Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

ASportál 2013 – Operace Zaragua se blíží!

ASportál 2013 – Operace Zaragua se blíží!Aktualizováno - Kde se akce pořádá, pravidla a sortiment občerstvení.

Do letošního ročníku akce ASportál 2013 zbývá necelý měsíc. Je proto načase shrnout základní informace a organizační pokyny pro účastníky.

A pokud ještě nejste přihlášeni – neotálejte. Jen do 30. července se totiž můžete přihlásit za 150,- Kč, v srpnu již je přihlášení za 200,- Kč a budete-li platit až na akci, je vstupné 250,- Kč. Kdo se tedy letos přihlásí a zaplatí včas, ušetří až 100,- Kč.

Nyní k vlastním organizačním pokynům.

Jak se na akci do Oldřichova u Písku dostanu?

Protože v Oldřichově pořádáme akci ASportál poprvé, není tato otázka vůbec od věci. Nicméně dostat se na akci je tentokrát mnohem jednoduší, než když jsme hráli v Ralsku a Milovicích. K cestě můžete použít jak veřejnou dopravu, tak auto. Například z Prahy jste v Písku vlakem za dvě a čtvrt hodiny a autobusem, nebo  autem za méně než hodinu a půl. Zejména autobusy jsou na této trase pohodlné a s krátkými intervaly.

Z hlavního autobusového a vlakového nádraží v Písku je to pěšky přes Václavské předměstí a Oldřichov přímo na místo akce ASportál 2013 zhruba 6 km. Nejbližší vlakovou a autobusovou zastávkou je Písek-Dobešice, z níž je to pěšky do prostoru akce jen 1,5 km.

Jedete-li autem, tak z čtyřproudé silnice č. 20 (E49) sjedete u Dobeši. Hned na sjezdu zabočíte na souběžnou silnici směrem na Chlaponice a z ní odbočíte první odbočkou směrem doleva, která vás již přivede přímo na místo akce (GPS souřadnice cíle: 49°19'33.038"N, 14°5'24.422"E). Parkoviště pro auta bude vyznačeno (neparkujte v jiných prostorech).

Mapa

Co bude na místě k dispozici?
V zázemí akce budou k dispozici mobilní WC a užitková voda. Od pátečního večera až do neděle bude na místě i stánek s občerstvením (jídlo a nealko pití). V případě potřeby dobití baterek bude vytažena elektřina od elektrocentrály. Na místě bude k dostání i základní spotřební airsoft sortiment od BAS (kuličky, plyn, CO2 bombičky, brýle…) a nějaké základní výstrojní doplňky pro ty, co si zapomenou například reflexní vesty k označení „mrtvol“ nebo rozlišovací prvky své herní strany. Každý hráč obdrží i vytištěnou mapu herního prostoru.

Stanování (přespání) bude možné při dodržení pravidel (zejména zákaz rozdělávání ohně) buď přímo v herním prostoru, nebo na vyčleněném místě poblíž. Vzhledem k tomu, že přes noc je neherní pauza, je možné využít i nesčetných možností k ubytování a zábavě v nedalekém Písku (upozorňujeme, že vsup do hry není povolen pod vlivem alkoholu).

 

Jak bude probíhat registrace na místě?
Po příjezdu na místo akce se dostavte co nejdříve k registraci. Pozor – každý hráč se musí registrovat osobně! Registraci musíte zahájit změřením úsťové rychlosti zbraně (měřit a označovat dle síly se budou všechny dlouhé zbraně a nestandardní krátké zbraně, s nimiž bude chtít hráč vstoupit do hry. Měřit se bude s kuličkami G&G 0,20g.

 Pro měření mějte zbraň připravenou:
- elektriku se zapojenou nabitou baterií, zásobník bez kuliček (u točáku nenatažený, ale s kuličkami v násypné části)
- plynovku/CO2 s plynem připraveným v zásobníku, bez kuliček
- manuální zbraň se zásobníkem bez kuliček (u točáku nenatažený, ale s kuličkami v násypné části)

Připomínáme limity zbraní pro akci:
do 130 m/s bez omezení
AEG, GAS a CO2 od 130 do 170 m/s jen semi (povinná záložní zbraň do 130 m/s))
AEG, GAS a CO2 nad 170 m/s zcela ZAKÁZÁNY

manuální sniperky max. 190 m/s
(vše uváděno s BB 0,20g)

Se změřenou zbraní se poté dostavte k registračnímu pultu.

U registračního pultu budete potřebovat:
- občanský průkaz či jiný doklad s fotografií a jménem prokazující váš věk a totožnost
- u hráčů mladších 18ti let vyplněný a podepsaný formulář souhlasu s účastí na akci
- vaši zbraň s nejvyšší změřenou úsťovou rychlostí
- peníze k uhrazení vstupného (pokud jste neplatili předem)

 

Co nezapomenout doma?
Každý z vás ví co na akci potřebuje, takže zde připomeneme jen to základní, co budete potřebovat dle pravidel této akce:

- airsoftovou zbraň odpovídající pravidlům akce
- ochranné brýle či masku pro airsoft
- pokrývku hlavy dle rozdělení herních stran
(AJN  - helma-[v případě horka alternativa lodička])
(LOF - baret)
(COPROX – čepice s štítkem jaká koliv, ale není povolen klobouk)
(El MOSTO – shemag či jiný šátek)
- reflexní vestu

Dále doporučujeme:
- PMR radiostanici s náhradními bateriemi
- svítilnu a potřeby pro přespání v terénu
- repelent a opalovací krém
- lékárničku
- drobné peníze (především 10,-Kč mince pro případnou koupi herního obvazu)

Nezapomeňte že pokud se zapojíte do budování herních základen můžete získat prémii 2000 PESO což znamená 2x okamžitý refresh!!!


Co je a co není dovoleno?
Každý účastník akce je povinen dodržovat platné zákony, pravidla bezpečného airsoftu, bezpečnou manipulaci se zbraní, zásady fairplay a slušného jednání, pravidla akce a pokyny organizáorů.

Na akci je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů či užívání jiných omamných látek. V celém prostoru je zakázáno rozdělávat oheň, kouřit v lese, používat jakoukoliv pyrotechniku, dýmovnice či nebezpečné nebo dráždivé látky, pro hru neschválené zbraně, jiné než airsoft zbraně a jakékoliv nebezpečné předměty. Je zakázáno používání laserů ať na zbraních či mimo ně. Je zakázáno poškozovat či znečišťovat prostor (veškeré vzniklé odpadky si musí hráči odvézt), střílet na zvířata nebo budovat pasti, kácet či lámat stromy, dělat neúměrný hluk v nočních hodinách. V případě vstoupení nezúčastněných osob do prostoru hry je každý okamžitě povinen přerušit hru a informovat organizátory. Účastníkům akce je zakázáno vjíždět vozidly do lesa a na louky a mimo vyznačené cesty a parkoviště.

Každý hráč se akce účastní plně na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Organizátoři nepřebírají žádnou právní ani hmotnou odpovědnost za případná zranění, škody a jiné následky vzniklé během akce v důsledku jednání účastníků, jim samým, ostatním účastníkům ani třetím osobám.


Jaký je v místě herní terén?
Prostor v němž se budeme pohybovat je z 90% zalesněný, velmi členitý a nepřehledný. Herní území se rozkládá převážně v údolí podél potoka mezi rybníkem Pánovec a Hrozným rybníkem a na přilehlých svazích, návrších a plochách kolem nich. Místy je prostor hustě zarostlý až neprostupný. V prostoru nejsou až na několik výjimek při jeho okraji žádné budovy. Části prostoru jsou uvnitř odděleny dosud stojícími zbytky původního vojenského oplocení bývalého muničního skladu. Cesty jsou klasické uježděné lesní a polní, některé komunikace jsou v určitých úsecích zpevněné asfaltem. Příjezdová komunikace je asfaltová. Pohyb v terénu a zejména kolem budov a v nich vyžaduje přiměřenou opatrnost.

Kompletní vypsání akce a pravidel
Kompletní vypsání akce a pravidel naleznete na: http://airsoft.cz/asportal , zde jsou dostupné i on-line přihlášení a formulář pro účastníky mladší 18 let.

 


Pravidla - Operace Zaragua


Základní ustanovení:

Zapojení do akce je povoleno pouze registrovaným hráčům, kteří zaplatili vstupné. Minimální věk hráče je 15 let. Hráči mladší než 18 let musí při registraci předložit souhlas zákonného zástupce s jejich účastí a musí mít na akci po celou dobu přítomnou zplnomocněnou osobu starší 18 let, která na ně při hře dohlíží. Všichni hráči jsou povinni dodržovat v ČR platné zákony, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fairplay, tato pravidla a pokyny organizátorů.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno používání jakékoliv pyrotechniky, dýmovnic, dráždivých a jiných chemických látek, ostrých a jinak nebezpečných předmětů, jiných než pro tuto hru schválených airsoft zbraní, budování pastí a fyzický kontakt mezi hráči.

V lese a do vzdálenosti 50 m od jeho okraje je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, zakládání a udržování ohně a kouření. Je zakázáno ničit a poškozovat herní prostor, herní dekorace, vegetaci a střílet po zvířatech. Do herního prostoru je zakázáno vjíždět vozidly mimo vozidel organizátorů. Mimo herní prostor, v OFFZONE a na REFRESH musí mít každý zbraně zajištěny a vybity. Účastníkům je přísně zakázáno pohybovat se na veřejnosti (mimo herní prostor) s viditelně nesenou zbraní.

 

Termín akce:

Zahájení budování prostorů: 23. 8. 2013 od 12.00 hod.
Zahájení registrací na místě: 23. 8. 2013 od 18.00 hod.
Úvodní nástup: 24. 8. 2013 v 10.00 hod.
Zahájení hry: 24. 8. 2013 v 10.30 hod.
Ukončení hry: 25. 8. 2013 v 15.00 hod.
(noční neherní pauza: od 21.00 hod. do 8.00 hod.)
Závěrečný nástup: 25. 8. 2013 v 16.00 hod.

 

Herní prostor:

Herní prostor je definován na přiložené mapě. Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda.

 

Rozlišení herních frakcí:

Armáda generála Joseho Nera (AJN)  helma (alternativně lodička)
Lidová osvobozenecká fronta (LOF)               baret  
Důlní korporace COPROX                             čepice s štítkem
Kartel El MOSTO                                          šátek nebo shemag

Každý živý  hráč, pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenu pokrývku hlavy dle své herní frakce. „Mrtvý“ hráč, odcházející na refresh a mrtvý hráč na refresh je označen reflexní vestou.

 

Limity úsťové rychlosti airsoft zbraní schválených na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):

Kategorie (označení)

Úsťová rychlost s BB 6mm 0,20g

Minimální vzdálenost pro použití

poznámka

bílá

do 130 m/s

0 m (do 90 m/s)
5 m (91 - 120 m/s)
10 m (121 - 130 m/s)

 

modrá

131 – 170 m/s

15 m

- střelba jen jednotlivými ranami
- povinně záložní zbraň do 130 m/s

červená

171 – 190 m/s

30 m

- povoleny jen manuál (ne AEG a GAS/CO2)
- povinně záložní zbraň do 130 m/s

Omezení munice a zásobníků: množství munice a kapacita zásobníků není limitována

Omezení váhy kuliček:
bílá a modrá kategorie              - max. BB 6mm 0,30g
červená kategorie                     - max.BB 6mm 0,40g
zakázány                              - skleněné, kovové, barvící a jiné speciální BB kuličky

 

Vyřazení hráče ze hry:
K vyřazení hráče ze hry se počítá jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou ať již od protihráče či hráče vlastní strany. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám, nebo zásah“. Zasažený hráč se poté může rozhodnout dle níže uvedených pravidel, zda-li setrvá vleže, nebo vsedě na místě zásahu (je-li místo zásahu ve vodě či bahně, může se přemístit k jeho okraji směrem zpět odkud přišel) a pomocí volání: „raněný, nebo medik“ se pokusí vyžádat ošetření od spoluhráče, nebo zda-li se hned označí jako „mrtvý“ a okamžitě odejde na refresh.

Dostane-li se hráč nepozorovaně k protihráči na vzdálenost dotyku rukou může použít takzvané tiché zabití „nožem“. To realizuje dotykem rukou případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří a slovním upozorněním: „náš nebo zásah“. Je-li hráč vyřazen „nožem“, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Hráče vyřazeného „nožem“ nelze ošetřit a musí vždy odejít jako „mrtvý“ na refresh. Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Výjimka pro velitele herních frakcí: Velitelé herních frakcí po zásahu neodcházejí na refresh, pouze se označí reflexní vestou a plně pokračují v řízení činnosti své herní frakce. Až do dalšího refresh času však nemohou použít zbraň (bojovat).

 

Ošetření zasaženého hráče:
V poli může být hráč ošetřen hráč pokud má u sebe nepoužitý herní obvaz, nebo jej jiný hráč ošetří svým obvazem. Ošetřit nelze hráče, který byl dříve ošetřen (má nasazen obvaz).

Pro ošetření, přivolává k sobě zasažený hráč pravidelným voláním: „raněný, nebo medik“ pomoc. Pokud se k němu někdo ze spoluhráčů dostane nejpozději do 5 minut od zásahu, může jej ošetřit buď přímo na místě, nebo jej může odtáhnout do skrytu a poté ošetřit. Ošetření se provádí tak, že s použitím herního obvazu zasaženého hráče, případně svého mu spoluhráč obváže viditelně (přes oblečení) levou ruku v celé délce mezi ramenem a loktem.  Po ošetření se hráč znovu může zapojit do boje. Je-li ošetřující hráč při obvazování sám zasažen, nemůže ošetření dokončit a ošetřovaný hráč „umírá“. Pokud se k zasaženému hráči čekajícímu na ošetření nedostane nikdo ze spoluhráčů do 5 minut od zásahu, nebo se k němu dříve dostane protivník, hráč „umírá“. K ošetření nelze použít jiné, než herní obvazy.

Ošetřený hráč musí mít po celou další dobu až do případného dalšího zásahu, po němž automaticky odchází na refresh, řádně nasazený obvaz. Pokud mu obvaz zcela odpadne, hráč „umírá“ stejně jako by byl zasažen kuličkou, nebo „nožem“.

„Mrtvý“ hráč musí okamžitě odejít s nasazenou reflexní vestou nejkratší cestou a bez hovoru s ostatními „živými“ hráči na refresh. Na refresh se použitý obvaz odkládá (hráč jej nemůže znovu použít).

 

Refresh:        
Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro refresh (prostor refresh je nebojovou zónou). Činnost na refresh řídí organizátor. Refresh je pro každou stranu v intervalech po půl hodině (vždy v půl a celou hodinu). Hráč musí přijít na refresh minimálně 5 minut před časem refreshe, aby jej mohl využít.

Přijde-li na refresh hráč, který byl v boji dříve herně ošetřen, odkládá zde svůj obvaz. Po opětovném zapojení do hry se na takového hráče hledí jako na dosud neošetřovaného.

Hráč si může na refresh zaplatit okamžitý refresh. Cena okamžitého refresh je 1000 PESO.

Na refresh lze dokupovat i herní obvazy (vždy max. 1 na osobu). Cena obvazu je 1000 PESO.

V případě užití herní výhody (viz níže) je možný i okamžitý refresh jak celé herní strany. Okamžitý refresh se vztahuje jen na hráče, kteří jsou v tu chvíli na refresh.

 

Hodnocení herních frakcí:
V celkovém hodnocení Operace Zaragua zvítězí ta frakce, na jejímž účtu bude nakonec nejvíce USD. Při začátku hry je na všech účtech 0 USD. Žádná frakce nemůže jít na svém účtu v průběhu hry do záporných čísel - nelze si „půjčit“ od organizátorů. Převody na účtech mezi frakcemi, prodeje či nákupy výhod pro frakce potvrzují vždy jejich šéfové. Akce bude hodnocena samostatně za sobotu a poté celkově za sobotu a neděli.
 

Sazby výnosů

surovina

prodej na základně

prodej na hranicích

bedna diamantů

200.000 USD

400.000 USD

pytel koky

100.000 USD

200.000 USD

kokain

300.000 USD

600.000 USD

 
Produkce surovin:
Suroviny vznikají v herním prostoru vždy jedenkrát za 60 minut (do vyčerpání zásob suroviny) v určených místech – důl, plantáž.

Časy výtěžku z dolu:
SO: 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45 hod.
NE: 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 hod.

Ve hře jsou celkem 4 bedny s diamanty. výtěžkem dolu ve stanovený čas je vždy jedna bedna. Pokud jsou všechny vyčerpány (všechny se pohybují mezi herními stranami, aniž by byla některá prodána) je důl neaktivní. Prodaná bedna se po vykoupení vrací zpět do dolu vždy před dalším termínem výtěžku (mezi výkupem a výtěžkem, pro který je navrácena do dolu, musí být min. 30 min). Žádná herní strana nesmí mít v držení současně víc než 2 bedny diamantů.

Úroda na plantážích koky:
SO: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 hod.
NE: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 hod.

Pytle s kokou jsou vždy průběžně zásobeny tak, aby byli k termínu úrody k dispozici. Úrodou plantáže je vždy jeden pytel koky.

 

Výroba kokainu z koky:
V laboratoři může být zároveň zpracováván jen jeden pytel koky a z něj vznikne jeden balíček kokainu. Doba zpracování koky na kokain je 30 min. Tato doba se počítá od složení a vybalení pytle s kokou v prostoru laboratoře (odpočítávána minutkou). Proces výroby nelze přerušit (pytel není možné odnést). Na výtěžek (balíček kokainu) má nárok ta herní strana, která v určený čas ovládá laboratoř. Kapacita laboratoře pro zpracování je vždy jen 1 pytel koky.

 

Způsob vyzvednutí suroviny:
Velitel herní frakce informuje hlavního organizátora tel. o tom, že jeho strana ovládá důl, plantáž nebo laboratoř (u laboratoře informuje i o složení pytle koky na počátku výroby).  Na základě tohoto telefonátu je mu určeno číslo bedny, pytle nebo balíčku, které si mohou jeho hráči v místě vyzvednout. Vydaná čísla surovin se evidují (jiná čísla surovin nejsou aktivní, nelze je tedy do hry použít).

 

Herní výhody za USD, o nichž rozhoduje velitel frakce:
- přesná informace o pohybu překupníka na hranicích (info o hodnotě mají velitelé frakce)
- okamžitý refresh pro celou frakci (info o hodnotě mají velitelé frakce)


Vstupní kapitál každého hráče:
- 1.500 PESO


Speciální prémie:
- 2.000 PESO/osoba pro týmy, které se zapojí do budování základen.

Podmínka pro vyplacení prémie za budování základny je trvalé postavení 1 stanu či jiného přístřešku pro každé 3 hráče týmu na určené herní základně, obehnání svého prostoru - případně velitelem frakce určeného úseku perimetru imitací ostnatého drátu – dřevěné kolíky zaražené do země, výška nad zemí min. 90cm rozestup kolíků max. 3m propletení provazem ve třech vodorovných řadách a křížem a dle potřeby případně zhotovení pozic umožňujících krytí ležících střelců. Ukončení výstavby základen pro získání prémie je kontrolováno organizátory v sobotu do 9.30 hod. Před odjezdem z akce je každý tým povinen veškeré jím vybudované stavby odstranit a uvést prostor zpět do původního stavu. Neuklizení staveb bude sankcionováno při příštím ročníku. 


Žold:
Všem hráčům je vyplácen po dovršení každých 3 herních hodin (noční neherní pauza se nezapočítává) žold. Žold je pro hráče vyplácen dle výsledku jejich herní frakce v uplynulých 3 hodinách dne níže stanovené sazby:

Výdělek frakce

žold na hráče

méně než 500.000 USD

500 PESO

500.000 – 1.000.000 USD

1.000 PESO

více než 1.000.000 USD

1.500 PESO

Časy výplaty žoldu:
SO: 13.30, 16.30, 19.30 hod
NE: 9.30, 12.30 hod

 

Herní výhody za PESO:
1.000 PESO    herní obvaz k ošetření na bojišti (platí se navíc hodnota vojenského obvazu 10,-Kč/ks)
1.000 PESO    jednorázové okamžité ukončení refreshe pro 1 hráče

 

Herní dekorace:
Hráčům je zakázáno úmyslně poškozovat herní dekorace a brát herní výnosy mimo určený čas. Imitace zátarasů z ostnatého drátu (dřevěné kůly s nataženými provazy jako ostnatý drát) je zakázáno probíhat či prorážet tělem hráče. Pro překonání musí týt „drát“ přestřižen či přeříznut. Hráčům je zakázáno přemísťovat lokace dolu, plantáže koky a laboratoře stejně tak, jako základní tábory herních stran.

 

Přehled přidělení PMR frekvencí:
Armáda generála Joseho Nera (AJN)          3
Lidová osvobozenecká fronta (LOF)            4  
Důlní korporace COPROX                            5
Kartel El MOSTO                                          6

Nepřidělené – volné PMR frekvence               1,2,7

PMR frekvence pro organizátory                     8 (zákaz poslechu pro hráče)

 

Povinná výbava hráče:

 • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)
 • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)
 • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (trvale nasazena na hlavě při hře)
 • reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče)
 • vyplněný formulář k účasti a odpovědnosti za tým (je-li součástí týmu i hráč mladší 18 let tak také: prohlášení pro hráče mladší 18 let)
 • doklad totožnosti k prokázání věku

 

Doporučená výbava hráče:

 • osobní lékárnička první pomoci
 • PMR vysílačka pro zajištění spojení
 • psací potřeby a bloček pro zákresy do mapy a poznámky
 • svítilna
 • vhodná výstroj, oblečení a obuv pro airsoft v lese
 • chrániče loktů a kolen
 • nůž
 • finanční hotovost pro drobnou útratu na akci
 • smartphone (chytrý telefon) pro příjem informací ke scénáři

 

Zákazy a omezení:
Zákaz užívání jiných než airsoftových zbraní a airsoftových zbraní nesplňujících limity úsťové rychlosti.
Zákaz užívání kuliček BB 6mm o váze nad 0,40 g a jiného střeliva.
Zákaz používání veškeré pyrotechniky, dýmovnic a chemikálií.
Zákaz užívání ostrých a jinak nebezpečných předmětů ve hře.
Zákaz používání laserů na zbrani i mimo ni.
Zákaz fyzického kontaktu mezi hráči při hře.
Zákaz vstupu a pobytu v herním prostoru bez nasazených ochranných brýlí nebo masky.
Zákaz vjíždění do prostoru a parkování vozidly mimo určené cesty a prostory.
Zákaz táboření mimo vyhrazené prostory.
Zákaz rozdělávání ohně a kouření v lese a do 50 m od jeho okraje.
Zákaz poškozování herního prostoru, dekorací a vegetace a střelby na zvířata.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek po celou herní dobu akce.
Zákaz účasti ve hře pod vlivem alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek.
Zákaz rušení nočního klidu (hlasité hudební a jiné produkce) v době od 21.00 do 8.00 hod.
Zákaz odhazování odpadků - při registraci budou k dispozici pro vyzvednutí plastové pytle na odpad. (Všichni účastníci musí svůj odpad z táboření odvézt po akci s sebou.)
Zákaz jednání v rozporu s principy fairplay, pravidly hry a bezpečnou manipulací s airsoft zbraní.
Zákaz porušování zákonů a platných vyhlášek.
 

Ustanovení o odpovědnosti:
Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla, nebo nízko letící letadla a chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm. Bezpečnost je základním pravidlem pro každé jednání během hry!

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázány a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Minimální věk hráčů:
Hráči starší 18 let se mohou akce účastnit bez omezení.
Hráči ve věku 15 – 18 let se mohou akce zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů a pod trvalým dohledem odpovědné osoby starší 18 let.
Hráči mladší než 15 let se akce nemohou účastnit.

 

Vybavení zázemí akce:

 • stánek BAS s prodejem základního sortimentu airsoft spotřebního zboží (např.: kuličky, plyn, CO2 bombičky, brýle, reflexní vesty, rozlišovací pokrývky hlavy dle herních frakcí…)
 • možnost dobití baterií (v limitovaném množství) do zbraní
 • stánek se základním občerstvením (nealko pití, studené a teplé jídlo)
 • mobilní WC
 • užitková voda

Sortiment občerstvení ASportal 2013 – Operace Zaragua


Jídlo
guláš sypaný cibulí, chléb   60,-Kč
klobása s chlebem a hořčicí   45,-Kč
párek s chlebem a hořčicí   20,-Kč
párek v rohlíku   15,-Kč
brambůrky   25,-Kč
oříšky   15,-Kč
kobliha   10,-Kč
tatranka   10,-Kč
     
Studené nápoje    
točené nealko pivo 0,5l 25,-Kč
točená Kofola 0,5l 25,-Kč
limonády PET láhev 0,5l 20,-Kč
voda PET láhev 0,5l 20,-Kč
     
Energetické nápoje    
RedBull   40,-Kč
Semtex   35,-Kč
     
Teplé nápoje    
čaj   15,-Kč
káva   15,-Kč

 

Občerstvení na akci zajišťuje: Trpaslík, Písek

 


Vydáno: 19.8.2013 10:42 | 
Přečteno: 13378x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, Informace
Již nám přišlo několik dotazu zdali nebude vadit když někdo na akci v sobotu dorazí později protože je v práci atd...

Ne opravdu nevadí registrace a s tím měření atd... bude probíhat i během sobotního dne.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků