Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Systém hry Zaragua IX

Systém hry Zaragua IXCíle hry a herní mechanismy

Cíl hry

Cílem hry je stát se nejúspěšnější frakcí v Zaragui. Úspěšnost frakce se hodnotí podle dosaženého finančního zisku na účtu frakce v závěru hry. Finanční zisk lze dosáhnout získáním herních surovin a jejich dalším zhodnocením a splněním speciálních úkolů. Úkoly ZFOR jsou koncipovány s ohledem na charakter herní frakce odlišně od úkolů ostatních herních frakcí. Každá frakce se hodnotí zvlášť a proto není možné, aby se frakce během hry spojovali a deklarovali pak společný finanční zisk s výjimkou herní strany Huérfanos.


Herní základny a mrtvoliště frakcí

COPROX, LOF, El Mosto a Hienas mají v herním poli pouze svůj REFRESH.
REFRESH (mrtvoliště) je neherní prostor, do kterého nepřítel nesmí vstupovat a nelze střílet z něj ani do něj.

Na REFRESH lze rovněž uložit suroviny, které jsou nedotknutelné a zároveň trvale stažené ze hry.
Surovina z REFRESH tedy nemůže být herní frakci ukradena, ale není ji možné již ani dále zpracovat, lze ji jen prodat překupníkovi. Pokud tedy chce herní frakce se surovinou dále pracovat musí ji uložit jinde než na REFRESH.

ZFOR má ve středu herního pole opevněnou základnu. Tato základna je plně ve hře a lze střílet z ní i do ní. V základně mohou být uložené herní suroviny, se kterými lze libovolně manipulovat a využívat je kýmkoliv, kdo se k nim dostane.
Základna ZFOR může být dobyta (viz. níže Obléhání základny ZFOR), ale nelze ji trvale obsadit a útočníci se musí po úspěšném útoku stáhnout.

REFRESH ZFOR je zřízen poblíž základny.

Huérfanos nemají pevnou základnu a jejich REFRESH se místně neustále přesunuje dle potřeby hry.


Časy oživení (refresh):
Refresh čas všech hráčů je vždy každou půl hodinu, vždy v pevně stanovené herní časy. Oživení vždy probíhá na REFRESH frakce.

Herní frakce - XX:00, XX:30
Huérfanos - Oživení vždy po každém střetu, stranou od aktuálního místa boje
Herní postavy - Oživení krátce po každém střetu/zajetí (čas dle uvážení postavy)

Získávání peněz a úkoly frakcí:
COPROX a LOF nelegálně těží zlato a diamanty, které mohou dále zpracovávat na zlaté cihly/broušené diamanty.
El Mosto a Hienas nelegálně pěstují koku, která může být dále zpracována na drogy.

Tyto čtyři frakce si mohou navzájem škodit, zabírat doly/pole a krást herní suroviny.
Všechny suroviny lze pak prodat a inkasovat za ně peníze, které se počítají do bodování.

Huérfanos mají vlastní specifické úkoly, případně mohou jednorázově pomáhat některým frakcím, v takovém případě se řídí pravidly vztaženými k dané frakci.

ZFOR má za úkol hledat a ničit nelegální doly, pole a herní postavy, které umožňují další zpracování surovin. ZFOR též zabavuje herní suroviny či plní další speciální úkoly. Důležitým úkolem je i ochrana vlastní základny. Všechny tato činnosti jsou odměňovány penězi.

Všechny frakce mají též možnost pokusit se ve stanovené časy plnit speciální úkoly, např. dobýt základnu ZFOR a získat tak peníze.

Herní postavy

Všechny herní postavy jsou označeny použitím klobouků („kovbojský slamák“). Základní herní postavy reprezentují Šperkaři, Chemici a Překupník (má specifický charakter). Tyto postavy se volně pohybují po herním poli, jsou ozbrojené a snaží se pokud možno neumřít. Rádi spolupracují s frakcemi COPROX, LOF, El Mosto, Hienas a Huérfanos, kterým pomáhají ve zpracování jejich surovin. Vůči frakcím se proto chovají neutrálně. Bojují jen v případě napadení, nebo když pracují pro nějakou frakci. Pokud pracují pro nějakou frakci, nejsou obvykle sami, ale během přestřelky se mohou rozhodnout vzdát.

Překupník je herní postavou jen v okamžiku kdy se dostaví v herním poli na místo výkupu suroviny, jinak se pohybuje v reflexní vestě a je neherní postavou. Překupník nabízí při výkupu suroviny v jím určeném čase a na jím určeném místě finanční bonus 25 % oproti základní výkupní ceně.

Suroviny, peníze a další vybavení, které mají herní postavy u sebe, nebo jimiž zachází jim nelze vzít.

Pro spolupráci stačí herní postavu najít nebo ji kontaktovat cestou velitele herní frakce telefonem a dohodnout se s ní. Pokud nemá nic jiného na práci, spolupráci neodmítne.

Kromě základních herních postav se v prostoru mohou pohybovat i speciální herní postavy vázané na konkrétní speciální úkoly (novináři, prospektoři, šamani,…).
POZOR: Herní postavy si pamatují jednání frakcí a dle toho s nimi může být spolupráce o něco snazší nebo těžší. Herní postavy se ale nikdy nesnaží sabotovat úsilí frakce.

Herní postavy a ZFOR
Po herních postavách pátrá ZFOR, který se je snaží zajmout. Herní postavy se vůči ZFOR chovají vždy nepřátelsky a snaží se skrývat či utíkat. Herní postavu lze buď zastřelit, nebo obklíčit (postava se vůči jasné přesile, obklíčení, či překvapení vzdá) a dovézt na základnu.

Dopadení herní postavy je hodnoceno takto:
- Je-li zabita v herním prostoru (postavě je odebrán speciální dokument jako potvrzení) je odměna 50 000 PESO.
- Je-li dopravena na základnu, je odměna 100 000 PESO („živá postava“ dojde v doprovodu ZFOR /ze zajetí sama neutíká/, mrtvá musí být odnesena),
- Je-li herní postava zajata při zpracovávání herních surovin nebo při jejich výkupu je odměna navýšena o dalších 50 000 PESO.

Systém získávání surovin

COPROX a LOF – Těžba zlata, diamantů a jejich zpracování

Každá frakce má k dispozici 2 sady na stavbu dolů (jeden na zlato a druhý na diamanty).*
Tyto sady nelze ukrást, ani odcizit. Sada je vždy položena v uvnitř dolu.

*Set obsahuje: truhlu se surovinou, vytyčení plochy, informační a kódovou kartu, mobilní telefon, plombovací pásku pro ZFOR

Založení dolu a těžba

- Doly lze založit jen na vhodných lokacích (čtvercích), které jsou označené na herní mapě. Je jasně rozlišeno, která lokace je vhodná pro těžbu surového zlata nebo diamantů. Mapa lokací bude shodná pro obě frakce.
- Frakce na vhodné místo přijde a pomocí sady na stavbu dolu založí důl. Jakmile je důl založen, informuje štáb o založení dolu (čas a lokace).
- Založený důl, plodí vždy v půl a celou hodinu (XX:00 a XX:30) a to dle typu diamanty nebo surové zlato. Jakmile je čas plození, držitel dolu volá štábu, který mu dá kód aktivní suroviny (Surové zlato nebo diamanty), kterou je možno z dolu odnést. Případné nevybrané suroviny z dřívějších časů je možné vytěžit zároveň.
- Důl plodí, dokud není zničen ZFOR a do té doby nemůže být přemístěn.
- Surové zlato/diamanty lze odnést na mrtvoliště, kde za ně frakce obdrží 50 000 PESO, nebo si je ponechat v herní ploše a dál zpracovat* na zlaté cihly/kvalitní diamanty za pomoci Šperkaře.

*Pozor: Suroviny přinesené na mrtvoliště už nelze dál zpracovávat a připisují se na účet herní frakce jako vyřazené z oběhu v tom stavu, v jakém jsou.

Obsazení dolu

- Důl může samozřejmě násilně či nenásilně (je-li opuštěn) obsadit jakákoli jiná frakce. Platí pravidlo, že ten, kdo v čase plození drží důl, může si zavolat o kód a poté vzít aktivní surovinu.

Zničení dolu

- ZFOR nemůže v dolu těžit, ale při jeho obsazení jej ruší. Po dobytí dolu volá ZFOR štábu (oznámí číslo dolu a lokaci). Na výzvu štábu předá informační kód potvrzující držení dolu a zaplombuje důl speciální páskou (přelepí truhlu).
- Pokud je důl zničen, může být znovu vybudován stranou, která jej v úvodu hry zřídila. Příslušná herní strana je o zničení dolu informována štábem. Po obdržení informace vypraví na místo své členy označené reflexní vestou aby sadu složili a odnesli zpět na REFRESH. Tento pohyb je neherní.
- Pro následné vybudování musí být použit jiný čtverec ze stanovených vhodných čtverců ke zřízení dolu. Nesmí být tedy znovu vybudován ve stejné lokaci (čtverci) dvakrát za sebou.
- Za zničení dolu získává ZFOR odměnu 50 000 PESO.

Zpracování zlata/diamantů

Frakce musí nalézt Šperkaře, který se pohybuje volně po herním poli. Tato postava jako jediná může surové zlato a diamanty přetvářet na zlaté cihly a kvalitní diamanty.

Postup zpracování zlata/diamantů

- Šperkaři se přinese surové zlato/diamanty na místo, které určí a kde rozloží své vybavení.
- Šperkař poté kontaktuje štáb a následně 30 minut pracuje na zhodnocení suroviny (1 kusu). S vloženou surovinou nelze po dobu zhodnocování manipulovat. Během této doby se Šperkař ani surovina nesmí z místa zpracování vzdálit a během tohoto procesu musí být poblíž Šperkaře také přítomen alespoň jeden hráč frakce, která si od něj surovinu nechává zpracovat.
- Započatá rafinace nemůže být nijak dobrovolně přerušena.
- Šperkař nemůže být zabit frakcí pro kterou pracuje.

- V případě přepadení může Šperkař bojovat, ale vždy jen na straně toho, pro koho. Je-li obklíčen vzdává se.
- Mrtvý Šperkař znamená i konec zpracovávání a tedy ztrátu vložené suroviny.
- Po 30 minutách vytvoří Šperkař zlatou cihlu/broušené diamanty v hodnotě 150 000 PESO, které předá frakci, která v okamžiku dokončení drží prostor.
- Pokud během zpracování na prostor zaútočí jiná herní frakce a Šperkař přežije, může být zajat jinou frakcí, dokončit práci a výsledný produkt předat této frakci (s výjimkou ZFOR).
POZOR: Jelikož jsou obchody nelegální a zrádci jsou všude, je deset minut po zahájení zpracování informován ZFOR, že v daném čtverci probíhá nelegální činnost.

El Mosto a Hienas – pěstování koky a její zpracování

Každá frakce má k dispozici 2 sady na stavbu kokových polí.*
Tyto sady nelze ukrást, ani odcizit. Sada je vždy položena uvnitř pole.

* Set obsahuje: truhlu s pytli na surovinu, vytyčení plochy, informační a kódovou kartu, mobilní telefon, plombovací pásku pro ZFOR


Založení kokového pole a pěstování koky

- Pole lze založit jen na vhodných lokacích (čtvercích), které jsou označené na herní mapě. Mapa lokací bude shodná pro obě frakce.
- Frakce na vhodné místo přijde a pomocí sady na stavbu pole založí kokové pole. Jakmile je pole založeno, informuje štáb o založení dolu (čas a lokace).
- Založené pole, plodí vždy v půl a celou hodinu (XX:00 a XX:30). Jakmile je čas plození, držitel dolu volá štábu, který mu dá kód aktivní suroviny, kterou je možno z pole odnést (strana si předem naplní pytel vegetací z pole). Případné nevybrané suroviny z dřívějších časů je možné vytěžit zároveň.
- Pole plodí, dokud není zničeno ZFOR a do té doby nemůže být přemístěno.
- Koku lze odnést na mrtvoliště, kde za ně frakce obdrží 50 000 PESO, nebo si je ponechat v herní ploše a dál zpracovat* na kokain za pomoci Chemika.

*Pozor: Suroviny přinesené na mrtvoliště už nelze dál zpracovávat a připisují se na účet herní frakce jako vyřazené z oběhu v tom stavu, v jakém jsou.

Obsazení pole

- Kokové pole může samozřejmě násilně či nenásilně (je-li opuštěno) obsadit jakákoli jiná frakce. Platí pravidlo, že ten, kdo v čase plození drží pole, může si zavolat o kód a poté vzít aktivní surovinu.

Zničení pole

- ZFOR nemůže na poli sklízet, ale při jeho obsazení jej ruší. Po dobytí pole volá ZFOR štábu (oznámí číslo pole a lokaci). Na výzvu štábu předá informační kód potvrzující držení pole a zaplombuje pole speciální páskou (přelepí truhlu).
- Pokud je pole zničeno, může být znovu vybudováno stranou, která jej v úvodu hry zřídila. Příslušná herní strana je o zničení pole informována štábem. Po obdržení informace vypraví na místo své členy označené reflexní vestou aby sadu složili a odnesli zpět na REFRESH. Tento pohyb je neherní.
- Pro následné vybudování musí být použit jiný čtverec ze stanovených vhodných čtverců ke zřízení pole. Nesmí být tedy znovu vybudováno ve stejné lokaci (čtverci) dvakrát za sebou.
- Za zničení pole získává ZFOR odměnu 50 000 PESO.

Zpracování koky

Frakce musí nalézt Chemika, který se pohybuje volně po herním poli. Tato postava jako jediná může koku přetvářet na kokain.

Postup zpracování koky

- Chemikovi se přinese koka na místo, které určí a kde rozloží své vybavení.
- Chemik poté kontaktuje štáb a následně 30 minut pracuje na zhodnocení suroviny (1 kusu). S vloženou surovinou nelze po dobu zhodnocování manipulovat. Během této doby se Chemik ani surovina nesmí z místa zpracování vzdálit a během tohoto procesu musí být poblíž Chemika také přítomen alespoň jeden hráč frakce, která si od něj surovinu nechává zpracovat.
- Započaté vaření nemůže být nijak dobrovolně přerušena.
- Chemik nemůže být zabit frakcí pro kterou pracuje.

- V případě přepadení může Chemik bojovat, ale vždy jen na straně toho, pro koho. Je-li obklíčen vzdává se.
- Mrtvý Chemik znamená i konec zpracovávání a tedy ztrátu vložené suroviny.
- Po 30 minutách vytvoří Chemik balíček kokainu v hodnotě 150 000 PESO, které předá frakci, která v okamžiku dokončení drží prostor.
- Pokud během zpracování na prostor zaútočí jiná herní frakce a Chemik přežije, může být zajat jinou frakcí, dokončit práci a výsledný produkt předat této frakci (s výjimkou ZFOR).
POZOR: Jelikož jsou obchody nelegální a zrádci jsou všude, je deset minut po zahájení zpracování informován ZFOR, že v daném čtverci probíhá nelegální činnost.

Zvýhodnění za zisk konkurenční suroviny:

COPROX, LOF = za koku a kokain + 50% ceny
Hienas, EL Mosto = za zlato/diamanty a zlaté cihly a čisté diamanty + 50% ceny
Huérfanos (samostatně) = + 50% ceny ke všem surovinám

Speciální úkoly

Obléhání základny ZFOR

- Základna ZFOR může být v určitý čas dobyta v rámci speciálního úkolu. Dobytí základny je ale nutné uskutečnit v časovém limitu. Za úspěšné dobytí základny (symbolickým shozením vlajky ZFOR) náleží útočníkům odměna. Pokud se základna udrží, získává finanční odměnu ZFOR.*
- Časy, kdy bude možné základnu dobýt, budou znát velitelé útočících frakcí dostatečně dopředu, aby se na útok mohli připravit.
- ZFOR o časech útoků nebude dopředu informován, ale je možné, že se objeví speciální herní úkol, jehož splnění může čas útoku odhalit.

- Během těchto útoků na základnu ZFOR bude také možné dočasné spojení frakcí, aby byla šance dobytí základny vyšší. Jakmile vyprší časový limit pro dobytí základny, jakékoliv příměří mezi frakcemi končí a frakce se opět věnují svým činnostem a chovají se vůči sobě nepřátelsky. Spojení frakcí bude vždy pod kontrolou organizátorů a bude pak pouze na velitelích, jak informují hráče svých frakcí.

*Odměna za dobytí/uhájení základny je stanovena na 100 000 PESO, v závislosti na okolnostech může být až zdvojnásobena.

Další speciální úkoly

Další speciální úkoly spočívají ve vyhledání herních postav a skrýší, spolupráci s herními postavami na plnění speciálních úkolů, přepravě materiálu a zřizování kontrolních bodů.


Vydáno: 3.6.2021 12:50 | 
Přečteno: 3381x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků