Fórum
Kategorie: Airsoft akce, ZARAGUA 2024

Pravidla Operace Zaragua XII

Pravidla Operace Zaragua XIIPodrobná herní pravidla pro letošní Zaraguu.

Harmonogram akce 2. – 4. srpna 2024:
Pátek 2. srpna 2024
14.00 otevření OFF ZONE
17.00 – 22.00 registrace hráčů

Sobota 3. srpna 2024
8.00 otevření registrací
9.00 zahajovací nástup
10.30 – 18.00 1. herní období*
* do 13:00 probíhá první fáze s krátkými zbraněmi a dlouhými manuály

Neděle 4. srpna 2024
9.00 informační nástup
10.00 – 14.00 2. herní období
15.00 závěrečný nástup, losování sponzorských cen

Herní prostor
Herní prostor v areálu Oldřichov u Písku bude definován na mapě. Mapu každý hráč obdrží při registraci. Boj a pohyb mimo herní prostor je zakázán.

Podmínky účasti
Hry se mohou zúčastnit pouze zaregistrovaní hráči, kteří zaplatili vstupné. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči mladší 18 let musí mít na akci zajištěn trvalý dozor osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let se akce mohou účastnit jen v rámci účasti registrovaného airsoftového oddílu či s s trvalým doprovodem hrajícího rodiče – nutno dohodnout předem s organizátory na bas@airsoft.cz.

Pravidla hry
Každý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy a dodržovat stanovenou ústroj dle své herní frakce, používat ochranné brýle, dodržovat zásady fair play, bezpečného používání airsoftových zbraní, pokyny organizátorů a platné zákony. Hráč se hry účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Výjimku z povinnosti nosit pokrývku hlavy dle své frakce mají odstřelovači v hejkalu s nasazenou maskovací kapucí na hlavě (rozlišení je na jejich odpovědnosti). Fyzický kontakt hráčů je zakázán.

Rozlišení herních frakcí

Základní rozlišení herních frakcí je vždy primárně podle pokrývek hlavy, jejichž nošení je povinné. Oděv/maskáče už mohou být libovolné, ale pro jednotlivé frakce máme určitá doporučení pro zvýšení zážitku ze hry.

Bílí Jaguáři (generál Jose Nero) 

 • barety, helmy, lodičky
 • uniforma zeleného typu (zelená barva, Vz.95, Woodland, Digital Woodland…)

Povstalci (Revoluce)

 • kšiltovky
 • oděv ve stylu pouličních gangů (viz dříve Pueblo Angelos) nebo
 • látkové klobouky vojenského stylu
 • pískové, hnědé oděvy, nebo světlé maskáče (Multicam, Vz.95 pouštní,…)
 • (viz dříve Pueblo Deguero)

Pueblo Fortunas 

 • slamáky a kovbojské klobouky, šátky
 • oděv ve stylu farmářů atd…

Herní postavy 

 • slamáky, kovbojské klobouky
 • kostýmy dle role

Zbraně

Ve hře je povoleno jen použití airsoftových zbraní, které prošly registrací a odpovídají pro hru stanoveným limitům. Zbraně jsou dle výkonu rozděleny do několika kategorií, přičemž každá má svá speciální pravidla.
Ve všech kategoriích jsou zakázány zbraně s HPA pohonem.

Měření a kontrola dodržování stanovených limitů

Výkony všech zbraní (s výjimkou základních manuálních a plynových pistolí běžné konstrukce) budou měřeny při registraci s organizátory dodanou municí 0,25g, kategorie modrá a červená s municí 0,36g.

U zbraní s vyšším výkonem je možné měřit na těžších kuličkách používaných hráčem. Hráč však musí k měření přinést pytlík kuliček k ověření, že deklarovanou munici skutečně vlastní.

Při měření musí mít zbraň zcela povolený hop-up. Následná manipulace s výkonem zbraně či nastavením elektronických spouští je zakázáno.

Po provedení případné úpravy si hráč musí před použitím nechat zbraň přeměřit.

V průběhu hry bude v herním poli a na refresh probíhat namátková kontrola výkonu zbraní „herním maršálem“. Hráč je povinen předložit na výzvu zbraň ke změření a předložit vzorek užívané munice. Hráč se zbraní modré a červené kategorie je zároveň povinen předložit ke kontrole záložní zbraň, kterou musí nosit neustále u sebe. U zbraně modré kategorie bude ověřena i neschopnost střelby dávkou. Při zjištění úmyslného porušení ustanovení pravidel o výkonu zbraně a povolených typech zbraní ve hře bude hráč okamžitě vyloučen ze hry bez náhrady a bude mu zakázána účast na dalším ročníku akce.

Zbraně pro úvodní část hry (sobota do 13.00 hod)

Bílá kategorie:
Povoleny: manuální a plynové pistole a revolvery, manuální a plynové brokovnice, dlouhé manuály, AEP pistole a AEP a GAS* samopaly (povolena je pouze střelba jednotlivými ranami, použití bubnových zásobníků je zakázáno).
Maximální výkon všech povolených zbraní v 1. části hry je do 1,8 J (134 m/s s 0,20g).
Zakázány jsou dlouhé plynové zbraně s výjimkou brokovnic a veškeré AEG zbraně.
Je zakázáno používat puškohledy na dlouhých zbraních.
*Povolené modely GAS samopalů: MP9, MP7, Škorpion, Micro Uzi, Mini Uzi, Ingram M11, pistolové karabiny.

Zbraně pro 2. část hry (zbytek herního času)

Bílá kategorie:
Povoleny: dlouhé i krátké manuální, plynové a elektrické zbraně (povolena střelba dávkou)
Maximální výkon: 1.8 J (135 m/s s 0,2g) tolerance + 0,1 J ( + 5 m/s)

Modrá kategorie:
Povoleny: AEG/GAS samonabíjecí dlouhé zbraně minimální délky 95 cm, osazené puškohledem a s tlačnými zásobníky (lowcap/midcap) je-li ke zbrani dostupný. Mechanický přepínač zbraně nesmí umožnit fyzické přepnutí na režim střelby dávkou (např.: zbraně z výroby opatřeny pouze režimy střelby „SEMI“, nebo zbraně s dodatečně pevně začepovanými/zavařenými/zašroubovanými pozicemi „AUTO“, případně zbraně s patřičně upravenou kulisou přepínače). Je-li ve zbrani instalován i elektronický přepínač režimu střelby musí být střelba dávkou deaktivovaná ve všech jeho nastaveních.
Instalovaný elektronický přepínač neznamená výjimku z povinnosti blokace mechanického přepínače režimu střelby zbraně na pozici „AUTO“.
Maximální výkon: 2,25 J (150 m/s s 0,2g) tolerance 0 J (0 m/s)

Příklady povolených zbraní: PSG-1, G28, SR-25, SVD a odvozené zbraně typu DMR

Pozn.: Přelepení pozice „AUTO“ samolepící zarážkou z vnějšku těla u mechanického přepínače režimu střelby není považováno za jeho zablokování.

Všichni hráči se zbraní MODRÉ kategorie nesmí s touto zbraní střílet na vzdálenost pod 20 m a musí mít u sebe v herním poli vždy záložní krátkou či dlouhou záložní zbraň do 1.8 J (135 m/s s 0,2), kterou předloží i při měření zbraně na registraci. Zbraně modré kategorie smí ve hře používat pouze osoby starší 18 let.

Červená kategorie:
Povoleny:

A) GAS pušky s pákovým závěrem, osazené puškohledem
Maximální výkon: 2,9 J (170 m/s s 0,2g) tolerance 0 J (0 m/s)

B) Manuální pušky s pákovým závěrem, osazené puškohledem
Maximální výkon: 3,6 J (190 m/s s 0,2g) tolerance 0 J (0 m/s)

Všichni hráči se zbraní ČERVENÉ kategorie nesmí s touto zbraní střílet na vzdálenost pod 20 m a musí mít u sebe v herním poli vždy záložní krátkou či dlouhou záložní zbraň do 1.8 J (135 m/s s 0,2), kterou předloží i při měření zbraně na registraci. Zbraně červené kategorie smí ve hře používat pouze osoby starší 18 let.

Poznámka: Při měření je vždy rozhodující výkon zbraně v joulech!
Tabulkový údaj  "XY m/s s 0,20g" je uváděn pouze informačně pro porovnání.

 

Maximální povolená váha munice: 0,50g (platí pro všechny kategorie zbraní)

Zakázány jsou kovové kuličky a kuličky s náplněmi. Použití BIO kuliček je doporučeno.

Airsoftové granáty
Na akci jsou povoleny pouze airsoftové granáty bez výbušné slože (plynové či mechanické). „Exploduje-li“ takový granát v místnosti či bunkru umírají všichni hráči v této místnosti. Ve volném terénu umírají všichni hráči ve vzdálenosti 2 m od granátu a hráči ve větší vzdálenosti zasažení kuličkou vymrštěnou při „explozi“ granátu.


Mrtvoly, refresh a herní vozidla

Zasažení hráče
Za platný zásah se počítá jakýkoliv přímý zásah hráče do libovolné části těla nebo výstroje. Zásah od vlastního hráče se počítá jako platný zásah. Zásah evidentně odraženou kuličkou s nízkou energií, nebo zásah do zbraně neplatí.
Zasažený hráč ohlásí zásah zvoláním „mám“ nebo „zásah“, nasadí si reflexní vestu či reflexní čepici, odloží všechny herní předměty (nese-li nějaké) a odejde jako mrtvý hráč na REFRESH či do herní nemocnice (je-li v aktuálně držení jeho aliance – myšleno Bílých Jaguárů / „revoluce“).

Zasažený velitel frakce nemůže dál bojovat (střílet), nadále ale smí řídit činnost své frakce z místa kde je a nemusí odcházet na REFRESH.

Hráči čekající na oživení musí mít nasazenu reflexní vestu či čepici a ochranné brýle.

Oživení na REFRESH
Na REFRESH probíhá oživení vždy v konkrétní časy každou celou hodinu a každou půl hodinu (XX:00 a XX:30).

Refresh (mrtvoliště) je neherní prostor značený páskou, do kterého nepřítel nesmí vstupovat a nelze střílet z něj ani do něj. Nesmí se v něm ukládat suroviny. REFRESH se zřizuje poblíž základen, není-li uvedeno jinak.

Pro Bílé Jaguáry a pro Revoluci slouží jako refresh vyhrazený prostor poblíž jejich základny.

Vesničané z Pueblo Fortunas se oživují v nemocnici. Dle pravidel platných pro nemocnici.

Pro LARPové postavy slouží jako refresh jimi libovolně určený prostor volený vždy ale tak, aby nepřekážel případným bojům.

Oživení v nemocnici
Oživení v nemocnici probíhá po 15 minutách od přijetí. Podmínkou oživení je funkčnost nemocnice (v místě musí být po celou uvedenou dobu přítomen živý lékař). Umře-li v průběhu doby oživování lékař, umírají s ním i všichni pacienti a musí odejít na refresh své herní frakce. Při obsazení nemocnice některou z herních frakcí rozhoduje tato o osudu ošetřovaných hráčů proti frakce (zabije-li oživované, odchází tito rovněž na refresh své herní frakce), vesničané z Pueblo Fortunas vždy pokračují v započatém oživování.

Herní vozidla
Hry se mohou účastnit pouze herní vozidla předem schválená organizátory (pro schválení piště na akce@airsoft.cz). Pohyb herních vozidel je omezen na organizátory stanovené komunikace. Maximální povolená rychlost herních vozidel je 30 km/hod, v případě bojové situace max 10 km/h. Na vozidla ve hře je zakázáno střílet a je zároveň zakázáno střílet z vozidel. Vozidla tak slouží pouze k transportu.

Vozidla lze vyřadit pouze použitím speciální „protitankové zbraně“, kterou získají herní frakce od štábu. Protitanková zbraň je tvořena maketou odpalovacího zařízení a signálním praporkem imitujícím vystřelení rakety. Protitankovou zbraň musí obsluhovat vždy dvojice hráčů a lze ji použít pouze k zasažení vozidla z čela (viditelně řidiči), ze vzdálenosti max. 20 m a minimálně 10 m.

Použití „protitankové zbraně“
Oba hráči zaujmou pozici vedle sebe. Hráč obsluhující maketu odpalovacího zařízení zamíří na vozidlo. Poté co se vozidlo dostane na dostřel dá pokyn druhému hráči, který se postaví a zamává praporkem na řidiče. Řidič zasaženého vozidla zastaví, vyvěsí na vozidlo reflexní vestu, sebere praporek a vrátí se zpět na základnu. Vozidlo lze znovu použít až po oživení (stejné časy refresh jako pro osoby).

Osoby cestující ve vozidle mohou na místě zásahu sesednout a pokračovat v bojové činnosti (s vozidlem je vyřazen jen řidič), nebo se musí ve vozidle vrátit zpět na základnu (v takovém případě nemusí na refresh).

Neherní vozidla organizátorů nelze vyřazovat ze hry.

 


Vydáno: 18.6.2024 13:21 | 
Přečteno: 390x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků