. Zásahy do zbraně neplatí. Zásah od spoluhráče či vlastní zásah je také platný.

Zasažený hráč, nebo hráč který se sám vzdá, je povinen zřetelně ohlásit zásah slovy „MÁM“ (případně: „VZDÁVÁM SE“), obléknout si oranžovou reflexní vestu, vzdálit se od bezprostředního místa kontaktu směrem kterým přišel a odejít nejkratší cestou na mrtvoliště. Zasažený hráč nesmí poskytovat žádné informace ostatním na bojišti (osobně ani po radiostanici), procházet se po bojišti a zůstávat na něm.

Mrtvoliště:
Mrtvoliště bude vyznačeno v prostoru a hráči budou seznámeni s jeho umístněním. Hráč zůstává na mrtvolišti do začátku další dílčí epizody (nové epizody začínají vždy cca co 30 minut), teprve pak se smí znovu zapojit do boje.

Neherní zóna:
Je zakázáno vést střelbu tak, aby střely dopadaly mimo herní prostor. Hráčům Je také zakázáno, aby se před útokem protivníka stáhli do neherní zóny či se neherní zónou přesunovali do výhodnějšího místa pro vedení další činnosti. Učiní-li tak, považují se automaticky za vyřazené, jako by byli zasaženi. Mimo herní zónu je zakázáno vést jakákoliv střetnutí.

Před opuštěním herní zóny je každý hráč povinen vyjmout zásobník ze své zbraně, výstřelem do země pod bezpečným úhlem (aby nedošlo ke zranění odraženou kuličkou) se přesvědčit, že nemá náboj v hlavni, zbraň zajistit a uložit do pouzdra či na řemen.

Bezpečnostní opatření:
Všichni hráči se akce účastní výhradně na svoji odpovědnost a organizátoři nepřejímají žádnou právní ani hmotnou odpovědnost za případná zranění, poškození věcí atd. Minimální věk účastníků je 14 let. Hráči mladší 18ti let se smí akce zúčastnit jen s doprovodem odpovědné osoby a potvrzeným formulářem souhlasu rodičů (viz níže přiložen).

Každý hráč je povinen jednat odpovědně, v souladu s platnými zákony, pravidly akce a zásadami bezpečné manipulace se zbraní tak, aby svým chováním nezpůsobil újmu sobě ani ostatním hráčům. Každý hráč je rovněž povinen uposlechnout pokynů organizátorů.

Všichni hráči a ostatní osoby pohybující se v herním území musí po celou dobu a bez výjimky nosit nasazené ochranné brýle či masky. Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt a napadení mezi hráči a užití jiných než airsoftových zbraní či na akci zakázaných druhů airsoftových zbraní. Je zakázáno veškeré použití pyrotechniky, které by bylo v rozporu s pravidly akce, nebo příslušným bezpečnostním návodem ke konkrétnímu druhu použité pyrotechniky.

Pokud se v herním prostoru objeví nezúčastněné osoby je každý hráč povinen akci přerušit až do jejich odchodu a informovat organizátory. Je zakázáno střílet na zvířata a poškozovat prostor bojiště.

Hráčům je zakázáno manipulovat se zbraní a účastnit se hry pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Proviní-li se hráči závažným způsobem proti bezpečnosti a pravidlům akce, bude vulgární a urážlivý či bude jednat v rozporu se zákonem jsou organizátoři oprávněni jej bez náhrady vyloučit a vykázat z prostoru. Při porušení zákona, agresivním jednání a napadení osob bude k řešení incidentu přivolána Policie ČR.

Časový plán:
20. 10. 2012 (sobota)
9.00 – 10.00 hod registrace hráčů, vydávání dokumentace a označení
10.00 hod nástup hráčů k úvodnímu briefingu
10.15 hod zahájení herní části
16.00 hodin ukončení herní části
16.15 hodin vyhlášení výsledků, losování

Vstupné:
Každý účastník akce, který se zapojí do herní části je povinen uhradit hotově při registraci vstupné ve výši 50,-Kč (mějte připravenu přesnou částku). Při předčasném odjezdu hráče či při jeho vyloučení pro porušení pravidel a bezpečnosti se vstupné nevrací.

Vstupné zahrnuje:
- vstup do areálu a účast na hře (na vlastní nebezpečí), označení hráče a další podklady ke hře od organizátorů
- účast v závěrečném losování o sponzorské ceny

Zapůjčení zbraní:
Pro zájemce, kteří si to předem objednají u BAS, je možné na akci zapůjčit manuální zbraně. Zbaň lze zapůjčit jen osobě starší 18ti let (případně doprovod hráče staršího 18ti let).
Přehled typů půjčovaných zbraní:
Warrior W58 cena za zapůjčení 335,-Kč (možnost odkoupení zbraně po akci za doplatek 950,-Kč)
Warrior W58S cena za zapůjčení 335,-Kč (možnost odkoupení zbraně po akci za doplatek 950,-Kč)
Warrior W4A1 cena za zapůjčení 335,-Kč (možnost odkoupení zbraně po akci za doplatek 550,-Kč)
Warrior W16A3 Short cena za zapůjčení 375,-Kč (možnost odkoupení zbraně po akci za doplatek 550,-Kč)


Doprava:
Pro cestu na akci a zpět lze využít automobily (parkoviště zajištěno), nebo hromadnou dopravu. Z Prahy Hájí jede do Přehvozdí autobus s přestupem v Kostelci nad Černými Lesy, nebo lze cestovat vlakem z pražského Masarykova nádraží do Českého Brodu a tam opět přestoupit na autobus.

 


Vydáno: 8.10.2012 16:04 | 
Přečteno: 14457x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, super
Díky za super akci. M.
odpověděl(a)
Není zač. Jsme velice rádi že se akce líbila.
, manual
vipaddá to jako dobrá akce docela bych jel 3

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků