Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Systém hry Zaragua VIII

Systém hry Zaragua VIII

Cíl hry

Cílem hry je stát se nejúspěšnější frakcí v Zaragui. Úspěšnost frakce se hodnotí podle počtu bodů za jednotlivé splněné úkoly. Za splnění úkolu lze dostat v rozmezí od 1–3 bodů. Úkolů je větší množství a pro každou frakci jsou úkoly unikátní a v souladu s motivací dané frakce. Úkoly ZFOR jsou tak tudíž zcela odlišné od kartelů či COPROX a obdobně to platí i pro ostatní frakce. Povaha úkolů je různá, od shromažďovaní komodit až po specifické úkoly s nehráčskými postavami. Některé úkoly vyžadují průběžné, déletrvající hráčské úsilí, jiné lze jednorázově splnit v krátkém čase. Důležité je, že pořadí plnění úkolů záleží čistě na veliteli frakce. A pro splnění některých úkolů bude nutné být vynalézavý. Úkolů je ostatně i víc, než bude v reálu možné splnit, takže si frakce budou moci i do značné míry vybírat svůj herní styl.
Zde připomenu, že letošek chceme více ladit směrem k LARP hře, tudíž doporučujeme hráčům, aby se nebáli být kapku vychytralí a hledat způsoby, jak splnit své cíle. Není nutné vždy na nepřítele hned střílet. Chcete uškodit nepříteli a nemáte sílu? Udejte jeho nelegální činnost jednotkám ZFOR. Víte, že neumíte něco vyrobit? Tak se dohodněte s někým, kdo to umí, nebo si to vezměte násilím odjinud. Letos chceme nabídnout skutečně pestré možnosti řešení úkolů. Frakce mohou mezi sebou normálně komunikovat, krátkodobě spolupracovat či uzavírat dohody. Jak bude vyžadovat situace. Mějte ale na paměti, že každá frakce má své vlastní cíle a vždy je prostor pro zradu. Bezduché zabíjení nepřátel po desítkách nemá letos vždy význam. Nebojte se, i tak si zastřílíte až až, přeci jen, pár úkolů bude potřebovat jen a jen hrubou sílu.

Legální/nelegální jednání

Další stránkou hry je legální/nelegální jednání frakcí. Frakce se samozřejmě zaměřují na legální (ZFOR, COPROX) nebo nelegální (El Mosto Hienas), případně i obojí (LOF). To odpovídá povaze úkolů frakce. Nicméně to nevylučuje, že daná frakce přeci jen nemůže využít i jiných metod ke svým cílům. COPROX si tak klidně k legální těžbě může přivydělat nelegální těžbou, stejně tak jako kartely nemusí jen pěstovat drogy a mohou si pronajmout legální důl.
Kartely El Mosto a Hienas samozřejmě pěstují a vyrábí drogy nelegálně. Na hráče kartelu, který se ničím neprovinil a stojí uprostřed louky nikdo ze ZFOR střílet nebude, maximálně bude prohledán či vykázán aby prostor opustil. Je považován za ozbrojeného civilistu. Jakmile se ale bude nacházet v blízkosti nelegálního pole s kokou či varny, bude se střílet. Kartely tak musí svoji činnost a přítomnost skrývat, stejně jako je na začátku hry neznámá přesná pozice jejich základen. Vzácně mohou operovat i v Kolumbii.
COPROX se zaměřuje především na legální těžbu a rafinaci zlata. Přesto je možné, že příjmy mu stačit nebudou a bude muset občas zahájit i nelegální těžbu, či si jinak zvýšit příjmy, případně se nechat najmout jako žoldácká jednotka.
LOF se snaží pomáhat jednotkám ZFOR a odhalovat nelegální činnosti. Pácháním dobra ale nikdo v Zarague ještě nezbohatl a země potřebuje peníze bez ohledu na jejich původ. Pro splnění některých cílů LOF bude nutné jednat nelegálně.
ZFOR platí za nepodplatitelné dobré hochy. ZFOR společně s LOF dohlíží na legální jednání všech frakcí. Nelegální je vše co souvisí s výrobou drog, nelegální těžbou, pašováním, nebo co je provozováno bez povolení, stejně jako útoky na legálně vlastněné objekty. Obě frakce tak mohou náhodné kolemjdoucí prohledávat kvůli nelegálnímu kontrabandu (drogy, pytle s kokou, bedny se zbraněmi) a kontrolovat povolenky. ZFOR si navíc může dovolit malé legální operace na území Kolumbie, kam LOF legálně nemůže.
Součástí sil ZFOR jsou i Huérfanos, pro která platí stejná pravidla jako pro ZFOR.

V praxi by se měl ZFOR i LOF nejdříve ptát, pak střílet, pokud tedy po nich nezačne někdo střílet první. LOF ale rozhodně nebude moci naplnit své úkoly jen na straně „dobra“.
Tresty za nelegální činnosti

Pokud je COPROX nebo LOF přistižen při nelegální činnosti a toto jednání je potvrzeno ZFOR, může (nemusí) ZFOR přistoupit k trestu ve formě trestné výpravy proti dané frakci, která se provinila (čas konce boje bude oznámen i veliteli provinilé frakce). ZFOR v takovém případě neútočí pouze na legálně vlastněná zařízení a základny dané frakce, ale likviduje bez varování všechny osoby z dané frakce, které přistihne v herním poli protože jsou „zkorumpované“.Po odeznění půlhodiny je trest ukončen. Vyhlášení trestu závisí na úsudku velitele ZFOR.

Komodity a herní předměty

Komodity - diamanty, zlaté cihly, surové zlato, drogy, pytle s kokou, peníze (svazky bankovek, jednotlivé bankovky, šeky)
Herní předměty – sada raketometu, transportní bedny, bedny se zbraněmi, sady na pěstování koky/vaření drog.
- Žádnou komoditu, ať již je uložena na základně či jinde, nesmí frakce schovávat, či zakopávat.
- Získané komodity se ukládají na k tomu určených místech v herní základně frakce.
- Každý hráč smí nést jen jeden kus komodity, nebo herní předmět a k tomu libovolné množství peněz (bankovek, svazků bankovek či šeků). Při přenášení lze uložit tyto komodity do sumky, batohu, kapsy atd. Pokud je hráč s nesenou komoditou/předmětem zasažen, odkládá hráč komoditu viditelně na zem tak, aby mohla být znovu nalezena vlastní stranou či protistranou. Peníze si ovšem hráč může nechat, i jako mrtvola.
- Hráč může být prohledán vojáky ZFOR nebo LOF, zda-li u sebe nepřenáší komoditu/herní předmět. Může si vybrat, zda dobrovolně předá vše co má (případně přizná, že nic nemá), nebo se nechá prohledat. Prohledání může hráč kdykoli ukončit předáním hledané komodity/herního předmětu. Komodity v držení herních postav se nevydávají (nejsou ve hře) a herní postavy se neprohledávají, není-li to součástí speciálního úkolu.
- Hráč může nést více kusů komodit najednou pouze v bedně označené nápisem “TRANSPORT”.
- herní předměty sloužící ke stavbě kokových polí či varen nelze hráčům zabavit, pokud je přenáší. Pro potřeby hry se tyto sady jeví jako běžné farmářské vybavení a hráči se s nimi mohou volně pohybovat bez postihu.

Herní základny frakcí

- Prostor základny frakce je součástí herního pole. Základny lze dobývat i bránit. Jsou zároveň základním bodem pro kontakt frakce s překupníky.
- Každá frakce má vždy maximálně jen jednu základnu. Ta je označena praporem frakce. Současně je v základně umístěna paleta pro viditelné uložení získaných komodit a předmětů. Stranou od základny je označený bod refreshe.
- Útočník musí nejprve na základně strhnout prapor bránící frakce na zem a až poté se může pokusit ze základny ukořistit některou z herních komodit na paletě. Stále mějte na paměti pravidlo, že jeden hráč smí nést pouze jednu komoditu.
- Plnění úkolů frakce probíhá tak, že po shromáždění potřebného množství komodit v základně, lze kontaktovat překupníka, nebo komodity donést najednou do banky, a po předání komodit si nechat potvrdit splnění úkolu.

Herní postavy a budovy

Herní postavy mají své vlastní úkoly, volně se pohybují po herním poli a mají vlastní systém refreshe. Chovají se k vám tak, jak se vy chováte k nim a s ohledem na sympatie/antipatie k vaší frakci, aneb je jasné, že Mafián se asi nebude kamarádit se ZFOR. Mnoho z těchto postav nabízí různé služby, či vám mohou přinést jiný užitek, pokud s nimi spolupracujete. Pouze Mafián žije v plné ilegalitě a snaží se zbytečně neukazovat. Všeobecně jsou všechny postavy přísně neutrální, pokud je vaše jednání nedonutí ke změně názoru – nebojte se tedy budovat si dobré vztahy.

Bankéř obsluhuje banku, stvrzuje dohody herních frakcí, vypisuje odměny, potvrzuje splněné úkoly.
Chemik umí postavit malou varnu a uvařit drogy v lepším poměru.
Geolog dokáže najít nelegální ložisko zlata/diamantů a vybudovat na něm nelegální důl.
Překupník – objíždí základny, smluvená místa a vykupuje komodity za peníze, potvrzuje splněné úkoly, prodává či předává bedny se zbraněmi, transportní bedny a jiné herní předměty.
Mafián – zná skrýše zlatých cihel, zařizuje pašování přes hranice a točí se okolo něj některé úkoly.
Novináři – dokumentují dění v Zarague, jen výjimečně budou součástí nějakého úkolu

Herní budovy
Ve hře se vyskytuje Banka, Zlatý důl (legální/nelegální), Rafinérie, Kokové pole, Varna a Vodní elektrárna. Tato místa jsou vždy jasně označeny cedulkou s názvem, popisem funkce a případně praporkem majitele budovy. Některé mohou měnit svojí pozici, jiné lze legálně vlastnit. Pokud narazíte na tato místa, vždy se řiďte jejími pokyny na cedulce. V zásadě ale vše funguje tak jak jste zvyklí (tj. přijdu, obsadím, počkám a po uplynutí času něco dostanu), jen tentokrát si budete pytlíky se zlatem, kokou či drogami vyrábět v herním poli sami a nebudou už dopředu připravené. Níže uvádíme stručný popis funkce každé budovy. Podrobnější popis jak v dané budově fungovat bude přímo u každé budovy.

Banka (Bank of Zaragua)
Bankovní dům je postavená budova ze dřeva a vnitých desek. Banku řídí Bankéř. Není-li bankéř přítomen je banka uzavřena a není do ní možný vstup hráčů.
Banka vykupuje komodity, nabízí legální pronájmy (2 hod) dolů a přehrad, potvrzuje dohody mezi frakcemi (funguje jako neutrální půda pro jednání a jako svědek/garant dohody), kontaktuje některé herní postavy a potvrzuje úkoly, vlastní trezor.
Banka je přísně neutrální a není ve vlastnictví žádné herní strany. V jejím těsném okolí se očekává, že se frakce budou chovat nenásilně. Jakékoliv násilí na Bankéři/bance nezůstane bez povšimnutí a Bankéř si to bude pamatovat a dle toho se později chovat a jednat s „provinilou“ frakcí. Bankéř se v případě boje poblíž banky také brání a střílí na ty, které považuje za hrozbu vůči sobě, bez ohledu na frakci. Je-li zasažen, do konfliktu dále nezasahuje. Po ukončení předmětné herní situace se automaticky oživuje. Banku lze ale i vyloupit…

Zlatý důl Diamond Hill
Jasně označená a pevná herní lokace. Zlatý důl automaticky produkuje 2 pytlíky surového zlata bez přestávky v pravidelném intervalu 30 minut. Pro legální těžbu je nutné mít povolenku. Při startu hry má tuto povolenku COPROX, který si ji může v intervalu 2 hodin zdarma obnovovat v bance. Ostatní frakce o důlní licenci musí zažádat v bance za menší poplatek. Pokud mají licenci dvě frakce současně, je na nich, jak tento problém vyřeší...
Jakmile uplyne daný čas plození suroviny (např. 11:30) odhalí aktuální držitel dolu příslušné kódy aktivních pytlíků na tabulce dolu. Tím se pytlíky stávají aktivní a lze je z dolu odnést. Pokud nebyly z dolu vyzvednuty jakékoliv předchozí aktivní pytlíky, lze vzít i ty (lze odkrýt i předchozí kódy). Těžba pokračuje neustále, i když v dole nikdo není. Důl lze vytěžit i bez patřičné licence.

Nelegální důl
Nelegální důl je kolíky vytyčená mobilní lokace. Nelegální důl může dočasně postavit pouze geolog na vhodných lokacích. Lokace zná jen geolog a COPROX. O výběru lokace dolu rozhoduje vždy geolog, pouze COPROX si může lokaci určit sám. Nelegální důl funguje krátkodobě (max 1 hodinu) do vyčerpání ložiska. Může vyplodit 1 - 4 pytlíků surového zlata, vzácně i diamanty, za 30 minut. O množství i surovině rozhoduje náhoda (hod kostkou), těžit lze ale ve stejném místě pouze dvakrát po sobě. Geolog je vybaven sadou, která slouží pro vytyčení plochy dolu a označení jeho vlastníka. Po vytyčení dolu ho Geolog označí cedulkou a označením jeho vlastníka a nastaví časovanou důlní nálož na 30 minut. Po výbuchu nálože Geolog vydá herní frakci výnos nelegálního dolu. Během těžby nemusí být Geolog přímo ve vytyčeném poli dolu, ale musí mu být vždy na dohled. Po ukončení těžby, musí předání vytěžené komodity z geologových rukou proběhnout pouze ve vytyčeném poli.
Pokud je nelegální důl odhalen jinou herní frakcí (kartely nebo COPROX) může tato herní frakce důl zabrat a dále využít (čas běží). LOF může důl také využít, nebo Geologa zajmout a důl zničit (zabalí vybavení dolu). ZFOR vždy zajímá Geologa a nelegální důl ničí. Zajatý Geolog musí být ihned převezen do základny ZFOR. Geolog po převozu dává frakci, která ho zajala v nelegálním dole, 2 pytlíky zlata jako úplatek za své propuštění a přebírá zpět vybavení dolu. Je-li Geolog během převozu do vězení osvobozen jinou frakcí, může tato frakce využít jeho služeb, nebo jí vydá za své osvobození úplatek formě 2 pytlíků zlata.
POZOR: Pokud během těžby Geolog zemře (je zasažen) snižuje se výnos z těžby. Zasažený Geolog zůstává poblíž dolu, dokud není těžba ukončena, aby mohl předat odměnu přeživším a poté důl ruší. Geolog se také umí bránit.

Rafinérie zlata (Gold refinery)
Rafinérie zlata je trvale umístěna v označené zděné budově. Slouží k rafinaci pytlíků surového zlata na zlaté cihly. Frakce která obsadí rafinérii označí své držení rafinérie na ukazateli a pokud přinesla pytlíky zlata, může zahájit proces rafinace podle popisu na budově. ZFOR nemůže rafinérii přímo využívat.
Základní rafinaci zvládne kdokoliv – 1 pytlík surového zlata na 1 zlatou cihlu za 10 minut.
Pokročilou rafinaci ovládá pouze COPROX - 6 pytlíků zlata na 10 zlatých cihel za 30 minut.
Jednou zahájená rafinace už nemůže být nijak přerušena. Rafinované cihly může vzít kdokoliv, kdo bude v moment ukončení rafinace držet rafinérii, nebo se do ní dostane později a cihly z rafinace budou stále v rafinérii.

POZOR: Sáčky zlata musí být v případě pokročilé rafinace dopraveny do rafinérie naráz pouze v transportní bedně COPROX (jinou nelze použít). Sáčky se zlatem lze za tímto účelem naložit pouze v legálním dole, bance či v základně libovolné herní frakce.

Kokové pole
Kokové pole je kolíky vytyčená mobilní lokace. Koková pole umí založit pouze El Mosto, Hienas a LOF, ve vhodných oblastech v herním poli (to platí i o přemístění na jiné místo). Na začátku hry mají sady na založení kokových polí pouze kartely El Mosto a Hienas (každý 3 sady) a jen kartely mají možnost si pravidelně obstarávat další sady (jsou-li k dispozici a podklesne-li počet jeho sad 3 kusy). Sada kokového pole je ve formě přenosné brašny, ve které je vše potřebné pro založení kokového pole, včetně popisu funkce. Nerozvinutá sada na založení pole (například během přenášení či uložená v základně) nemůže být ukradena/zabavena. Již založené kokové pole nelze v průběhu pěstování přemístit, přemístit ho lze pouze po ukončení sklizně.
Kokové pole urodí 1 pytel koky za 30 minut.
Pole se založí tak, že se jeho plocha označí kolíky na provázku a do jeho prostoru se viditelně umístí zbytek sady na stavbu pole (sada se nikdy nesmí z pole odnášet). Po vytyčení plochy pole se nastaví minutka na 30 minut a označí se vlastník pole příslušnou značkou a postupuje se dle návodu u sady na tvorbu pytle s kokou. Po 30 minutách je pytel hotov. Frakce může pěstovat dál, nebo pole sbalit a přemístit.
Pokud je kokové pole odhaleno jiným kartelem či LOF, může jej taková strana převzít a pokračovat ve sklizni.
Pokud je pole odhaleno COPROX, může být pole nahlášeno ZFOR nebo sklizeno. V takovém případě náleží COPROX odměna.
Obdobně i kartel může udat pole svého konkurenta či jej převzít.

Pokud je pole odhaleno ZFOR musí být zničeno (ZFOR neumí sklízet). Likvidace probíhá tak, že ZFOR v místě sebere veškeré kolíky, pytle, cedulky atd., zkrátka celá sada pole, a vše se odnese do základny ZFOR. Pouze sada donesená do základny slouží jako důkaz zničení pole.
LOF si může vybrat mezi zničením pole (tzn. Zničení potvrdí ZFOR LOFu na místě zničeného pole, nebo po předání sady na základně ZFOR) nebo jeho jiným využitím.

Drogová laboratoř (varna)
Drogová laboratoř je mobilní lokace se specifickým vybavením (barely, hadice, plachty apod.). Postavit drogovou laboratoř mohou pouze kartely a Chemik, vařit v ní ovšem umí i LOF. Pro umístění lze vybrat jakékoliv místo v herním poli. Každý kartel má na začátku hry pouze jednu sadu drogové laboratoře, která nemůže být zabavena, pokud je přenášena. Chemik má svojí speciální zmenšenou sadu.
V případě, že jsou nosiči laboratoře během přesunu zabiti (tj. když nesou části laboratoře), mohou laboratoř předat někomu jinému živému z týmu, nebo ji jako mrtvoly odnést na základnu. Nesená (tj. nerozestavěná) laboratoř nebo laboratoř uložená v nerozestavěné podobě na základně nemůže být zabavena ani odcizena. COPROX (bez Chemika) a ZFOR neumí vařit drogy.
Vařit v laboratoři lze několika způsoby:
Jednoduché vaření - 1 pytel koky na 1 balíček drog (15 minut).
Pokročilé vaření (jen kartely a Chemik) - 1 pytel koky na 2 balíčky drog (15 minut).
Expertní vaření (jen Chemik a pouze ve své varně) - 1 pytel koky na 3 balíčky drog (30 minut).

Varna musí být rozložena na jednom místě před zahájení vaření a označena jejím vlastníkem. Barely musí být spojeny hadicí, plachta musí být využita jako přístřešek či stěna. Varna musí být kompletní. Jakmile je varna připravena, lze začít s vařením (dle úrovně vaření) a nastavit minutku. Postup je opět popsán u laboratoře. Po zazvonění minutky se ze seznamu odečtou aktuální kódy, zapíší do seznamu, nalepí/vloží se na sáčky s drogami a ty se stávají aktivní a lze je odebrat.
Varna může být kdykoliv přesunuta, ale pokud se přesun odehraje během vaření (tj. když běží minutka), ruší se vaření a frakce přišla i o vstupní surovinu (pytel koky).
V případě vaření s Chemikem, musí Chemik přežít až do konce vaření a být přítomen ve varně či v jejím dohledu, jinak je vaření neúspěšné a vyplodí po uplynulém času jen 1 balíček drog. Chemik zůstává i jako mrtvola až do konce vaření v místě.
Stejně jako u kokového pole, pokud je postavená laboratoř odhalena, může být dál využívána, nebo zlikvidována. Kartely mají absolutní volnost co s drogovou laboratoří.
ZFOR objevenou laboratoř vždy zničí.
LOF se může rozhodnout zda-li laboratoř využije či předá ZFOR za finanční odměnu.
COPROX se také může rozhodnout zda-li laboratoř předá ZFOR za finanční odměnu, nebo ji využije nějak jinak, i když nemůže vařit.
LOF ani COPROX neumí varnu zničit ani přemístit, to umí pouze ZFOR (zničit) a kartely El Mosto a Hienas (přemístit).
V případě zničení se přeruší vaření a celá laboratoř se sbalí příslušníky ZFOR a vše se odnese do základny ZFOR. Pouze sada donesená do základny slouží jako důkaz zničení laboratoře.
V případě zmenšené laboratoře Chemika, si laboratoř Chemik sbalí, je zatčen a převezen na základnu ZFOR. Na základně jí pak předává 1 balíček drogy jako úplatek a je ihned volný.
Pokud je Chemik během převozu na základnu osvobozen jinou frakcí, může nabídnout úplatek této frakci ve formě 1 balíčku drog (ihned je volný), nebo jí nabízí své služby.

Vodní elektrárna
Vodní elektrárna je speciální mobilní sada zařízení, kterou je možno rozložit a zprovoznit pouze na hrázích u odtoku z vodních nádrží na území Zaragui a Kolumbie. Nejedná se o běžné zařízení, tudíž o uvolnění licence pro provoz rozhoduje pouze Banka. Povolení se dává jen velmi výjimečně.
Vlastnictví elektrárny zajišťuje předem smluvený finanční příjem peněz v 30 minutových intervalech.
Vodní elektrárna na počátku hry je uložena na základně ZFOR v demontovaném stavu a její výstavba i případný přesun či demontáž během hry probíhá vždy s pomocí ZFOR. Nikdo jiný než ZFOR nemůže s elektrárnou manipulovat. Vydána může být pouze licence k jedné elektrárně s definicí jejího konkrétního umístění. Licenci vydává banka, která rovněž žádá ZFOR o instalaci či stažení elektrárny po vypršení platnosti licence. Platnost licence je 2 hodiny od zahájení provozu s možností jejího prodloužení a zažádat o ní může jakákoliv frakce s výjimkou ZFOR.

Elektrárnu lze provozovat i nelegálně (kdokoliv jí může obsadit), nebo se může stát cílem sabotáže. V případě zjištění nelegálního provozu elektrárny zastaví ZFOR provoz elektrárny až do jejího opětovného obsazení právoplatným majitelem licence.
Je-li elektrárna nevyužita (zanikla licence) ZFOR ji demontuje. ZFOR po zřízení elektrárny zapíše do tabulky výchozí čas a stav elektroměru. Vždy po 30 minutách je oprávněna frakce, která elektrárnu drží zapsat do tabulky stav elektroměru, čas a kód frakce.


Vydáno: 22.7.2020 12:13 | 
Přečteno: 4540x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků