Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

ASportal 2013

ASportal 2013Aktualizováno | ASportal 2013 - Operace Zaragua / 23. – 25. srpna 2013, Oldřichov u Písku

Letošní ročník tradiční akce ASportal 2013 bude kompletně v novém. Zcela se změní místo akce, její velikost i herní pojetí. Co zůstane zachováno je kamarádská atmosféra portálového srazu, otevřenost začínajícím i zkušeným týmům a dynamický ráz bojových akcí.

V roce 2013 zavítáme poprvé do prostoru Oldřichov u Písku, areálu původního, dnes již neexistujícího, vojenského muničního skladu a cvičiště se členitým terénním reliéfem, údolím s potokem a převážně lesním porostem. Herní areál bude mít rozlohu okolo 100 hektarů, tedy řádově 5x více místa než v předchozích ročnících.

Operace Zaragua
Oblast jihoamerické Zaragui je skoro zapadlou částí kontinentu. V místní krajině nenajdete nic, co by nebylo k vidění ve zbytku Jižní Ameriky, Až na jedinou výjimku, diamanty. Zhruba před šesti lety se zde podařilo při náhodném geologickém průzkumu objevit naleziště diamantů. Žádné velké žíly, jako je tomu v Africe, to sice nebyly, ale stačily k tomu, aby se sem přesunul zájem jak místní vlády, tak podsvětí, které zde mělo dobře fungující obchod s narkotiky. A jak už to tak bývá, začalo se s těžbou od podlahy. Místní samospráva Zaragui nikdy neměla dost financí na zahájení samotné těžby, a proto byli pozváni zahraniční investoři.

A brzy do země investoři skutečně přijeli v čele s důlní korporací COPROX. Její praktiky se zpočátku tvářily čestně a ekologicky, ale už po prvním roce bylo jasné, že peníze jsou to jediné, co tuto společnost zajímá. Demokratická vláda se zprvu snažila hájit státní zájmy, ovšem to přestalo ve chvíli, kdy začala být postupně korumpována přílivem peněz ze zahraničí a politici si začali plnit vlastní kapsy, bez ohledu na to, že se již tak chudá země dostávala do ještě větší bídy. Během následujících tří let se země dostala do hyperinflace a gigantické krize, která vyústila v částečný hladomor. A jelikož peníze šly spíše než do státní pokladny do kapsy samotných politiků, nebyla vláda schopna ani platit vlastní vojáky, což byla už asi jediná síla, která držela stát pohromadě a samotní chudí obyvatelé Zaragui neměli dost vůle na to, aby cokoliv změnili. Zhruba před dvěma lety se proto jeden z nespokojených generálů rozhodl vzít věci do vlastních rukou a provedl převrat za pomoci nespokojených vojáků. Vše trvalo jen krátce, ani ne moc krvavě, a během měsíce byla ustavena nová vláda v čele s diktátorským generálem Jose Nerem.

Ač se to na první pohled nezdálo, nejednalo se o žádného krvežíznivého diktátora. Jose Nero byl skutečně vojákem, spíše vlastencem, než politikem. Bohužel jeho přesvědčení, že on všemu rozumí nejlépe, zemi moc nepomohlo. Jeho první kroky vedly ke snaze očistit zemi od zahraničních vlivů, což se projevilo na ekonomice ještě více. Ovšem podpora obyvatel se rapidně zvýšila. Firma po firmě opouštěla všechna podnikatelská odvětví v Zaragui a ty přejímal stát. Naneštěstí pro Zaragui se jednalo se výhradně o spolupracovníky či přátele generála Nera. A tak se opět zvedla vlna nespokojenosti. COPROX požadoval vrácení svého kapitálu a lidé z chudších částí země zase možnost prosadit se v novém státě, který předal moc z rukou bohatých firem do rukou bohatých občanů Zaragui a především generála Nera.

Tak se zrodila LOF, tedy Lidová osvobozenecká fronta, která začala usilovat o návrat k demokratickému státu, nebo minimálně o svržení samotného Nera. Ale co jí chybělo byly především prostředky pro nákup zbraní a podporování Nerových odpůrců. A tak nezbývalo, než si prostředky na tento odboj opatřit. A v této zemi byly jen dvě možnosti, jak získat prostředky ve velkém - drogy nebo diamanty. A v obou oborech už významní hráči v Zaragui byli, ať už šlo o místní drogový kartel El Mosto, nebo poslední doly ve vlastnictví COPROXu. Je tedy jasné, že vládní síly generála Nera nebudou jedinými protivníky. Tak začal boj povstalců proti Nerovi, současně s tím, jak se povstalci snažili získat peníze likvidací kartelu El Mosto i korporace COPROX.

COPROX v těchto časech ale nelenil a díky spolehlivým informacím se brzo zařídil tak, aby nastalá skoro občanská válka neovlivnila příjmy z dolu. V krátkém čase už COPROX disponoval množstvím zkušených žoldáků z celého světa, kteří za dostatečně vysoký obnos udělali cokoliv. Náhle bylo jasné, že už se nejedná o obyčejnou důlní společnost, ale společnost se svojí soukromou armádou, ochotnou držet vše, co jim zbylo po akcích generála Nera a možná i něco získat zpět.

A co na to kartel El Mosto? V podstatě nic. Kartel si moc dobře uvědomoval situaci a věděl, že v nastalém zmatku místního konfliktu půjde pašování mnohem lépe, než kdykoliv předtím. Ačkoliv tentokrát už nebyli jediní, kdo pašovali.

Tak vypadala situace před necelým rokem. Válka vypukla naplno. Ale byl to trochu jiný konflikt než ostatní. Zde totiž nikomu nešlo o nějaké ideály, stát, svobodu či právo. Zde šlo pouze o peníze a moc. Když se to tak vezme, v mnoha ohledech nebyl zas takový rozdíl mezi tou či onou stranou, vyjma odůvodnění jejího konání. Ze Zaragui se stalo malé bojiště.

V současnosti se bojuje o poslední velký diamantový důl v Zaraguii, který ještě funguje. Generál Nero ho chce za každou cenu mít. Ale důl provozuje COPROX a ten se rozhodně svého dolu nevzdá bez boje. Příležitost cítí i povstalci, kteří by mohli armádě zasadit silný úder a ještě třeba získat důl. Naneštěstí v blízkosti je i plantáž koky s varnou kartelu El Mosto, který se nyní musí postarat o to, aby mu nikdo jeho obchody nepřekazil. Začíná proto operace Zaragua!

old_army_depot.jpg

Samotný důl se nachází v Diamond Creek valley. Důl má pod kontrolou COPROX, který má základnu kdesi v přilehlých lesích a hodlá bránit svůj důl (Diamond mine) za každou cenu. Blízké plantáže koky (Coca fields ) i s varnou (Boiling point) hlídá kartel El Mosto, který svoji opevněnou základnu postavil na kopci Powder hill a bude se pokoušet udržet svůj obchod v běhu. V nejbližší opuštěné vesnici Wold village se potají ukrývá početná skupina příslušníků LOF, kteří se připravují na útok proti armádě, při kterém doufají i v zabrání samotného dolu. Armáda generála Nera rozbila svůj dočasný tábor na místě starého armádního skladiště (Old army depot) s cílem zabrat hřeben Nord ridge, i s malým opevněním na vrcholu, a poté dobýt diamantový důl (Diamond mine). Je tedy velmi nejisté, komu se jeho cíl podaří. Chystá se nelítostná bitva. 

Kde je bezvládí a zájmy kartelů, důlních společností, kde se točí velké černé peníze, tam je válka!
Scénář bude mít v letošním roce v rámci celé akce rozhodující význam. Na bojišti vzniknou čtyři základny jednotlivých herních frakcí. Ty pro úspěšné splnění mise budou muset získat kontrolu nad drogovou plantáží, laboratoří a novým nalezištěm diamantů, nebo ovládnout okolí těchto bodů.

Koku či diamanty, dostupné na plantáži a v dole v pravidelných intervalech, bude nutné přepravit zpět na základnu a poté prodat překupníkům. To bude možné buď v surovém stavu, nebo v případě koky i mnohem výhodněji jako již zpracovaný kokain. Velký překupník se však jen stěží odváží přímo do Zaragui. Mnohem více než na základně pro svoji stranu utržíte, směníte-li diamanty či drogu za dolary na hranicích. Kdo ale ví, kdy a na kterém z předem označených míst se obchodník vyskytne?

Přepadnout a vyrabovat základny, dobýt a trvale, či jen v rozhodující chvíli ovládnout zdroje, přepadat konvoje se zlatem a diamanty, nebo blokovat směnná místa - akce nabízí mnoho strategií a na bojišti se zkrátka bude stále něco dít. To je nejlepší prevence, aby akce nezamrzla na jednom bodě. Vítězství vyjádřené „statisíci dolarů na kontech“ může přinést jak hrubá síla, tak i chytrá taktika a spolupráce. Vyhrát však může jen jeden, proto žádné spojenectví nemůže trvat věčně.

To je ale ta „velká válka“ o dolary a celkovou výhru. Ta malá, splatná pro jednotlivé hráče v místní měně Pesos, bude o drobné výhody, jako jsou například okamžité refreshe či herní obvazy pro ošetření raněných. Bude záležet na každém, jak se svým vstupním kapitálem a žoldem vypláceným na bojišti v případě úspěchu naloží.

 

Zveme vás na letošní ASPortal 2013 do Zaragui!

Základní údaje:

Termín akce:
pátek 23. srpna 2013 (od 12.00 hod.: registrace, budování základen a srazový večer)
24. – 25. srpna 2013 (sobota, neděle) / herní část


Přihlášky:  informace | informace pro registrované (dokumenty ke stažení atd...)

(pozn.: Hráč bude po odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře zapsán do zvolené herní strany a obdrží e-mailem potvrzení o zapsání a výzvu k platbě vstupného. Vstupné je možné zaplatit hotově na prodejně BAS, nebo převodem na účet. Vstupné musí být zaplaceno do 7 pracovních dní od přihlášení, jinak bude přihlášení považováno za neplatné a místo v herní straně bude uvolněno pro jiného zájemce.)

 

Vstupné:
150 Kč (pro hráče přihlášené do 30. července 2013)
200 Kč (pro hráče přihlášené po 30. červenci 2013)
250 Kč (pro hráče přihlášené až přímo na místě)

(pozn.: Přihlášením se myslí odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře do uvedeného data a zaplacení vstupného v určeném termínu.)


Registrace na místě:
pátek 23. 8. 2013 od 19.00 hod.
sobota 24. 8. 2013 od 7.00 hod.

 

Bojová část:
zahájení hry 24. 8. 2013 v 10.00 hod.
ukončení hry 25. 8. 2013 v 15.00 hod.
noční neherní pauza od 22.00 hod. do 8.00 hod.

Losování o ceny:  na závěrečném nástupu 25. 8. 2013 od 16.00 hod.

Počet hráčů: 240 až 300
(pozn.: Rozdělení hráčů mezi herní strany bude rovnoměrné. Po naplnění základní kapacity 60 hráčů pro každou stranu bude počet na strany navýšen na 75.)

 

Jednotlivé herní frakce:

armáda generála Joseho Nera (AJN)
Bojovat můžete za armádu krvavého generála Joseho Nera. Jeho armáda vznikla z původních vojáků Zaragui, jenže když jim vláda přestala vyplácet žold, tak se o sebe zkrátka museli postarat sami.

Rozlišovacím znakem vojáků armády generála Joseho Nera na bojišti je helma - [alternativa lodička].


Lidová osvobozenecká fronta (LOF)
Lidová osvobozenecká fronta je povstalecká organizace, která má zkušenosti z desetiletí předchozích bojů v Zaragui. Její financování tradičně zajišťovaly východní země, ale po pádu internacionální pomoci revolucionáři nepohrdají jinými zdroji příjmů, které jim okolí nabízí ať již to jsou drogy či diamanty.

Rozlišovacím znakem revolucionářů na bojišti jsou barety.  


Důlní korporace COPROX
COPROX je americkou solečností, která se příliš neohlíží na zdroj peněz. To hlavní jsou dividendy pro akcionáře a málokdo ve vedení se v současné finanční krizi bude ptát, jak je divize v Zaragui získá. Není se tedy čemu divit, že původní důlní inženýry dnes ve službách COPROXU již dávno vystřídali ostřílení žoldáci.

Rozlišovacím znakem žoldáků COPROXU je čepice s štítkem.

 

Kartel El MOSTO
Zhroucení státu Zaragua a příhodné podmínky pro pěstování koky daly vzniknout mocnému drogovému kartelu El MOSTO. El MOSTO se považuje za pány všeho v Zaragui a to bude i pravda pokud to dokáže obhájit silou.

Členy kartelu El MOSTO na bojišti poznáte podle toho, že nosí na hlavě uvázané šátky a shemagy.


Rozlišování hráčů na bojišti:
Každý živý  hráč, pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenu pokrývku hlavy (helmu, baret, čepici nebo šátek) dle své herní frakce. „Mrtvý“ hráč, odcházející na refresh, je označen reflexní vestou.


Areál bojiště:
Areál bojiště bude pro hráče vyznačen v mapách. Mimo plochu bojiště je hráčům zakázán aktivní pohyb i boj.


Limity zbraní (měřeno s kuličkami 0,20 g):

 • do 130 m/s bez omezení
 • 130 – 170 m/s jen semi

(povinně se záložní zbraní do 130 m/s pro krátkou vzdálenost do 10 m)


AEG, GAS a CO2 nad 170 m/s jsou zakázané
Manuální sniper povolen max. do 190 m/s
(povinně se záložní zbraní do 130 m/s pro krátkou vzdálenost do 10 m)
(pozn.: Zbraně všech hráčů budou povinně přemřeny na registraci a označeny páskou v barvě dle síly zbraně.)  


Omezení munice, zásobníků: množství a kapacita není limitována
Omezení váhy kuliček: max. 0,40 g
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika a dýmovnice jsou zakázány
Fyzický kontakt: jakýkoliv násilný fyzický kontakt mezi hráči je zakázán

 

Vyřazení hráče ze hry:
K vyřazení hráče ze hry se počítá jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří) ať již od protihráče či hráče vlastní strany. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám, nebo zásah“. Zasažený hráč se poté může rozhodnout dle níže uvedených pravidel, zda-li setrvá vleže, nebo vsedě na místě zásahu (je-li místo zásahu ve vodě či bahně, může se přemístit k jeho okraji směrem zpět odkud přišel) a pomocí volání: „raněný, nebo medik“ se pokusí vyžádat ošetření od spoluhráče, nebo zda-li se hned označí jako „mrtvý“ a okamžitě odejde na refresh.

Ošetření v poli může hráč zvolit jen pokud má u sebe nepoužitý herní obvaz a dosud nebyl od začátku hry, či od svého posledního pobytu na refresh ošetřován.

Zvolil-li si hráč ošetření, přivolává k sobě pravidelným voláním: „raněný, nebo medik“ pomoc. Pokud se k němu někdo ze spoluhráčů dostane nejpozději do 5 minut od zásahu, může jej ošetřit buď přímo na místě, nebo jej může odtáhnout do skrytu a poté ošetřit. Ošetření se provádí tak, že s použitím herního obvazu zasaženého hráče mu spoluhráč obváže viditelně (přes oblečení) levou ruku v celé délce mezi ramenem a loktem. Po ošetření se hráč znovu může zapojit do boje. Je-li ošetřující hráč při obvazování sám zasažen, nemůže ošetření dokončit a ošetřovaný hráč „umírá“. Pokud se k zasaženému hráči čekajícímu na ošetření nedostane nikdo ze spoluhráčů do 5 minut od zásahu, nebo se k němu dříve dostane protivník, hráč „umírá“.

Ošetřený hráč musí mít po celou další dobu až do případného dalšího zásahu, po němž automaticky odchází na refresh, řádně nasazený obvaz. Pokud mu obvaz zcela odpadne, hráč „umírá“ stejně jako by byl zasažen kuličkou, nebo herním nožem.

„Mrtvý“ hráč  musí okamžitě odejít s nasazenou reflexní vestou nejkratší cestou a bez hovoru s ostatními „živými“ hráči na refresh. Na refresh se použitý obvaz odkládá (hráč jej nemůže znovu použít).

Je-li hráč vyřazen herním nožem, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Hráče vyřazeného herním nožem nelze ošetřit a musí vždy odejít jako „mrtvý“ na refresh. Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.


Refresh:        
Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro refresh (prostor refresh je nebojovou zónou). Činnost na refresh řídí organizátor. Refresh je pro každou stranu v intervalech po půl hodině. AJN a COPROX  jej mají v každou hodinu vždy ve čtvrt a třičtvrtě, LOF a El MOSTO se vždy v půl a celou.

V případě užití herní výhody (viz níže) je možný i okamžitý refresh jak celé herní strany, tak i jednotlivého ráče. Okamžitý refresh se vztahuje jen na hráče, kteří jsou v tu chvíli na refresh.

Na refresh lze za PESO dokupovat i herní obvazy (vždy max. 1 na osobu).

 

Hodnocení herních frakcí:
V operaci Zaragua zvítězí ta frakce, na jejímž účtu bude nakonec nejvíce USD. Při začátku hry je na všech účtech 0 USD. Žádná frakce nemůže jít na svém účtu v průběhu hry do záporných čísel - nelze si „půjčit“ od organizátorů. Převody na účtech mezi frakcemi, prodeje či nákupy výhod pro frakce potvrzují vždy jejich šéfové.

 

Sazby výnosů
surovina prodej na základně prodej na hranicích
bedna diamantů 200.000 USD 400.000 USD
pytel koky 100.000 USD 200.000 USD
čistý kokain 300.000 USD 600.000 USD


Produkce surovin:
vždy jedenkrát za 60 minut (do vyčerpání zásob suroviny v určených místech – důl, plantáž)
čistý kokain je z koky vyroben v laboratoři vždy po 30 min

 

Herní výhody za USD, o nichž rozhoduje velitel frakce:
informace o pohybu překupníka na hranicích
okamžitý refresh pro celou frakci        


Vstupní kapitál každého hráče:
1.500 PESO


Speciální prémie:
2.000 PESO na osobu pro týmy, které se zapojí do budování základen.

Podmínka pro vyplacení prémie za budování základny je trvalé postavení 1 stanu či jiného přístřešku pro každé 3 hráče týmu na určené herní základně, obehnání svého prostoru případně velitelem frakce určeného úseku perimetru imitací ostnatého drátu – dřevěné kolíky zaražené do země, výška nad zemí min. 90cm rozestup kolíků max. 3m propletení provazem ve třech vodorovných řadách a křížem a dle potřeby případně zhotovení pozic umožňujících krytí ležících střelců. Ukončení výstavby základen pro získání prémie je kontrolováno organizátory v sobotu do 9.30 hod. Před odjezdem z akce je každý tým povinen veškeré jím vybudované stavby odstranit a prostor uvést do původního stavu. Neuklizení staveb bude sankcionováno při příštím ročníku. 


Žold:
Všem hráčům je vyplácen po dovršení každých 3 herních hodin (noční neherní pauza se nezapočítává) žold. Žold je pro hráče vyplácen dle výsledku jejich herní frakce v uplynulých 3 hodinách dne níže stanovené sazby:

Výdělek frakce žold na hráče
méně než 500.000 USD 500 PESO
500.000 – 1.000.000 USD 1.000 PESO
více než 1.000.000 USD 1.500 PESO

                                

Herní výhody za PESO:
1.000 PESO herní obvaz k ošetření na bojišti
(hráč si může zakoupit najednou jen jeden balíček, další balíček si může zakoupit až po vyčerpání předchozího).
1.000 PESO jednorázové okamžité ukončení refreshe pro hráče

 

Povinná výbava každého hráče:

 • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)
 • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)
 • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (trvale nasazena na hlavě při hře)
 • reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče)
 • vyplněný formulář k účasti a odpovědnosti za tým (je-li součástí týmu i hráč mladší 18 let tak také: prohlášení pro hráče mladší 18 let)
 • doklad totožnosti k prokázání věku

 

Doporučená výbava hráče:

 • osobní lékárnička první pomoci
 • PMR vysílačka pro zajištění spojení
 • psací potřeby a bloček pro zákresy do mapy a poznámky
 • svítilna
 • vhodná výstroj, oblečení a obuv pro airsoft
 • chrániče loktů a kolen
 • finanční hotovost pro drobnou útratu na akci

 

Zákazy a omezení:
Zákaz užívání jiných než airsoftových zbraní a airsoftových zbraní nesplňujících limity úsťové rychlosti.
Zákaz užívání kuliček BB 6mm o váze nad 0,40 g.
Zákaz používání veškeré pyrotechniky, dýmovnic a chemikálií.
Zákaz fyzického kontaktu při hře.
Zákaz vjíždění do prostoru a parkování vozidly mimo určené cesty.
Zákaz táboření mimo vyhrazené prostory.
Zákaz rozdělávání ohně a kouření v lese a do 50 m od jeho okraje.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek po celou dobu akce.
Zákaz účasti ve hře pod vlivem alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek.
Zákaz rušení nočního klidu (hlasité hudební a jiné produkce).
Zákaz odhazování odpadků - při registraci budou k dispozici pro vyzvednutí plastové pytle na odpad. (Žádáme všechny účastníky, aby vzniklý odpad odvezli po akci s sebou.)
Zákaz jednání v rozporu s principy fair-play a proti pravidlům hry.

Ustanovení o odpovědnosti:
Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla, nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázány a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Minimální věk hráčů:
Hráči starší 18 let se mohou akce účastnit bez omezení.
Hráči ve věku 15 – 18 let se mohou akce zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů a pod trvalým dohledem odpovědné osoby starší 18 let.
Hráči mladší než 15 let se akce nemohou účastnit.

Vybavení zázemí akce:

 • stánek BAS s prodejem základního sortimentu airsoft spotřebního zboží (např.: kuličky, plyn, CO2 bombičky, brýle, reflexní vesty, rozlišovací pokrývky hlavy dle herních frakcí…)
 • drobný servis pro AEG zbraně a možnost dobití baterií (v limitovaném množství)
 • stánek se základním občerstvením (nealko pití, jídlo)
 • suchá WC
 • užitková voda 
Vydáno: 22.7.2013 14:02 | 
Přečteno: 18844x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, foto a videa
Zdarvim, chci se zeptat jestli budou někde ke shlédnutí fotky a videa z akce.
Díky
odpověděl(a)
tak tak už se těším!
, Aktualizace
Kompletní informace o pravidlech, ceník občerstvení a jak se na akci dostat --> info
, kde se to koná
nevíte někdo kde se to přesně koná? aspon někdo porádí na mapy.cz? díky jedem autem at se tam dostaneme :)
odpověděl(a)
Mapa
img
Podrobnější informace jak na akci naleznete a mapu ve větším zde
, Aktualizace k AJN
S ohledem na "letní horka" byla pro herní stranu AJN povolena k helmě jako náhradní alternativa lodička.
, Převod
Zdar mám dotaz je někde napsán bankovní účet kam se dají poslat registrační poplatky nikde jsem to nenašel. předem dík za info
odpověděl(a)
Dobrý den,
číslo účtu a ostatní údaje vám jsou po registraci automaticky zasíláme v emailu v pracovní dny. Pokud by nahodou nedorazil napište nám email.

Děkuji
odpověděl(a)
Dík za info vše už ok
odpověděl(a)
Číslo účtu chodí v e-mailu po přijetí registrace.
odpověděl(a)
Ano po obdržení registrace Vám zašleme platebním informace.
, Sekundárka
Cus sofťáci! Mám dotaz, rozbila se mi sekundárka a nejsou peníze. Je sekundárka povinná? 1 Dík
odpověděl(a)
Zdravíme,

samozdřejmě povinná není pokud splňujete na primarní zbrani úsťovkou do 130m/s s 0,20g BBs

Limity zbraní (měřeno s kuličkami 0,20 g):
do 130 m/s bez omezení
130 – 170 m/s jen semi *)
(*povinně se záložní zbraní do 130 m/s pro krátkou vzdálenost do 10 m)
odpověděl(a)
Za záložku můžete použít jakoukoliv manuální pistoli. Najít něco starého by snad neměl být problém.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků