Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Ustanovení o bezpečnosti a zákazech

Ustanovení o bezpečnosti a zákazech Na akci Operace Zaragua VI - 2018

- Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play, pravidla akce a pokyny organizátorů.

- V herním prostoru je nařízeno trvalé nošení ochranných prostředků zejména ochranných brýlí všemi osobami a po celou dobu trvání akce.

- Hráči jsou povinni samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění a pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla.

- Hráči jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili a nezpůsobili zranění či škody sobě ani jiným a nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:
- vnášet a používat v prostoru akce a OFF ZONE jiné než airsoftové zbraně;
- vnášel a používat ostré a jinak nebezpečné předměty s výjimkou běžných zavíracích nožů;
- používat pyrotechniku, dýmovnice, dráždivé, slzotvorné a jinak nebezpečné chemické látky a hořlaviny;
- používat jiné než povolené varianty airsoftových zbraní;
- střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách;
- budovat pasti;
- vyvolávat násilný fyzický kontakt mezi hráči;
- pohybovat a pobývat s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE, na REFRESH a v prostoru tábořiště s výjimkou prostoru určeného k testování zbraní;
- rozdělávat oheň a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm (vztahuje se i na uzavřené grily) v celém prostoru včetně zóny pro táboření;
- kouřit v lese a v okruhu 20 m od jeho okraje a v suchých travních porostech;
- kouřit v OFF ZONE a prostoru pro táboření mimo vyhrazená místa pro kouření;
- tábořit mimo určené prostory, nocovat v herní zóně a rušit noční klid v době od 22.00 do 8.00 hod.;
- vjíždět vozidly do herního prostoru (nevztahuje se na vozidla organizátorů a organizátory povolené přepravy vybavení);
- odhazovat odpadky a jinak znečišťovat prostor;
- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace a vegetaci;

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni. Vykázaným osobám a týmům může být zakázána účast na další organizovaných akcích.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.


Vydáno: 1.6.2018 13:22 | 
Přečteno: 6844x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků