Fórum
Kategorie: Airsoft akce

Základní pravidla akce Zaragua VIII

Základní pravidla akce Zaragua VIIIZákladní pravidla pro Operaci Zaragua VIII

Harmonogram akce 7. – 9. srpna 2020:
pátek 7. srpna 2020
9.00 otevření OFF ZONE
9.00 – 23.00 registrace hráčů
9.00 – 20.00 příprava základen v herním poli (pod vedením velitelů frakcí)
12.00 – 17.00 statická ukázka výzbroje příslušníků 25. plrp
(ruční raketový protiletadlový systém RBS-70, LOV Dingo 2 CZ, Tatra 810, vybavení CLS a další)

sobota 8. srpna 2020
7.00 otevření registrací
9.00 zahajovací nástup
10.30 – 20.00 1. herní období

neděle 9. srpna 2020
9.00 informační nástup
10.00 – 14.00 2. herní období
15.00 závěrečný nástup, losování sponzorských cen

Herní prostor:
Herní prostor v areálu Oldřichov u Písku bude definován na mapě. Mapu každý hráč obdrží při registraci. Boj a pohyb mimo herní prostor je zakázán.

Podmínky účasti:
Hry se mohou zúčastnit pouze zaregistrovaní hráči, kteří zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči mladší 18 let musí mít na akci zajištěn trvalý dozor osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let se akce mohou účastnit jen v rámci účasti registrovaného airsoftového oddílu za frakci Huérfanos – nutno dohodnout předem s organizátory na akce@airsoft.cz. Ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti, může účast mladšího hráče 15 let s trvalým doprovodem hrajícího rodiče povolit organizátor i mimo frakci Huérfanos.

Pravidla hry

Každý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce, používat ochranné brýle, dodržovat zásady fair play, bezpečného používání airsoftových zbraní, pokyny organizátorů a platné zákony. Hráč se hry účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Výjimku z povinnosti nosit pokrývku hlavy dle své frakce mají odstřelovači v hejkalu s nasazenou maskovací kapucí na hlavě (rozlišení je na jejich odpovědnosti). Fyzický kontakt hráčů je zakázán. 

Rozlišení herních frakcí:
Mezinárodní sily ZFOR - helma
Lidová osvobozenecká fronta (LOF) - baret
Důlní korporace COPROX - čepice s kšiltem
Kartel Hienas - klobouk
Kartel El MOSTO - šátek nebo shemag
Dětští vojáci Huérfanos – helma

Zbraně:
Ve hře je povoleno jen použití airsoftových zbraní, které prošly registrací a odpovídají pro hru stanoveným limitům.

Měření a kontrola dodržování stanovených limitů

Při měření je rozhodující výkon zbraně v joulech. Tabulkový údaj v "m/s s kuličkou 0,20g" je uváděn v závorce pouze informačně pro porovnání s limity předchozích ročníků.

Výkony všech zbraní (s výjimkou základních manuálních a plynových pistolí běžné konstrukce) budou měřeny při registraci s organizátory dodanou municí 0,25g, kategorie modrá a červená s municí 0,36g. Při měření musí mít zbraně zcela povolený hop-up. Následná manipulace s výkonem zbraní či nastavením elektronických spouští je zakázána. Po provedení případné úpravy si hráč musí před použitím nechat zbraň přeměřit.

V průběhu hry bude v herním poli a na refresh probíhat namátková kontrola výkonu zbraní „herním maršálem“. Hráč je povinen předložit na výzvu zbraň ke změření a předložit vzorek užívané munice. Hráč se zbraní modré a červené kategorie je zároveň povinen předložit ke kontrole záložní zbraň, kterou musí nosit neustále u sebe. U zbraně modré kategorie bude ověřena i neschopnost střelby dávkou. Při zjištění úmyslného porušení ustanovení pravidel o výkonu zbraně a povolených typech zbraní ve hře bude hráč okamžitě vyloučen ze hry bez náhrady a bude mu zakázána účast na dalším ročníku akce.

1. část hry (sobota do 13.00 hod)

Bílá kategorie:
Povoleny: manuální a plynové pistole a revolvery, manuální a plynové brokovnice, dlouhé manuály, AEP pistole a AEP a GAS* samopaly (povolena je pouze střelba jednotlivými ranami, použití bubnových zásobníků je zakázáno).
Maximální výkon všech povolených zbraní v 1. části hry je do 1,8 J (134 m/s s 0,20g).
Zakázány jsou dlouhé plynové zbraně s výjimkou brokovnic a veškeré AEG zbraně.
*Povolené modely GAS samopalů: MP9, MP7, Škorpion, Micro Uzi, Mini Uzi, Ingram M11, pistolové karabiny.

2. část hry

Bílá kategorie:
Povoleny: dlouhé i krátké manuální, plynové a elektrické zbraně (povolena střelba dávkou)
Maximální výkon: 1.8 J (135 m/s s 0,2g) tolerance: max. + 0,15 J ( + 5 m/s))

Modrá kategorie:
Povoleny: AEG/GAS samonabíjecí dlouhé zbraně minimální délky 95 cm, osazené puškohledem a s tlačnými zásobníky (lowcap/midcap) je-li ke zbrani dostupný. Mechanický přepínač zbraně nesmí umožnit fyzické přepnutí na režim střelby dávkou (např.: zbraně z výroby opatřeny pouze režimy střelby „SEMI“, nebo zbraně s dodatečně pevně začepovanými/zavařenými/zašroubovanými pozicemi „AUTO“, případně zbraně s patřičně upravenou kulisou přepínače). Je-li ve zbrani instalován i elektronický přepínač režimu střelby musí být střelba dávkou deaktivovaná ve všech jeho nastaveních.
Instalovaný elektronický přepínač neznamená výjimku z povinnosti blokace mechanického přepínače režimu střelby zbraně na pozici „AUTO“.

Maximální výkon: 2,25 J / 150 m/s s 0,2g (tolerance 0 J / 0 m/s)

(Příklady povolených zbraní: PSG-1, G28, SR-25, SVD a odvozené)

Pozn.: Přelepení pozice „AUTO“ samolepící zarážkou z vnějšku těla u mechanického přepínače režimu střelby není považováno za jeho zablokování.

Všichni hráči se zbraní MODRÉ kategorie nesmí s touto zbraní střílet na vzdálenost pod 20 m a musí mít u sebe v herním poli vždy záložní krátkou či dlouhou záložní zbraň do 1.8 J (135 m/s s 0,2), kterou předloží i při měření zbraně na registraci. Zbraně modré kategorie smí ve hře používat pouze osoby starší 18 let.

Červená kategorie:
Povoleny:

A) GAS pušky s pákovým závěrem, osazené puškohledem
Maximální výkon: 2,9 J / 170 m/s s 0,2g (tolerance 0 J / 0 m/s)

B) Manuální pušky s pákovým závěrem, osazené puškohledem
Maximální výkon: 3,6 J / 190 m/s s 0,2g (tolerance 0 J / 0 m/s)

Všichni hráči se zbraní ČERVENÉ kategorie nesmí s touto zbraní střílet na vzdálenost pod 30 m a musí mít u sebe v herním poli vždy záložní krátkou či dlouhou záložní zbraň do 1.8 J (135 m/s s 0,2), kterou předloží i při měření zbraně na registraci. Zbraně červené kategorie smí ve hře používat pouze osoby starší 18 let.

Maximální povolená váha munice: 0,50g (platí pro všechny kategorie zbraní)
Zakázány jsou kovové kuličky a kuličky s náplněmi. Použití BIO kuliček je doporučeno.

Zbraně s pohonem HPA jsou zakázány ve všech kategoriích.

Airsoftové granáty:
Na akci jsou povoleny pouze airsoftové granáty (plynové či mechanické) bez výbušné slože. „Exploduje-li“ takový granát v místnosti či bunkru umírají všichni hráči v této místnosti. Ve volném terénu umírají všichni hráči ve vzdálenosti 2 m od granátu a hráči ve větší vzdálenosti zasažení kuličkou vymrštěnou při „explozi“ granátu.

Mrtvoly, refresh a herní vozidla

Zasažení hráče:
Za platný zásah se počítá jakýkoliv přímý zásah hráče do libovolné části těla nebo výstroje. Zásah od vlastního hráče se počítá jako platný zásah. Zásah evidentně odraženou kuličkou s nízkou energií, nebo zásah do zbraně neplatí.
Zasažený hráč ohlásí zásah zvoláním „mám“ nebo „zásah“, nasadí si reflexní vestu či reflexní čepici a odejde jako mrtvý hráč na REFRESH.
Zasažený velitel frakce nemůže dál bojovat (střílet), nadále ale smí řídit činnost své frakce. Organizačním štábem a velitelem určení a řádně označení podvelitelé postupují při zásahu stejným způsobem.

Refresh (mrtvoliště):
Na REFRESH probíhá oživení vždy v každou celou hodinu a každou půl hodinu. Každá z bojujících stran má vlastní vyznačený REFRESH poblíž své základny. REFRESH je páskou vyznačená nebojová zóna do které živí hráči žádné z herních stran nemohou vstupovat, ani přes něj vést bojovou činnost. Hráči čekající na oživení musí mít nasazenu reflexní vestu či čepici a ochranné brýle.
Speciální refresh: Velitel frakce může od štábu akce zakoupit okamžité oživení pro všechny hráče jeho frakce, kteří jsou přítomni na refresh.

Herní vozidla:
Hry se mohou účastnit pouze herní vozidla předem schválená organizátory. Pohyb herních vozidel je omezen na organizátory stanovené komunikace. Maximální povolená rychlost herních vozidel je 10 km/hod. Na vozidla ve hře je zakázáno střílet. Vozidla lze vyřadit pouze použitím speciální „protitankové zbraně“, kterou mohou získat herní frakce od štábu. Protitanková zbraň je tvořena maketou odpalovacího zařízení a 3ks signálních praporků imitujících vystřelení rakety. Protitankovou zbraň musí obsluhovat vždy dvojice hráčů a lze ji použít pouze k zasažení vozidla z čela (viditelně řidiči), ze vzdálenosti max. 20 m a minimálně 10 m.

Použití „protitankové zbraně“:
Oba hráči zaujmou pozici vedle sebe. Hráč obsluhující maketu odpalovacího zařízení zamíří na vozidlo. Poté co se vozidlo dostane na dostřel dá pokyn druhému hráči, který se postaví a zamává praporkem na řidiče. Poté praporek odloží v místě odpalu. Řidič zasaženého vozidla zastaví, vyvěsí na vozidlo reflexní vestu, sebere praporek a vrátí se zpět na základnu. Vozidlo lze znovu použít až po oživení (stejné časy refresh jako pro soby).

Osoby cestující ve vozidle mohou na místě zásahu sesednout a pokračovat v bojové činnosti (s vozidlem je vyřazen jen řidič), nebo se musí ve vozidle vrátit zpět na základnu (v takovém případě nemusí na refresh).

Neherní vozidla organizátorů nelze vyřazovat ze hry.

Herní mechanismy:

Podrobná pravidla herních mechanismů zveřejníme samostatně nejpozději do konce července. Pro lepší představu část mechanismů všeobecně popíšeme.

Cíl hry:
Každá frakce bude usilovat o plnění svých cílů, letos skutečně v duchu povahy frakce. Některé frakce budou mít především legální náplň činností a úkolů (ZFOR, Huérfanos), další budou oscilovat na hranici legálního-nelegálního zaměření (LOF a COPROX) a samozřejně jsou zde kartely, které se věnují primárně nelegálním činnostem (El Mosto, Hienas). Budou tak dodrženy odpovídající charakteristiky a motivace frakcí. Ze stejného důvodu nebudou mít frakce vyrovnané počty hráčů.
Každá frakce dostane množství rozličných úkolů, které se může pokoušet plnit. Některé úkoly budou jednorázové povahy, pro splnění jiných bude potřeba vyvíjet dlouhodobější aktivitu, pro další bude nutná spolupráce nějaké herní postavy či frakce. Stejně tak budou některé úkoly legální/nelegální. Není nutné splnit všechny úkoly a ani to nebude pravděpodobně možné, ale frakce bude za každý splněný úkol ohodnocena body. Cílem tedy není porazit ostatní frakce, ale splnit co nejvíce cílů vlastní frakce, které ale budou často kolidovat s úkoly jiných frakcí. Finální pořadí frakcí bude určeno dle počtu získaných bodů.
Pořadí plnění úkolů či způsob jejich splnění je čistě na veliteli frakci. Není ničím vázán. Je možno spolupracovat i škodit jiným frakcím. Ke splnění cíle frakce mohou být použity jakékoliv prostředky. Je ovšem nutné mít na paměti, že to co frakce udělá a jak úkol splní, může ovlivnit jednání jiných frakcí, či vyvolat nějakou herní reakci. Jako vždy je tu ale prostor pro uklidnění situace. To už je na veliteli frakce, jaký přístup zvolí.

Malý příklad co vše může způsobit jedno kokové pole. Hienas založil kokové pole (což mohou jen kartely), za jehož sklizení dostane body. Po kokových polích neustále pátrá ZFOR a LOF. Pokud ho najde ZFOR, tak ho spálí a dostane body za splněný úkol. Když na pole narazí LOF, může pole spálit a dostat body (legální varianta). Také může pole zabrat a pěstovat koku sám nebo chtít podíl, či sklizeň koupit (nelegální varianty). Pokud by ale ZFOR odhalil že LOF pěstuje koku, mohl by na LOF zaútočit. Po takovém odhalení by musel LOF nějak přesvědčit/uplatit velitele ZFOR, aby se vyhnul dlouhodobějšímu ozbrojenému střetu se silnějším protivníkem.
Když na pole narazí konkurenční kartel El Mosto, může se ho pokusit zabrat pro sebe a vyvolat válku s Hienas, nebo pohrozit jeho udáním a chtít podíl na výnosu, či prostě vypěstovanou drogu odkoupit.
Pro COPROX nemá nalezené pole žádnou hodnotu, ani nemá zájem vařit drogy, takže by ho mohl nechat být. Byla by ale jistě velká škoda, kdyby polohu pole někdo vyzradil...snad drobný peníz na účet COPROX od Hienas by přiměl těžaře zavřít obě oči, pokud by jim to stálo za nepřátelství a kartelem.

1. fáze hry:
Všichni hráči začínají hru pouze se zbraněmi povolenými pro 1. fázi (bílá kategorie bez AEG). Povolena je pouze střelba jednotlivými ranami (s výjimkou hromadného výstřelu z brokovnice). Jiné zbran hráči u sebe v této herní fázi nesmí nosit (lze uložit pod dozorem na určených bodech).

Přezbrojení a 2. fáze hry:
V sobotu ve 13:00 bude zahájeno přezbrojování frakcí. Frakce se budou moci v tento čas (či kdykoliv později) ozbrojit i zbraněmi bílé, modré a červené kategorie. Hra dále pokračuje bez omezeních platných pro 1. fázi hry.

Herní postavy:
Po herním poli se pohybují herní postavy, které nejsou součástí žádné frakce a mají specifickou pokrývku hlavy ve formě klobouku (slamák/kovbojský klobouk) případně pokrývky hlavy odpovídající jejich kostýmu, který je snadno rozlišitelný od ostatních hráčů. Každá z těchto postav nabízí různé služby, které mohou být frakcím prospěšné, případně mají pro frakci jiný užitek. Postavy se dle svého charakteru mohou aktivně bránit, či vystupovat nepřátelsky. Herní postavy lze „zabít“. Oživení herních postav se řídí speciálními pravidly. Zabití herní postavy může/nemusí ovlivnit její vztah k frakci, která ji zabila/nechala zabít.

Základna frakce:
Každá herní strana si během pátku zbuduje základnu. Základna je plnohodnotnou herní zónou a je v ní vyvěšena herní vlajka frakce. Základna slouží jako centrum frakce, kde může frakce nejen uchovávat herní suroviny, ale slouží i jako jeden z bodů pro výkup surovin. Fungování základen bude více rozvedeno samostatně v popisu herního mechanismu.

Herní objekty:
V herním poli budou budovány herními frakcemi či štábem objekty se speciální funkcí a významen např. koková pole, doly, banka/úřady a další. Jejich fungování bude blíže vysvětleno v popisu herního mechanismu.

Veškeré dotazy k akci, pravidlům a průběhu hry směřujte na email: akce@airsoft.cz


Vydáno: 15.6.2020 14:03 | 
Přečteno: 5702x

Autor: Alfred

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků