Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Systém hry Zaragua XI

Systém hry Zaragua XIJak se bude letos hrát?

Udrží si v letošním roce vládu nad Zaraguou generál Nero a jeho Bílí Jaguáři, nebo v tomto kole bojů zvítězí revoluce soustředěná kolem tří vesnic Pueblo Angelos, Pueblo Fortunas a Pueblo Deguero? O všem rozhodnou výsledky jednotlivých herních frakcí na bojišti, které budou ne konci hry převedeny do herních bodů. Ty bude možné získávat jak za kontrolu nad územím, tak i za těžbu zlata a diamantů či pěstování koky a jejich zpracování.
Členové herních frakcí Pueblo Angelos, Pueblo Fortunas a Pueblo Deguero spolu mohou v zájmu revoluce spolupracovat, hodnotit se však bude i samostatně, která z těchto frakcí revoluci nejvíce přispěla.

Herní základny, body a REFRESH (mrtvoliště) frakcí

Hlavní báze Bílých Jaguárů, vesnice Pueblo Angelos, Pueblo Deguero a Pueblo Fortunas jsou pevně stanoveny a označeny na mapě. Během hry tyto základny nelze přemístit. Základny jsou součástí herního prostoru, lze z nich střílet i na ně útočit, ale nelze je dlouhodobě obsadit (s výjimkou Pueblo Fortunas). Po dobití základny (stažení vlajky na zem a oznámení dobytí pozice telefonem na štáb akce) se musí útočník stáhnout (neplatí pro Pueblo Fortunas) a na tutéž základnu nesmí po dobu jedné hodiny útočit. V základnách jsou umístěny dřevěné bedny pro finální uložení herních surovin, tyto bedny jsou neherní a nelze je vyloupit.

Předsunuté základny Bílých Jaguárů (FOB) jsou pevně stanoveny a označeny na mapě a během hry je nelze přemístit. Jsou součástí herního prostoru, lze z nich a na ně střílet a útočit na ně. Po dobití (stažení vlajky na zem a živým hráčem z místa provedené oznámení dobytí pozice telefonem na štáb akce) si je ponechává útočník v držení, dokud nejsou případně znovu dobyty protistranou.

LARP postavy sídlící v Pueblo Fortunas primárně spolupracují s vesničany, v případě obsazení Pueblo Fortunas však mohou obdobným způsobem spolupracovat i s Bílými Jaguáry. Při zabití si pamatují předchozí jednání herních stran.

Nemocnice je pevně umístěna v Pueblo Fortunas. V nemocnici se mohou oživovat všichni hráči, a to vždy po 15 minutách od svého přijetí do nemocnice. Podmínkou oživení je funkčnost nemocnice (v místě musí být po celou uvedenou dobu přítomen živý lékař). Umře-li v průběhu doby oživování lékař, umírají s ním i všichni pacienti a musí odejít na refresh své herní strany. Při obsazení nemocnice některou z herních frakcí rozhoduje tato o osudu ošetřovaných (zabije-li oživované, odchází tito rovněž na refresh své herní frakce).

Doly jsou pevně umístěny na mapě a přináší ve stanovených intervalech zlato a surové diamanty. Každý důl lze vytěžit vždy jednou za hodinu a to v XX:45. Těžba se provádí tak, že v příslušnou dobu zavolá živý hráč držící důl ze zde umístěného telefonu do štábu akce a vyžádá si kód aktivní suroviny, kterou poté může odebrat. Spolu s těžbou suroviny obdrží hráči i finanční odměnu 1500 PESO.

Koková pole mohou zřídit herní strany Pueblo Angelos, Pueblo Fortunas a Pueblo Deguero v prostorech poblíž předsunutých základen Bílých Jaguárů a to vždy ve vzdálenosti do max. cca. 100 m od nich (okruh je vyznačen v prostoru). Každá z těchto vesnic může založit jen jedno pole a u žádné z předsunutých základen nemůže být více než jedno pole. Po založení zůstává pole na svém místě a nelze jej již přemístit. Koková pole plodí jednou za hodinu, vždy ve XX:15. Sklizeň se provádí tak, že v příslušnou dobu zavolá živý hráč držící pole ze zde umístěného telefonu do štábu akce a vyžádá si kód aktivní suroviny, kterou poté může odebrat. Spolu se sklizní koky obdrží hráči i finanční odměnu 1500 PESO.

Dílna/varna je pevně umístěna v Pueblo Fortunas a u hlavní základny Bílých Jaguárů. Laboratoř/varna umožní zpracování zlata a surových diamantů na hodnotnější zlaté cihly, broušené diamanty kokain. Podmínkou zpracování suroviny, které trvá 30 minut je přítomnost živého chemika (herní LARP postava) po celou dobu jejich zpracování. Přidělení herní postavy si vyžádá velitel frakce na štábu.
Herní postava zavolá na štáb a oznámí číslo a typ zpracovávané suroviny, poté ji odloží do bedny, čímž surovina mizí ze hry. Následně nastaví minutku se symbolem dané suroviny. Po 30 minutách je zpracování ukončeno. Herní postava zavolá na štáb a oznámí kód zpracované suroviny, která je nyní aktivní a lze ji odnést. Je-li herní postava během zpracování zabita oznámí štábu zrušení zpracování.
Zpracovávat lze v jedné varně/dílně vždy jen jeden kus suroviny v jeden čas (nelze zpracovávat zároveň více kusů od jedné suroviny ani více druhů surovin). Maximální počet zpracovaných surovin za sebou jsou dvě, poté herní postava odchází.

Kasíno je pevně umístěno v Pueblo Fortunas a hráči v něm mohou za přítomnosti herní LARP postavy vyhrát či prohrát své PESO.

Kostel je pevně umístěn v Pueblo Fortunas a je spravován místní kněžkou/knězem. Kněží tohoto kostela mají dobrý přehled o dění v oblasti a rádi vždy nabídnou svou pomoc každému, kdo o ní požádá.

Mapa herního prostoru (každý hráč dostane mapu na začátku hry)

REFRESH (mrtvoliště)

Refresh (mrtvoliště) je neherní prostor značený páskou, do kterého nepřítel nesmí vstupovat a nelze střílet z něj ani do něj. Nesmí se v něm ukládat suroviny. REFRESH se zřizuje poblíž základen, není-li uvedeno jinak.

Pro Bílé Jaguáry slouží jako refresh vyhrazený prostor poblíž jejich základny.

Pro vesničany slouží tyto refresh body:
- Refresh vyznačený poblíž Pueblo Angelos – pro hráče z Pueblo Angelos a Pueblo Fortunas
- Refresh vyznačený poblíž Puedlo Deguero – pro hráče z Pueblo Deguero a Pueblo Fortunas

Pro LARPové postavy slouží jako refresh jimi libovolně určený prostor volený vždy ale tak, aby nepřekážel případným bojům.

Časy oživení (refresh)
Refresh všech hráčů probíhá v pevně stanovené herní časy – XX:00 a XX:30. Oživují se všichni hráči, kteří se nacházejí v daný čas na místě REFRESH své frakce.

Herní LARP postavy se oživují individuálně mimo REFRESH, obvykle krátce po každém střetu/zajetí (dle uvážení postavy, max. do 30 minut od svého úmrtí).

Herní postavy

Herní postavy jsou označeny použitím specifického a snadno rozeznatelného kostýmu zpravidla se „slaměným“ kloboukem. Potkat je můžete jak ve vesnicích, základnách, tak i v herním poli při plnění speciálních úkolů. Peníze a suroviny, které herní postavy přenáší se považují za neherní a nelze je postavám vzít.

Manipulace a přeprava herních surovin a peněz

Peníze a suroviny uložené na vlastní základně v k tomu určené bedně nelze herní frakci zcizit/zabavit.

Peníze a suroviny, které má hráč u sebe v okamžiku zasažení odkládá na místě zásahu na zem a může je následně sebrat jakýkoliv jiný živý hráč (vlastní i cizí frakce) či tentýž hráč po svém oživení.

Neaktivní suroviny v dolech/polích/varnách/dílnách nelze zcizit. Tyto suroviny nejsou ve hře aktivní, dokud je neaktivuje štáb. Pro hráče tudíž nemají žádnou hodnotu. Suroviny, u kterých bylo zahájeno zpracování propadají a nelze je zcizit.

Šeky se považují za peníze.

Zisky herních bodů:

2 BODY Provedení těžby v dole
2 BODY Provedení sklizně na poli
1 BOD Bonus za první zisk daného druhu suroviny herní stranou
1 BOD Zhodnocení suroviny
2 BOD Dobytí předsunuté základny Bílých jaguárů / vesnice
3 BODY Dobytí hlavní báze Bílých jaguárů
1 BOD Držení předsunuté základny / Pueblo Fortunas (á 30 min)
1 BOD Směna 9000 PESO

Úkoly a Speciální úkoly mohou být odměněny přidělením herních bodů, nebo PESO.


Vydáno: 23.6.2023 13:40 | 
Přečteno: 1759x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků