Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Pravidla Operace Zaragua X

Pravidla Operace Zaragua XHarmonogram akce a pravidla zbraní, oživení a vozidel.

Harmonogram akce 5. – 7. srpna 2022

Pátek 5. srpna
14:00 otevření OFF ZONE
17:00 zahájení registrace hráčů
Během odpoledne statická ukázka AČR - činnost CLS a zdravotnického vozidla (čas upřesníme)

Sobota 6. srpna
7:00 otevření registrací
9:00 zahajovací nástup
10:30 – 18:00 1. herní období*
*do 13:00 probíhá úvodní fáze s krátkými zbraněmi a dlouhými manuály – viz pravidla zbraní

Neděle 7. srpna
9:00 informační nástup
10:00 – 14:00 2. herní období
15:00 závěrečný nástup, losování sponzorských cen

Herní prostor
Herní prostor v areálu Oldřichov u Písku bude definován na mapě. Mapu každý hráč obdrží při registraci. Boj a pohyb mimo herní prostor je zakázán.

Podmínky účasti
Hry se mohou zúčastnit pouze zaregistrovaní hráči, kteří zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči mladší 18 let musí mít na akci zajištěn trvalý dozor osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let se akce mohou účastnit jen v rámci účasti registrovaného airsoftového oddílu za frakci Huérfanos – nutno dohodnout předem s organizátory na akce@airsoft.cz. Ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti, může účast mladšího hráče 15 let s trvalým doprovodem hrajícího rodiče povolit organizátor i mimo frakci Huérfanos.
Příslušné formuláře ke stažení najdete ZDE.

Pravidla hry
Každý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce, používat ochranné brýle, dodržovat zásady fair play, bezpečného používání airsoftových zbraní, pokyny organizátorů a platné zákony. Hráč se hry účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Výjimku z povinnosti nosit pokrývku hlavy dle své frakce mají odstřelovači v hejkalu s nasazenou maskovací kapucí na hlavě (rozlišení je na jejich odpovědnosti). Fyzický kontakt hráčů je zakázán.

Rozlišení herních frakcí
COPROX (čepice s kšiltem)
LOF (baret)
El Mosto (šátek)
Hienas (klobouk)
ZFOR (helma)
Huérfanos (helma + barevná páska)
Herní postavy (klobouk a kostým) - Šperkař, Chemik, Překupník + další speciální


Zbraně

Ve hře je povoleno jen použití airsoftových zbraní, které prošly registrací a odpovídají pro hru stanoveným limitům. Zbraně jsou dle výkonu rozděleny do několika kategorií, přičemž každá má svá speciální pravidla.
Ve všech kategoriích jsou zakázány zbraně s HPA pohonem.

Měření a kontrola dodržování stanovených limitů
Při měření je rozhodující výkon zbraně v joulech. Tabulkový údaj v "m/s s kuličkou 0,20g" je uváděn pouze informačně pro porovnání.

Výkony všech zbraní (s výjimkou základních manuálních a plynových pistolí běžné konstrukce) budou měřeny při registraci s organizátory dodanou municí 0,25g, kategorie modrá a červená s municí 0,36g. U zbraní s vyšším výkonem je možné měřit na těžších kuličkách používaných hráčem. Hráč však musí k měření přinést pytlík kuliček k ověření, že deklarovanou munici skutečně vlastní.
Při měření musí mít zbraň zcela povolený hop-up. Následná manipulace s výkonem zbraně či nastavením elektronických spouští je zakázáno. Po provedení případné úpravy si hráč musí před použitím nechat zbraň přeměřit.

V průběhu hry bude v herním poli a na refresh probíhat namátková kontrola výkonu zbraní „herním maršálem“. Hráč je povinen předložit na výzvu zbraň ke změření a předložit vzorek užívané munice. Hráč se zbraní modré a červené kategorie je zároveň povinen předložit ke kontrole záložní zbraň, kterou musí nosit neustále u sebe. U zbraně modré kategorie bude ověřena i neschopnost střelby dávkou. Při zjištění úmyslného porušení ustanovení pravidel o výkonu zbraně a povolených typech zbraní ve hře bude hráč okamžitě vyloučen ze hry bez náhrady a bude mu zakázána účast na dalším ročníku akce.

Zbraně pro úvodní část hry (sobota do 13.00 hod)

Bílá kategorie:
Povoleny: manuální a plynové pistole a revolvery, manuální a plynové brokovnice, dlouhé manuály, AEP pistole a AEP a GAS* samopaly (povolena je pouze střelba jednotlivými ranami, použití bubnových zásobníků je zakázáno).
Maximální výkon všech povolených zbraní v 1. části hry je do 1,8 J (134 m/s s 0,20g).
Zakázány jsou dlouhé plynové zbraně s výjimkou brokovnic a veškeré AEG zbraně.
Je zakázáno používat puškohledy na dlouhých zbraních.
*Povolené modely GAS samopalů: MP9, MP7, Škorpion, Micro Uzi, Mini Uzi, Ingram M11, pistolové karabiny.

Zbraně pro 2. část hry (zbytek herního času)

Bílá kategorie:
Povoleny: dlouhé i krátké manuální, plynové a elektrické zbraně (povolena střelba dávkou)
Maximální výkon: 1.8 J (135 m/s s 0,2g) tolerance + 0,10 J ( + 5 m/s)

Modrá kategorie:
Povoleny: AEG/GAS samonabíjecí dlouhé zbraně minimální délky 95 cm, osazené puškohledem a s tlačnými zásobníky (lowcap/midcap) je-li ke zbrani dostupný. Mechanický přepínač zbraně nesmí umožnit fyzické přepnutí na režim střelby dávkou (např.: zbraně z výroby opatřeny pouze režimy střelby „SEMI“, nebo zbraně s dodatečně pevně začepovanými/zavařenými/zašroubovanými pozicemi „AUTO“, případně zbraně s patřičně upravenou kulisou přepínače). Je-li ve zbrani instalován i elektronický přepínač režimu střelby musí být střelba dávkou deaktivovaná ve všech jeho nastaveních.
Instalovaný elektronický přepínač neznamená výjimku z povinnosti blokace mechanického přepínače režimu střelby zbraně na pozici „AUTO“.
Maximální výkon: 2,25 J (150 m/s s 0,2g) tolerance 0 J (0 m/s)

Příklady povolených zbraní: PSG-1, G28, SR-25, SVD a odvozené zbraně typu DMR

Pozn.: Přelepení pozice „AUTO“ samolepící zarážkou z vnějšku těla u mechanického přepínače režimu střelby není považováno za jeho zablokování.

Všichni hráči se zbraní MODRÉ kategorie nesmí s touto zbraní střílet na vzdálenost pod 20 m a musí mít u sebe v herním poli vždy záložní krátkou či dlouhou záložní zbraň do 1.8 J (135 m/s s 0,2), kterou předloží i při měření zbraně na registraci. Zbraně modré kategorie smí ve hře používat pouze osoby starší 18 let.

Červená kategorie:
Povoleny:

A) GAS pušky s pákovým závěrem, osazené puškohledem
Maximální výkon: 2,9 J (170 m/s s 0,2g) tolerance 0 J (0 m/s)

B) Manuální pušky s pákovým závěrem, osazené puškohledem
Maximální výkon: 3,6 J (190 m/s s 0,2g) tolerance 0 J (0 m/s)

Všichni hráči se zbraní ČERVENÉ kategorie nesmí s touto zbraní střílet na vzdálenost pod 30 m a musí mít u sebe v herním poli vždy záložní krátkou či dlouhou záložní zbraň do 1.8 J (135 m/s s 0,2), kterou předloží i při měření zbraně na registraci. Zbraně červené kategorie smí ve hře používat pouze osoby starší 18 let.
Maximální povolená váha munice: 0,50g (platí pro všechny kategorie zbraní)
Zakázány jsou kovové kuličky a kuličky s náplněmi. Použití BIO kuliček je doporučeno.

Airsoftové granáty:

Na akci jsou povoleny pouze airsoftové granáty bez výbušné slože (plynové či mechanické). „Exploduje-li“ takový granát v místnosti či bunkru umírají všichni hráči v této místnosti. Ve volném terénu umírají všichni hráči ve vzdálenosti 2 m od granátu a hráči ve větší vzdálenosti zasažení kuličkou vymrštěnou při „explozi“ granátu.

 

Mrtvoly, refresh a herní vozidla

Zasažení hráče:
Za platný zásah se počítá jakýkoliv přímý zásah hráče do libovolné části těla nebo výstroje. Zásah od vlastního hráče se počítá jako platný zásah. Zásah evidentně odraženou kuličkou s nízkou energií, nebo zásah do zbraně neplatí.
Zasažený hráč ohlásí zásah zvoláním „mám“ nebo „zásah“, nasadí si reflexní vestu či reflexní čepici, odloží všechny herní předměty (nese-li nějaké) a odejde jako mrtvý hráč na REFRESH.
Zasažený velitel frakce nemůže dál bojovat (střílet), nadále ale smí řídit činnost své frakce.

Refresh (mrtvoliště):
Na REFRESH probíhá oživení vždy v konkrétní časy každou celou hodinu a každou půl hodinu. Každá z bojujících stran má vlastní vyznačený REFRESH poblíž své základny. REFRESH je páskou vyznačená nebojová zóna do které živí hráči žádné z herních stran nemohou vstupovat, ani přes něj vést bojovou činnost. Hráči čekající na oživení musí mít nasazenu reflexní vestu či čepici a ochranné brýle.
Speciální refresh: Velitel frakce může od štábu akce zakoupit okamžité oživení pro všechny hráče jeho frakce, kteří jsou přítomni na refresh.

Herní vozidla
Hry se mohou účastnit pouze herní vozidla předem schválená organizátory (pro schválení piště na akce@airsoft.cz). Pohyb herních vozidel je omezen na organizátory stanovené komunikace. Maximální povolená rychlost herních vozidel je 30 km/hod, v případě bojové situace max 10 km/h. Na vozidla ve hře je zakázáno střílet a je zároveň zakázáno střílet z vozidel. Vozidla tak slouží pouze k transportu.
Vozidla lze vyřadit pouze použitím speciální „protitankové zbraně“, kterou získají herní frakce od štábu. Protitanková zbraň je tvořena maketou odpalovacího zařízení a 3 ks signálních praporků imitujících vystřelení rakety. Protitankovou zbraň musí obsluhovat vždy dvojice hráčů a lze ji použít pouze k zasažení vozidla z čela (viditelně řidiči), ze vzdálenosti max. 20 m a minimálně 10 m.

Použití „protitankové zbraně“:
Oba hráči zaujmou pozici vedle sebe. Hráč obsluhující maketu odpalovacího zařízení zamíří na vozidlo. Poté co se vozidlo dostane na dostřel dá pokyn druhému hráči, který se postaví a zamává praporkem na řidiče. Poté praporek odloží v místě odpalu. Řidič zasaženého vozidla zastaví, vyvěsí na vozidlo reflexní vestu, sebere praporek a vrátí se zpět na základnu. Vozidlo lze znovu použít až po oživení (stejné časy refresh jako pro osoby).

Osoby cestující ve vozidle mohou na místě zásahu sesednout a pokračovat v bojové činnosti (s vozidlem je vyřazen jen řidič), nebo se musí ve vozidle vrátit zpět na základnu (v takovém případě nemusí na refresh).

Neherní vozidla organizátorů nelze vyřazovat ze hry.

 


Vydáno: 28.6.2022 14:17 | 
Přečteno: 2846x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, zaragua
Mohla to být kráná akce kdyby jste tu neměli ty postižený opatření a pravidla pro zbraně ... kam to spěje ? 8
odpověděl(a)
Máš problém s limity choď si na akce jinam.
icon odpověděl(a)
S ohledem na množství akcí a fakt, že naše akce je i s limity vyprodána obvykle během chvíle, to bereme tak, že o akci zájem je a není důvod něco zásadně měnit.
Ti co nechtějí limity a omezení, mají pestrou paletu akcí od dalších organizátorů, kteří dělají další různé akce bez limitů, nebo s volnějšími limity.
Co se týče toho, kam to spěje, některé prostory jsou vhodné na akce bez limitu, jiné ne. Stejně jako se řeší limity na hřištích, mají i různé akce různé limity podle toho kde a jakým způsobem se hraje.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků