Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Operace Zaragua II. - Pravidla

Operace Zaragua II. - PravidlaKompletní pravidla a informace pro letošní akci Operace Zaragua II (2014)

Termín akce:
Zahájení registrací na místě: pátek 15. srpna 2014 od 12.00 hod. do 23.00 hod.
Oficiální stránka pro Operaci ZARAGUA na facebooku www.facebook.com/OperaceZaragua
Soubory ke stažení: (které je nutné mít již vyplněny při registraci)
Prohlášení pro osoby mladší 18 let | Seznam týmu

Úvodní nástup: sobota 16. srpna 2014 v 9.30 hod.
1. herní den: od 10.00 do 19.00 hod.
Noční operace: od 21.00 hod. do 24.00 hod.
2. herní den: od 8.00 do 15.00 hod.
Závěrečný nástup: neděle 17. srpna 2014 v 16.00 hod.

 

Herní prostor:
Herní prostor v Oldřichově u Písku bude definován na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.
 

Podmínky pro účast:
Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Hráč se musí na vyzvání organizátorů prokázat herní identifikační kartou. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni. Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků akce.

Registrační poplatek:
Při uhrazení do 31. července 2014:               200,-Kč
Při uhrazení do 14. srpna 2014:                    250,-Kč
Při uhrazení později a přímo na akci:            300,-Kč

 

Základní ustanovení a zákazy:
Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony  platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play hry, tato pravidla a pokyny organizátorů.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:
- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace, vegetaci, střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách, budování pastí

- používání jakékoliv pyrotechniky, dýmovnic, dráždivých, slzotvorných a jiných nebezpečných chemických látek

- používání ostrých a jinak nebezpečných předmětů, zbraní a laserů

- používání jiných než povolených airsoftových zbraní

- násilný fyzický kontakt mezi hráči

- vstupování a pobyt v herní zóně bez nasazených ochranných brýlí nebo masky

- pohyb a pobyt s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE a na REFRESH

- rozdělávání ohně v lese a do vzdálenosti 50 m od jeho okraje a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, zakládání a udržování ohně a kouření

- táboření mimo určené prostory a rušení nočního klidu v době od 21.00 do 8.00 hod.

Do herního prostoru je zakázáno vjíždět vozidly mimo vozidel organizátorů a vozidel organizátory povolených pro přepravu vybavení. Maximální rychlost vozidel v herním prostoru je omezena na 15 km/hod. Je přísně zakázáno zajíždět vozidly mimo vyjeté cesty. Řidič plně odpovídá za své jednání.

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.

Je zakázáno odhazování odpadků - při registraci budou k dispozici pro vyzvednutí plastové pytle na odpad. (Všichni účastníci jsou povinni vlastní odpad z táboření odvézt po akci s sebou.)


Rozlišení herních frakcí:
Mezinárodní sily ZFOR (ZFOR)                   helma
Lidová osvobozenecká fronta (LOF)          baret  
Důlní korporace COPROX                         čepice se štítkem
Kartel El MOSTO                                       šátek nebo shemag

Každý živý  hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce. Zasažený hráč odcházející na refresh a „mrtvý“ hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou.

Vlajky stran:

COPROX EL MOSTO
LOF ZFOR

 

Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):

Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií:

bílá páska        do 130 m/s                 
- použití ve hře bez omezení                                                

modrá páska    130 – 170 m/s
- minimální vzdálenost pro střelbu 10 m
- povolena střelba jen jednotlivými ranami
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 10 m

červená páska  170 190 m/s
- povolena výhradně manuální sniper zbraň
- minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 20 m

AEG, GAS a CO2 nad 170 m/s jsou zakázány!
Omezení munice a zásobníků není stanoveno.
Omezení váhy kuliček: max. BB 6mm 0,40g (zakázány jsou skleněné, barvící a jiné speciální BB).

 

Ustanovení o zbraních ve hře:

Všichni hráči začínají hru jen s krátkou zbraní (pistole nebo revolver bez možnosti střelby dávkou), případně s dlouhou manuální zbraní (povolena i manuální brokovnice) se sílou do 130 m/s. Tato zbraň není nijak zpoplatněna.
Použití jiné než výše uvedené zbraně bílé kategorie je zpoplatněno 1000 PESO.
Použití zbraně náležící do modré nebo červené kategorie je zpoplatněno 2000 PESO.
Poplatky pro zařazení zbraně do hry platí hráč v průběhu hry u organizátorů v OFFZONE nebo na REFRESH.

 

Vyřazení hráče ze hry:
K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci. Zásahy do zbraně se nepočítají. Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ (nezůstává v zajetí).

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám, nebo zásah“.

Zasažený hráč se může rozhodnout, zda-li se označí jako „mrtvý“ a odejde na refresh nebo k sobě přivolá medika dle níže uvedených pravidel.

„Mrtvý“ hráč musí okamžitě odejít s nasazenou reflexní vestou nejkratší cestou a bez hovoru s ostatními „živými“ hráči na refresh.

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Hráče vyřazeného herním nožem nebo dotykem ruky nelze ošetřit a musí vždy odejít jako „mrtvý“ na refresh. Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

 

Ošetření zasaženého hráče:

Rozhodne-li se zasažený hráč přivolat medika, setrvá vleže nebo vsedě na místě zásahu (je-li místo zásahu ve vodě či bahně, může se přemístit k jeho okraji směrem zpět, odkud přišel) a pomocí volání: „raněný nebo medik“ se pokusí vyžádat ošetření.

V poli může být hráč ošetřen dosud nepoužitým herním obvazem. Ošetřit ale nelze hráče, který již má nasazen herní obvaz. S ošetřením musí být započato nejpozději do 5 minut od zásahu. Ošetřující může zasaženého ošetřit přímo na místě nebo jej může odtáhnout do skrytu a poté ošetřit. Ošetření se provádí tak, že s použitím herního obvazu zasaženého hráče mu spoluhráč obváže viditelně (přes oblečení) levou nebo pravou ruku v celé délce mezi ramenem a loktem.  Po ošetření se hráč znovu může zapojit do boje. Je-li ošetřující hráč při obvazování sám zasažen, nemůže ošetření dokončit a ošetřovaný hráč „umírá“. Pokud se k zasaženému hráči čekajícímu na ošetření nedostane nikdo ze spoluhráčů do 5 minut od zásahu nebo se k němu dříve dostane protivník, hráč „umírá“.

Ošetřený hráč musí mít po celou další dobu až do případného dalšího zásahu, po němž automaticky odchází na refresh, řádně nasazený obvaz. Pokud mu obvaz zcela odpadne, hráč „umírá“ stejně jako by byl zasažen kuličkou nebo herním nožem. Na refresh se použitý obvaz odkládá (hráč jej nemůže znovu použít).

 

Refresh:
Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro refresh (prostor refresh je nebojovou zónou). Činnost na refresh řídí organizátor. Refresh je pro každou stranu v intervalech po půl hodině.

Přijde-li na refresh hráč, který byl v boji dříve herně ošetřen, odkládá zde svůj obvaz. Po opětovném zapojení do hry se na takového hráče hledí jako na dosud neošetřovaného.

Hráč si může na refresh za PESOS zaplatit okamžitý refresh. Cena okamžitého refresh je 1000 PESO.

Na refresh lze dokupovat i herní obvazy. Cena obvazu je 500 PESO.

V případě užití herní výhody (viz níže) je možný i okamžitý refresh jak celé herní strany. Okamžitý refresh se vztahuje jen na hráče, kteří jsou v tu chvíli na refresh.

Hodnocení herních frakcí:

V celkovém hodnocení Operace Zaragua zvítězí ta frakce, na jejímž účtu bude nakonec nejvíce USD. Při začátku hry je na všech účtech 0 USD. Žádná frakce nemůže jít na svém účtu v průběhu hry do záporných čísel - nelze si „půjčit“ od organizátorů. Převody na účtech mezi frakcemi, prodeje či nákupy výhod pro frakce potvrzují vždy jejich šéfové. Akce bude hodnocena samostatně za sobotu a pak celkově za všechna herní období (1. herní den, noční operace, 2. herní den).

 

Sazby výnosů LOF, COPROX, El MOSTO

Surovina

prodej na základně

prodej na hranicích

dobytí základny - vlajky jiné herní frakce

200.000 USD

+ 20.000 PESO

---

bedna diamantů

200.000 USD

+ 10.000 PESO

400.000 USD

+ 20.000 PESO

pytel koky

100.000 USD

+ 5.000 PESO

200.000 USD

+ 10.000 PESO

čistý kokain

300.000 USD

+ 15.000 PESO

600.000 USD

+ 30.000 PESO

 

Sazby výnosů ZFOR

Surovina

na základně / na poli, v laboratoři

na hranicích

dobytí základny - vlajky jiné herní frakce

200.000 USD

+ 20.000 PESO

---

bedna diamantů

200.000 USD

+ 10.000 PESO

400.000 USD

+ 20.000 PESO

zničení aktivního kokového pole

50.000 USD

+ 2.500 PESO

---

zadržení pytle koky

150.000 USD

+ 7.500 PESO

200.000 USD

+ 10.000 PESO

zničení aktivní laboratoře

50.000 USD

+ 2.500 PESO

---

zadržení čistého kokainu

350.000 USD

+ 17.500 PESO

600.000 USD

+ 30.000 PESO


Produkce surovin:


Suroviny vznikají v herním prostoru vždy jedenkrát za 60 minut (do vyčerpání zásob suroviny) v určených místech – důl, plantáž.

Časy výtěžku z dolu:
SO: 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45 --- 21.45, 22.45, 23.45 hod.
NE: 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 hod.

Ve hře jsou celkem 4 bedny s diamanty. Výtěžkem dolu je ve stanovený čas vždy jedna bedna. Pokud jsou všechny vyčerpány (všechny se pohybují mezi herními stranami, aniž by byla některá prodána) je důl neaktivní. Prodaná bedna se po vykoupení vrací zpět do dolu (cca 30 min pro manipulaci). Žádná herní strana nesmí mít v držení současně víc než 2 bedny diamantů.

Úroda na plantážích koky:
SO: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15 --- 21.15, 22,15, 23.15 hod.
NE: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 hod.

Pytle s kokou jsou vždy průběžně zásobeny tak, aby byly k termínu úrody k dispozici. Úrodou plantáže je vždy jeden pytel koky. Ve stanovený čas plodí vždy jen jedna plantáž.

Výroba kokainu z koky:
V laboratoři může být zároveň zpracováván jen jeden pytel koky a z něj vznikne jeden balíček kokainu. Doba zpracování koky na kokain je 30 min. Tato doba se počítá od složení a vybalení pytle s kokou v prostoru laboratoře (odpočítávána minutkou). Proces výroby nelze přerušit (pytel není možné odnést). Na výtěžek (balíček kokainu) má nárok ta herní strana, která v určený čas ovládá laboratoř.

 

Způsob vyzvednutí suroviny:
Velitel herní frakce informuje hlavního organizátora telefonicky o tom, že jeho strana ovládá důl, plantáž nebo laboratoř (u laboratoře informuje i o složení pytle koky na počátku výroby).  Na základě tohoto telefonátu je mu určeno číslo bedny, pytle nebo balíčku, které si mohou jeho hráči v místě vyzvednout. Vydaná čísla surovin se evidují (jiná čísla surovin nejsou aktivní, nelze je tedy do hry použít).

 

Zvláštnosti u ZFOR:

ZFOR jsou mezinárodní síly. ZFOR nejsou nijak omezeni při těžbě diamantů, ale mají zvláštní pravidla ohledně zacházení s kokou a kokainem.

Obsadí-li ZFOR kokovou plantáž v době úrody, ničí koku přímo na místě a nemohou odnést pytel. Obdobně ZFOR nemůže vyrábět kokain v laboratoři. Obsadí-li ZFOR aktivní laboratoř,  ničí kokain přímo na místě v průběhu jeho výroby. Pytel s kokou nebo balíček s kokainem mohou ZFOR získat jedině tak, že jej uzmou jiné herní frakci.

Informování mezi velitelem a hlavním organizátorem  probíhá stejným způsobem jako u jiných herních frakcí.

 

Dobytí základny - vlajky:
Velitel herní frakce informuje hlavního organizátora telefonicky o tom, že jeho strana ovládla aktivní základnu - vlajku jiné herní strany. Na základě tohoto telefonátu a potvrzení od velitele druhé herní frakce je vítězi připsána odměna. Po připsání odměny musí hráči útočící herní frakce prostor dobyté základny a její okolí (cca 200 m perimetr či mimo přímou viditelnost) okamžitě opustit. Dobytá základna - vlajka nemůže být znovu dobyta žádnou herní frakcí dříve,  než za hodinu (o dobytí základny jsou informování hlavním organizátorem vždy velitelé všech herních frakcí).

Za aktivní se považuje taková základna, ve které je vyvěšena vlajka této herní strany. Za dobytou se považuje taková základna – vlajka, u které útočící frakce stáhne na zem vlajku a udrží ji na zemi ve své kontrole do potvrzení dobytí hlavním organizátorem.

Nemá-li herní frakce svou vlajku na základně, může ji nést její libovolný hráč v sestavě týmu v boji. V takovém případě musí být nesena vlajkonošem viditelně na žerdi nad jeho hlavou v bezprostřední blízkosti velitele herní frakce. Za dobytí aktivní herní základny se považuje analogicky dobytí místa s vlajkonošem. Vlajku mohou přenášet jen živí hráči. Vlajku útočící frakce nezabavuje a ponechává ji na místě, kde si ji berou obhájci zpět (znovu se vyvěšuje po hodině od dobytí).

 

Speciální úkoly:

V průběhu hry budou hlavním organizátorem vypisovány speciální úkoly s odměnami v USD či PESO.

 

Herní výhody za USD, o nichž rozhoduje velitel frakce:
- zpravodajská informace o oblasti předání suroviny jinou herní stranou 100.000 USD
- okamžitý refresh pro celou frakci 300.000 USD


PESO a hráči:
Hráči nevstupují do hry s žádnými PESO, veškeré PESO získávají hráči za předané suroviny. PESO si mohou hráči uvnitř strany i mezi stranami libovolně přerozdělovat. PESO nelze krást ani zabavovat mrtvým.


Herní výhody za PESO:
500 PESO herní obvaz k ošetření na bojišti (platí se navíc hodnota vojenského obvazu 10,-Kč/ks, pokud si hráči nedodají k registraci vlastní obvazy)

1.000 PESO jednorázové okamžité ukončení refreshe pro 1 hráče

1.000 PESO zbraň bílé kategorie nebo červené kategorie

2.000 PESO zbraň modré

 

Herní dekorace:
Hráčům je zakázáno úmyslně poškozovat herní dekorace a brát herní výnosy mimo určený čas. Imitace zátarasů z ostnatého drátu (dřevěné kůly s nataženými provazy jako ostnatý drát) je zakázáno probíhat či prorážet tělem hráče. Pro překonání musí být „drát“ přestřižen či přeříznut.

 

Povinná výbava hráče:

 • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)
 • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)
 • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (při hře trvale nasazena na hlavě)
 • reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče)
 • vyplněný formulář k účasti a odpovědnosti za tým (je-li součástí týmu i hráč mladší 18 let, tak také Prohlášení pro hráče mladší 18 let)
 • doklad totožnosti k prokázání věku

 

Doporučená výbava hráče:

 • osobní lékárnička první pomoci
 • PMR vysílačka pro zajištění spojení
 • psací potřeby a bloček pro zákresy do mapy a poznámky
 • hodinky
 • svítilna
 • vhodná výstroj, oblečení a obuv pro airsoft v lese
 • chrániče loktů a kolen
 • nůž
 • finanční hotovost pro drobnou útratu (občerstvení) na akci

 

Ustanovení o odpovědnosti:
Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Vybavení zázemí akce:

 • stánek BAS s prodejem základního sortimentu airsoft spotřebního zboží (např.: kuličky, plyn, CO2 bombičky, brýle, reflexní vesty, rozlišovací pokrývky hlavy dle herních frakcí, možnost dobití baterie do zbraně…)
 • stánek se základním občerstvením (nealko pití, jídlo)
 • mobilní WC
 • užitková voda 

Občerstvení (základní výběr):

Chlazené nápoje    
Pivo (alko i nealko) 25,- Kč
Limo cola, malina, pomeranč, voda atd.) 20,- Kč
     
Jídlo    
  snídaňové menu (káva + kobliha) 20,- Kč
  hovězí guláš s chlebem 65,- Kč
  polévka česnečka 15,- Kč
  párek v rohlíku 20,- Kč
  grilovaná klobása 45,- Kč
Dále chipsy, tatranky atd...  

Vydáno: 29.5.2014 11:05 | 
Přečteno: 15192x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, Díky všem účastníkům
Díky všem týmům i kolegům z organizačního štábu za přípravu, provedení a účast na letošním ročníku akce Operace Zaragua II. Navzdory nepřízni počasí a tím i o něco menší účasti hráčů se dle vašich ohlasů akce vydařila. Na web připravujeme článek se shrnutím výsledků a video z akce. Máte-li z akce nějaké fotografie či vlastní videa uvítáme je.

Za organizátory Honza BAS
, odvoz
Ahoj. Uvolnily se nam v aute dve mista tak je mozne se domluvit na spolecnou cestu. Jedeme z Brna okolo 18 hodiny. Prispevek na benzin rekneme 250 na osobu.
odpověděl(a)
v 18H v patek jsem zapomel dodat :)
, nášivky herních stran
Jen přímo na akci Operace Zaragua bude možné si zakoupit speciální nášivky herních stran COPROX, El MOSTO, LOF a ZFOR. Cena jedné textilní nášivky o rozměru 7x5 cm z této speciální edice je 70,- Kč. Nášivky budou k prodeji pouze na akci Operace Zaragua. Součástí nášivky je i suchý zip s protikusem, takže ji lze přišít na uniformu, nebo přímo připnout, pokud již máte na výstroji našitý "sucháč".

Foto nášivek je na facebooku akce v obecné diskuzi, nebo na Facebooku Bohemia Air Soft.

https://www.facebook.com/pages/Bohemia-Air-Soft/270241173593
, Registrace
Zdravim. Posilal jsem registracni e-mail a do ted me nedoslo potvrzeni. Chci se jeste zeptat. Da se objednat kalhoty a bryle k vyzvednuti na akci? Partak by potreboval ale v tydnu neni kdy koupit. Dekuji
odpověděl(a)
Napište kdy jste posílal registraci a z jakého e-mailu a kolik vás pojede za jakou stranu na e-mail: info@airsoft.cz. Kolegové to prověří. Případně můžete přijet i bez předchozí registrace a registrovat se přímo na akci.

Zboží je možné na akci dovézt. Objednat jej však musíte nejpozději dnes a do poznámky dát: Dovézt na akci Operace Zaragua. Kolegové z prodejny to pak stihnou dovézt v pátek v podvečer na místo.
odpověděl(a)
Dobrý den, pokud vám nedošel potvrzovací email hned zpětně tak došlo k špatnému vyplnění emailu atd... Zkuste registraci znovu zaslat nebo pak případně zašlete udáje v mailu.

Problém s registračním formulářem není (testoval jsem jej i nyní) a registraci nám přišlo cca 30 a žádné problemy při registraci nebyly hlašeny.
, Vlajky
Každá herní strana bude mít svou vlastní vlajku zde v pravidlech již jsou také k nahlédnutí. A také byl přidán základní seznam občerstvení.
, -
Ahoj, je možné dorazit i dříve než v pátek?
odpověděl(a)
My tam budeme až v ten pátek viz.
"Zahájení registrací na místě: pátek 15. srpna 2014 od 12.00 hod. do 23.00 hod."
, -
Čau kluci/a holky 4 určitě neváhejte a přijeďte! Účastnil jsem se už několika ročníků/jako člen AS-tex teamu nebo i solo a je to přesně jak píše BAS-perfektní zábava pro naprosto kohokoli "v jakémkoli levelu"! 10
, -
Škoda, že neuděláte akci pro normální hráče. Jak to tak pročítám, tak tato akce je pouze pro profíky a navíc pouze pro military nadšence, což většina lidí v airsoftu není.
odpověděl(a)
Naopak tato akce je určena pro širokou airsoftovou veřejnost. Ač scénářová je Zaragua nadále dynamická, plná bojů a jistě zaujme jak pokročilé, tak i začínající hráče a týmy. Zkrátka je to pokračování velmi populárního ASportálu.

Možná se vám pravidla zdají na první pohled komplikovanější s ohledem na boj o suroviny a výdělky z nich potřebné ve hře, ale ve skutečnosti je vše jednoduché, intuitivní a velitelé herních stran vás navedou přímo při akci jaké úkoly a kdy plnit. Zkrátka pravidla jsou tak dlouhá jen proto, protože jsme chtěli, aby v nich bylo vysvětleno vše do detailů.

S ohledem na méně pokročilé hráče je intuitivně řešeno i rozlišení herních stran pomocí různých pokrývek hlavy, které je zřetelné na bojišti a zároveň finančně nenáročný pro hráče na splnění.

Na Zarague se vám nikdo nebude smát, pokud s airsoftem začínáte. Nebudou vás čekat celodenní patroly na nichž nenarazíte na nepřítele, ani desítky hodin trvající hájení základen, na které nikdo nezaútočí. Díky striktně dodržovaným pravidlům o maximální síle zbraní je také akce bezpečná. A rozhodně nemusíte být žádní hardcore military airsoftáři.

Zkrátka začínající hráči jsou na Zarague vítáni stejně jako týmy, které na naše i jiné velké airsoftové akce jezdí již řadu let.

Honza BAS

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků