Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Systém hry Zaragua VII

Systém hry Zaragua VII

Hlavní úkol
Frakce se snaží vydělat co nejvíce peněz. Peníze se počítají ve formě peněz na účtu, šeků, svazků bankovek nebo zlatých cihel.

Peníze lze získávat držením významných bodů v herním poli, získáváním a zpracováním surovin a plněním doplňujících herních úkolů.

Suroviny vznikající v herním poli mají svoji peněžní hodnotu, je ovšem nutné je směnit do formy peněz, aby se jejich hodnota započítala do závěrečného skóre. Pokud frakcím po skončení herního dne zůstanou dosud nesměněné suroviny, jsou automaticky převedeny v základní ceně do peněz na účtu.

Peníze: zlaté cihly, svazky bankovek

Suroviny: koka, zlato, drogy, bedny kontrabandu

Diamond hill (A), Old rebel village (B), Golden town (C)
Držení významného bodu v herním poli v určený čas znamená přímý zisk peněz na účet.

Vybavení bodu: vlajka, cedule s kódy.

Při dobytí bodu v určený čas musí velitel frakce kontaktovat štáb (tel./vysílačka). Štáb bude chtít znát kód z příslušného řádku tabulky, která je umístěna na tomto bodu. Potvrzením kódu získává frakce peníze na svůj účet. Jako důkaz dobytí musí frakce poté sundat vlajku a odnést ji na svůj refresh, aby se kopec nepokoušela zbytečně dobýt jiná frakce.

Forrest coca fields (1), Plain coca field (2), South coca field (3)
Pole plodí v daných intervalech pytel koky. Ten lze prodat překupníkovi, nebo zpracovat ve varně na balíček drog.

Vybavení: Pytle s kokou označené kódy, mobilní telefon v pouzdře se zámkem.

V určený čas, kdy má pole vyplodit koku, je nutné z přiloženého telefonu poslat SMS s kódem frakce na štáb. Štáb pošle zpět SMS s kódem aktivního pytle. SMS může poslat kterýkoliv hráč.

 

Coca lab (varna)
Pytel koky se vaří 20 minut – nastavuje se na minutce při zahájení vaření. Po dvaceti minutách si lze vzít balíček drog. Drogy lze prodat překupníkovi, nebo bankéři.

Vybavení: Balíčky drog označené kódy, minutka, mobilní telefon.

Po obsazení varny se posílá SMS štábu s kódem frakce a kódem pytle, který se začíná vařit na štáb a zároveň se nastaví minutka na 20 minut. Po dvaceti minutách (zazvonění minutky) se posílá SMS s kódem frakce štábu. Štáb pošle zpět SMS s kódem aktivního balíčku drog. SMS může poslat kterýkoliv hráč.

 Vařit lze vždy jen jeden pytel. Zahájené vaření nelze přerušit, pytel nelze odnést. Pokud mezitím varna změní vlastníka, může nový vlastník po uplynutí času vaření zaslat SMS se žádostí o aktivní balíček drog.

Gold mine (zlatý důl)
Důl produkuje v daných intervalech pytlíky zlata. Ten lze prodat překupníkovi, bankéři nebo zpracovat na zlaté cihly.

Vybavení: Pytlíky zlata označené kódy.

V určený čas, kdy má důl vyprodukovat pytlík zlata, je nutné z přiloženého telefonu poslat SMS s kódem frakce na štáb. Štáb pošle zpět SMS s kódem aktivního pytle zlata. SMS může poslat kterýkoliv hráč.

Bank of Zaragua
Banku obsluhuje Bankéř. Bankéř vykupuje určené suroviny za cenu, kterou si stanoví.

Banka může:
- měnit pytlíky zlata na zlaté cihly (směna jednoho pytlíku trvá 5 min.)
- vykupovat balíčky drog
- ukládat ZFOR zabavené pytle koky, balíčky drog a kontraband apod.

Herní postavy
Všechny herní postavy lze zabít, ale jejich refresh se řídí potřebami organizátorů (samozřejmě postava se nikdy neoživí bezprostředně po zabití). Pokud je postava mimo hru, má na sobě reflexní vestu – nelze s ní nijak interagovat. Herní postavy jsou rozlišeny speciální pokrývkou hlavy.

Postavy mohou být ozbrojeny a bránit se. Herní postavy komunikují přímo s hráči v herním poli, Se štábem a veliteli herních frakcí mohou komunikovat i na dálku přes mobilní telefony/vysílačky.

Všechny postavy si pamatují jak s nimi bylo ze strany frakcí jednáno a dle toho se chovají. Každá z postav se ke každé frakci chová rozdílně s ohledem na její charakter (např. Drogový boss se bude spíše přátelit s kartely a naopak určitě prchat před ZFOR).

Překupník (je ve hře celou dobu)
Vykupuje cokoliv, co mu je nabídnuto, obvykle výhodněji než v bance.
Nejvýhodnější je prodej na místě, které určí překupník, nejméně výhodný je prodej na refresh dané strany či přímo v místě produkce suroviny.
Překupník si může najímat ochranku, pokud má pocit, že mu někdo jde po krku. Pokud při předání překupník zemře, obchod se samozřejmě neuskuteční.
Překupníka nelze zabít, je-li ve vozidle (jeho přesun po herním poli).Veškeré směny probíhají vždy když je překupník mimo vůz.

 

Bankéř (je ve hře celou dobu)
Obsluhuje banku. Lze s ním jednat o výkupních cenách nebo získávat informace.

Smí si najímat ochranku z řad členů frakcí (prostřednictvím štábu). Taková ochranka dostane rozlišující pokrývku hlavy (červená kšiltovka). Ochranka je neutrální a podléhá po dobu služby pouze a jen bankéři. Na základě spokojenosti s činností ochranky pak bankéř vyplatí peněžní odměnu straně, která členy ochranky dočasně uvolnila ze svých řad. Ochranka se najímá pouze krátkodobě (vyslání člena na cca. 1 hod).

Drogový boss (je ve hře celou dobu)
Drogový boss je hledaný kriminálník a pašerák, prchající před zákonem a pohybující se po celé herní ploše. Je-li drogový boss zajat či postřelen, nabízí herním stranám (kromě ZFOR) jako vykoupení na svobodu informace o zlatých cihlách, drogách či o pašeráckém úkolu. S drogovým bossem se lze i domluvit (prostřednictvím velitele herní frakce si koupit jeho služby). V případě pašeráckého úkolu se obvykle jedná o transport kontrabandu, či doprovod jeho osoby přes hranice. Odměnou je peněžní odměna, nebo zlaté cihly.

K některým lokacím má mapu, k jiným může hráče doprovodit (nesmí po cestě umřít). Po získání informace (splnění mise) či cihly musí být puštěn na svobodu. O zajetí frakcí informuje drogový boss štáb, ten určuje i úkol který je dále plněn.

Drogový boss nemůže být zajat dvakrát po sobě stejnou frakcí – v takovém případě žádné informace nepředá.

ZFOR zatčeného drogového bosse odvádí na svoji základnu, za což dostane bonus.

Chemik
Chemik je herní postava, která se pohybuje volně v herním poli či je vyslána štábem a herní strany si ji mohou pronajmout. Za své služby chemik obvykle požaduje zaplatit v penězích. Byl-li při předchozím pokusu chemik zabit, při příštím najmutím tou herní stranou, která jej neochránila požaduje více peněz.

Přítomnost chemika ve stálé varně dovoluje uvařit z jednoho pytle koky dva balíčky drog.

Chemik umí i vybudovat v herní poli provizorní krátkodobou varnu, kde lze vařit drogy z pytle koky. Místo provizorní varny určuje chemik. Chemik vaří vždy jen tolik drog, kolik řekne on (nelze jej přinutit). Množství se vždy dohaduje dopředu. O spolupráci frakcí informuje chemik štáb.

Pokud je při vaření chemik zabit, vaření se nepovedlo. Byl-li zabit ve stálé varně, je po dovaření k dispozici jen klasicky jeden pytlík drogy. Byl-li chemik zabit v provizorní varně v herním poli, nelze už vařit dál a provizorní varna mizí. Pytel koky zůstává v takovém případě ve hře.

Geolog
Geolog je schopen zvýšit výtěžnost dolu. Jeho přítomnost v dole znamená, že důl plodí dvojnásobné množství zlata (nevztahuje se na COPROX). Aby byla dvojnásobná těžba realizována musí přímo geolog vyhledat v dole určené dva pytlíky zlata. Geolog zná také místa zlatých žil mimo samotný důl, k nimž může hráče dovést a umožnit jim jejich jednorázové vytěžení. O spolupráci s frakcí informuje geolog štáb.

Doktor
Doktor může jako jediný ve hře léčit zasažené vojáky. Doktor má vždy omezené množství obvazů, tedy i možnost někoho vyléčit. Pokud má frakce Doktora, mohou zasažení hráči z této frakce zůstat označeni reflexní vestou na místě, kde byli zasaženi a počkat, až k nim doktor dorazí a obváže je. Doktor nabízí své služby smluvně za úplatu, pouze na omezenou dobu, nebo do vyčerpání obvazů. O spolupráci s frakcí informuje Doktor štáb.

Novinář
Novinář se pohybuje po herním poli a žádá od frakcí doprovod či informace. Herní frakci také může být novinář přidělen štábem, nebo být velitelem herní frakce od štábu vyžádán. Za poskytnuté informace a doprovody novináři herním frakcím platí. O spolupráci s frakcí informuje novinář štáb.

Ceny surovin (základní):
Bedna kontrabandu       50.000 PESO
Koka                            50.000 PESO
Drogy                         150.000 PESO
Zlato                            75.000 PESO
Zlatá cihla                  100.000 PESO
Svazek bankovek          20.000 PESO

Bonusy k základním cenám:
Při výkupu v bance: až +50 %
Při výkupu v místě určeném překupníkem: až +100 %

Bonusy pro herní strany:
COPROX důl produkuje dvojnásobek zlatých valounů každou sudou hodinu
COPROX může v bance vyměnit dva pytlíky zlata za 3 zlaté cihly
El-Mosto + Hienas zdarma spolupráce s chemikem
El-Mosto +50 % k ceně koky a drogy
LOF +50 % k ceně drog
ZFOR finanční odměna za dopadeného drogového bosse
ZFOR finanční odměna za dopadeného chemika který právě vaří


Vydáno: 25.7.2019 17:07 | 
Přečteno: 5222x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků