Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Operace ZARAGUA - pravidla

Operace ZARAGUA - pravidla

 1. OBECNÉ INFORMACE:

Termín akce:

Ukončení registrací po internetu: neděle 7. srpna 2016 na www.airsoftshop.cz
Zahájení registrací na místě: pátek 12. srpna 2016 od 16.00 hod. do 23.00 hod.
Úvodní nástup: sobota 13. srpna 2016 v 9.00 hod.
1. herní den: od 10.00 do 19.00 hod.
Večerní nástup a losování sponzorských cen: 19.30 hod.
Noční operace: od 21.00 hod. do 24.00 hod.
2. herní den: od 8.00 do 15.00 hod.
Závěrečný nástup: neděle 14. srpna 2016 v 16.00 hod.Herní prostor:

Herní prostor v Oldřichově u Písku bude definován na mapě, kterou hráči obdrží při registraci.Podmínky pro účast:

Hry se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří řádně prošli registrací a zaplatili vstupné. Hráč se musí na vyzvání organizátorů prokázat herní identifikační kartou. Minimální věk pro samostatnou účast ve hře je 18 let. Hráči ve věku 15 - 18 let musí mít na akci trvalý dozor jiné osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let jsou z účasti na akci vyloučeni. (na základě odůvodněné žádosti může účast mladšího hráče s trvalým doprovodem hrajícího rodiče ve výjimečných případech povolit hlavní organizátor). Organizátoři si vyhrazují právo neregistrovat hráče, kteří hrubě porušili pravidla či zákony na některém z předchozích ročníků akce.Registrační poplatek:

Při uhrazení do 31. července 2016: 250,-Kč
Při uhrazení do 7. srpna 2016: 300,-Kč
Při uhrazení později a přímo na akci: 350,-Kč

Příplatek medik (až přímo na akci): 50,-Kč
(viz ošetření zasaženého hráče)Základní ustanovení a zákazy:

Všichni hráči jsou povinni po celou dobu dodržovat zákony platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play hry, tato pravidla a pokyny organizátorů.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:
- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace, vegetaci, střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách, budování pastí

- používání jakékoliv pyrotechniky, dýmovnic, dráždivých, slzotvorných a jiných nebezpečných chemických látek

- používání ostrých a jinak nebezpečných předmětů, zbraní a laserů

- používání jiných než povolených airsoftových zbraní

- násilný fyzický kontakt mezi hráči

- vstupování a pobyt v herní zóně bez nasazených ochranných brýlí nebo masky

- pohyb a pobyt s odjištěnou a nabitou zbraní v OFFZONE, na REFRESH a v prostoru tábořiště

- rozdělávání ohně a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm v celém prostoru včetně zóny pro táboření, kouření v lese a mimo místa vyhražená pro kouření - v OFF ZONE bude zřízena kuřárna včetně popelníků.

- táboření mimo určené prostory, nocování v herní zóně a rušení nočního klidu v době od 22.00 do 8.00 hod.

Do herního prostoru je zakázáno vjíždět vozidly mimo vozidel organizátorů a vozidel organizátory povolených pro přepravu vybavení. Maximální rychlost vozidel v herním prostoru je omezena na 15 km/hod. Je přísně zakázáno zajíždět vozidly mimo vyjeté cesty. Řidič plně odpovídá za své jednání.

Hráčům je zakázáno vést boj mimo herní prostor a přesunovat se mimo herní prostor tak, že jim z toho vznikne herní výhoda. Pokud si hráč všimne, že se boj posunul mimo herní prostor, je povinen na to upozornit ostatní. Hráči se poté vrátí do herního prostoru, kde může akce po zaujetí obdobného postavení pokračovat.

Je zakázáno odhazování odpadků - při registraci budou k dispozici pro vyzvednutí plastové pytle na odpad. (Všichni účastníci jsou povinni vlastní odpad z táboření odvézt po akci s sebou.).Ustanovení o odpovědnosti:


Hráči jsou povinni dodržovat pravidla akce a zákony ČR, bezpečnostní opatření pro zacházení s airsoft zbraní, mít trvale nasazeny ochranné pomůcky (masky, brýle), samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění či pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata, vozidla nebo nízko letící letadla, chovat se tak, aby neohrozili či nezpůsobili zranění ani škody sobě ani jiným, nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni a může jim být zakázán přístup na další pořádané akce.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.Rozlišení herních frakcí:

Mezinárodní sily ZFOR (ZFOR) helma
Lidová osvobozenecká fronta (LOF) baret
Důlní korporace COPROX čepice se štítkem
Kartel El MOSTO šátek nebo shemag

Každý živý hráč pohybující se na bojišti, musí mít trvale na hlavě nasazenou pokrývku hlavy dle své herní frakce. Zasažený hráč odcházející na refresh a „mrtvý“ hráč na refresh musí být trvale označen reflexní vestou. 1. PRAVIDLA OHLEDNĚ ZBRANÍ:


Povolené úsťové rychlosti airsoft zbraní na akci (měřeno s kuličkami 0,20 g):

Veškeré zbraně musí projít před hrou registrací a musí mít změřenou úsťovou rychlost pro zařazení do kategorií a být organizátory označeny páskou příslušné barvy:

bílá A do 130 m/s
- krátké zbraně bez možnosti střelby dávkou a dlouhé manuální zbraně
- použití ve hře bez omezení

bílá B do 130 m/s
- ostatní které nelze zařadit do kategorie bílá A

- po přezbrojení použití ve hře bez omezení

modrá 130 – 150 m/s
- minimální vzdálenost pro střelbu 10 m
- povolena střelba jen jednotlivými ranami
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 10 m

žlutá 151 – 170 m/s
- minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
- povolena střelba jen jednotlivými ranami
- povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 20 m

červená 171 190 m/s
- povolena výhradně manuální, CO2 či GAS sniper zbraň která je schopna jen střelby jednotlivými ranami (zbraň nesmí mít konstrukčně možnost střelby dávkou a automatického nabíjení)
-
minimální vzdálenost pro střelbu 20 m
-
povinná záložní zbraň do 130 m/s pro střelbu do 20 m


Airsoftové zbraně nad 170 m/s jsou zakázány (s výjimkou zbraní definovaných v červené kategorii).


Omezení nesené munice a kapacity či počtu zásobníků není stanoveno.
Omezení váhy kuliček: max. BB 6mm 0,43g (zakázány jsou skleněné, barvící a jiné speciální BB s výjimkou nasvětlovacích BB).
Organizátor doporučuje na akci používání bio kuliček.

U OFF ZONE bude vyhrazeno bezpečné místo pro střelbu, seřízení hop-up a testování funkčnosti zbraně.Ustanovení o zbraních ve hře:

Všichni hráči začínají hru jen s krátkou zbraní (pistole nebo revolver bez možnosti střelby dávkou), případně s dlouhou manuální zbraní (povolena i manuální brokovnice) se sílou do 130 m/s (dlouhé AEG, GAS a CO2 zbraně nejsou povoleny). Tyto zbraně nejsou nijak zpoplatněny. Jiné zbraně hráči u sebe v této herní fázi nosit nesmí (bude zabezpečena možnost jejich hlídaného odložení na REFRESH či v OFF ZONE).

Ostatní zbraně lze zakoupit v rámci herního děje za herní peníze PESO.

Na základě vývoje herního děje bude organizátory rozhodnuto o okamžiku, od kdy bude moci dojít u herních stran k přezbrojení. Tento okamžik bude volen tak, aby docházelo k přezbrojení všech stran zároveň, cca v sobotu kolem poledne. Po uplynutí jedné hodiny od vyhlášení přezbrojení je možné přezbrojit na zbraně modré kategorie zcela zdarma bez poplatku v PESO. Výměna za zbraně žluté a červené kategorie je po celou dobu hry zpoplatněna.

Frakce ZFOR může, ale také nemusí mít od počátku hry ve své výzbroji přiděleno několik málo AEG bílé kategorie s ohledem na specifickou roli mezinárodního dozoru stanoveného ve scénáři, který je otevřeně ozbrojen. (Pozn.: O takovém zvýhodnění rozhodnou organizátoři hry na základě počtů jednotlivých herních stran a vývoje situace na bojišti – hráči budou o tomto informováni při prvním nástupu.) 1. ZÁSAHY, OŠETŘENÍ A REFRESH:

Vyřazení hráče ze hry (zásah):

K vyřazení hráče ze hry je platný jakýkoliv přímý zásah hráče airsoftovou kuličkou (případně lehkou gumovou atrapou nože bez hrotu a ostří nebo dotyk rukou). Zásahy vlastní vystřelenou kuličkou nebo kuličkou od spoluhráče platí stejně jako od protihráče. Zásahy jednoznačně způsobené odraženou kuličkou, která již ztratila energii, se nepočítají. Nerozlišuje se do jaké části těla (výstroje) byl hráč zasažen. Helmy a neprůstřelné vesty nemají ochrannou funkci a zásahy do nich se počítají jako platné. Zásahy do zbraně se nepočítají.

Vyřadit hráče ze hry na určitém území je možné i zásahem ze speciální zbraně (minomet) viz níže a rozhodnutím organizátora (simulace úniku jedovatého plynu a obdobných situací ve hře,…).

Zásah hráč oznámí hlasitě slovy: „mám“, nebo „zásah“. Nečeká-li na ošetření (viz níže), okamžitě zvedne zbraň nad hlavu, poodstoupí do bezpečného místa, nasadí si reflexní vestu a nejkratší cestou odchází na REFRESH své herní strany či na OFF ZONE.

Je-li hráč vyřazen herním nožem nebo dotykem ruky, zvedne na znamení vyřazení ruku (nic nevolá – jedná se o tichý zásah). Hráče vyřazeného herním nožem nebo dotykem ruky nelze ošetřit a musí vždy odejít jako „mrtvý“ na refresh. Pokud by okamžitý odchod zasaženého hráče mohl odhalit přítomnost protivníka, může jej protivník vyzvat slovy či ukázáním ruky s roztaženými pěti prsty, aby tiše vyčkal před odchodem pět minut na místě.

Vzdá-li se hráč, jedná dále jako „mrtvý“ – nelze jej ošetřit. Hráč, který se vzdal nezůstává v zajetí a nelze jej vyslýchat.Ošetření zasaženého hráče:

Zasaženého hráče může ve hře ošetřit jen medik. Týmy si mohou do hry registrovat maximálně 1 medika na 5 hráčU. Medik je označen bílou rukávovou páskou s křížem a číslem, kterou dostane zapůjčenou při registraci oproti příplatku 50,- Kč. Medik si poté může na REFRESH své strany zakoupit za 1000 PESO jeden herní obvaz. Medika lze doregistrovat i dodatečně později v průběhu hry.

Medik může držet najednou maximálně 6 herních obvazů. K identifikaci oběhu obvazů mezi mediky a hráči obdrží medik, ke každému vydanému obvazu zároveň číslovaný žeton, který předá při ošetření ošetřenému hráči.

Obvazy si může medik na REFRESH za PESO průběžně doplňovat tak, jak se ošetření hráči vrací na REFRESH po dalším zásahu a odevzdají zde zpět obvaz a žeton.

Rozhodne-li se zasažený hráč přivolat medika, setrvá vleže nebo vsedě na místě zásahu (je-li místo zásahu ve vodě či bahně, může se sám přemístit k jeho okraji směrem zpět, odkud přišel) a pomocí volání: „raněný nebo medik“ se pokusí vyžádat ošetření.

Hráče lze pro ošetření přemístit do krytu či do zadních linií (přenést/odtáhnout), on sám ale nesmí se svým nesením/taháním nijak pomáhat. Svoji zbraň může stále držet, ale musí být podél těla, nebo ji nesmí držet za pažbičku. Zasažený hráč musí při takovém transportu křičet „raněný“ stejně jako po dobu kdy přivolával pomoc.

V poli může být hráč ošetřen dosud nepoužitým herním obvazem. Ošetřit ale nelze hráče, který již má nasazen herní obvaz. S ošetřením musí být započato nejpozději do 10 minut od zásahu (za ošetření se nepočítá transport raněného). Medik může zasaženého ošetřit přímo na místě nebo jej může spolu s dalšími hráči odtáhnout do skrytu a poté ošetřit. Ošetření se provádí tak, že s použitím herního obvazu mu medik obváže viditelně (přes oblečení) levou nebo pravou ruku v CELÉ DÉLCE MEZI RAMENEM A LOKTEM. Po ošetření se hráč znovu může zapojit do boje. Je-li medik při obvazování sám zasažen, nemůže ošetření dokončit a ošetřovaný hráč „umírá“. Pokud se k zasaženému hráči čekajícímu na ošetření nedostane nikdo ze spoluhráčů do 5 minut od zásahu nebo se k němu dříve dostane protivník, hráč „umírá“.

Ošetřený hráč musí mít po celou další dobu až do případného dalšího zásahu, po němž automaticky odchází na refresh, řádně nasazený obvaz. Pokud mu obvaz zcela odpadne, hráč „umírá“ stejně jako by byl zasažen kuličkou nebo herním nožem. Na refresh se použitý obvaz odkládá (hráč jej nemůže znovu použít).Refresh:


Každá ze stran má na bojišti určený prostor pro refresh (prostor refresh je nebojovou zónou). Činnost na refresh řídí organizátor, u kterého si lze odložit věci, zbraně, zakoupit herní obvazy, vodu a případně i drobné občerstvení. Na Refresh je vždy umístěna i lékárnička pro potřebu první pomoci.

Refresh interval je 30 minut. Pro všechny strany je vždy v každou celou a půl hodinu.

Přijde-li na refresh hráč, který byl v boji dříve herně ošetřen, odkládá zde svůj obvaz. Po opětovném zapojení do hry se na takového hráče hledí jako na dosud neošetřovaného.

Hráč si může na refresh za PESO zaplatit okamžitý refresh. Cena okamžitého refresh je 1000 PESO.

Na refresh lze dokupovat i herní obvazy. Cena obvazu je 1000 PESO.

V případě užití herní výhody (viz níže) je možný i okamžitý refresh jak celé herní strany. Okamžitý refresh se vztahuje jen na hráče, kteří jsou v tu chvíli na refresh. 1. PRŮBĚH HRY A HODNOCENÍ HERNÍCH FRAKCÍ:

Hodnocení herních frakcí:

V celkovém hodnocení Operace Zaragua IV zvítězí ta frakce, která získá největší vliv na dění v Zaragui. Frakce proto sbírají za úspěšné plnění úkolů politické body (PB). K plnění bude obvykle více než jeden úkol zároveň. Výjimečně může úspěšné splnění některých úkolů zapříčinit ztrátu soupeřových bodů, naopak nesplnění jiných úkolů způsobí ztrátu vlastních bodů.

Při začátku hry mají všechny frakce 0 PB. Hodnocení může jít i do záporných čísel. Akce bude hodnocena samostatně za sobotu a pak celkově za všechna herní období (1. herní den, noční operace, 2. herní den). Jednotlivé úkoly mohou mít rozdílnou bodovou hodnotu dle své náročnosti.

Politické body si lze i koupit. Lze tedy směnit PESO za PB a to v poměru 10.000 PESO za 1 PB.

Politické body (PB) lze získat za:

 • splnění zvláštních úkolu (ve hře jsou jednorázové úkoly i dlouhodobější mise složené z více úkolů, splnění zvláštních úkolů je odměněno přidělením předem stanoveného počtu PB, vyplacením herních peněz PESO, nebo kombinací obou těchto odměn)

 • držení významného herní lokace tiskárna, diamantový důl (jsou pevně stanoveny po celou dobu hry), nebo kontrolní body ZFOR (jsou určovány pohyblivě organizátory dle vývoje hry). Držitel bodu se pozná dle vztyčené vlajky své frakce. Frakce nemůže vlastnit dvě významné lokace současně. Body se přičítají vždy za určený čas.

 • potvrzené zabití vůdce jiné frakce nebo jeho určeného zástupce.Významné herní lokace a herní dekorace:

Hráčům je zakázáno úmyslně poškozovat herní dekorace a brát herní výnosy mimo určený čas.

Ve hře je několik významných herních lokací, okolo kterých se točí děj celé akce a souvisí s nimi řada úkolů. Jmenovitě se jedná o areál diamantového dolu se skladištěm toxického odpadu, tiskárnu, několik polí s kokou, letiště a heliport. Některé z nich mají speciální pravidla a využití.

- Ostnatý drát/zátaras

Imitace zátarasů z ostnatého drátu (dřevěné kůly s nataženými provazy jako ostnatý drát, popř pouze natžený provaz) je zakázáno probíhat či prorážet tělem hráče. Pro překonání musí být „drát“ přestřižen či přeříznut. Zřídí-li hráči v herním poli zátaras (imitace z provazů), jsou povinni je po ukončení hry odstranit. Dráty lze zakoupit u organizátora.

Regulérní a funkční ostnatý zátaras je ten, kdy jsou mezi dvěma kůly/stromy nataženy tři řady drátu nad sebou.

- Areál diamantového dolu (Diamond Mine)

Držitel Areálu diamantového dolu získává 3PB za každou celou hodinu po kterou areál drží. Kontrolní bod areálu je na vrcholku kopce a držitel ho musí označit svojí vlajkou a nahlásit držení organizátorovi. Bez vyvěšené vlajky se čas nepočítá. Pokud je areál dobyt, ale vítěz nemá vlajku na vyvěšení, nemůže si důl přivlastnit, ale předchozímu majiteli se již čas nepočítá.

Důl produkuje v delších časových intervalech diamanty. Diamanty lze z dolu vyzvednout i bez nutnosti mít důl obsazen (vyvěšenu vlajku) či je držiteli dolu ukrást. Bednu diamantů lze prodat za 30.000 PESO překupníkovi.

Časy produkce diamantů:
sobota:
11.00 hod
13.00 hod
15.00 hod
18.00 hod
noc:
22.00 hod
neděle:
10.00 hod
13.00 hodSoučástí areálu dolu je i nelegální Skladiště toxického odpadu. To je označeno samostatně a leží pod vrcholem. Skladiště patří vždy majiteli kopce a ten by ho měl bránit (nemůže jej sám sabotovat ani z něj krást vzorky). Nepřítel může Skladiště sabotovat, nebo z něj může ukrást vzorky odpadu.

Sabotáž Skladiště toxického odpadu má za následek prodloužení intervalu získání PB pro majitele dolu o dalších 15 minut a to za každou vybuchlou trhavinu. Trhavina musí být do skladiště uložena s minutkou nastavenou na 10 minut, po které má obránce šanci nálož zneškodnit a útočník ji brání. Jakmile trhavina exploduje, útočník toto musí ohlásit organizátorům. Za úspěšně provedenou sabotáž (výbuch alespoň jedné bomby) získává útočník 10.000 PESO. Pokud se obráncům podaří trhavinu zneškodnit (a předat organizátorům) získají 1 PB za každou zneškodněnou trhavinu. Pro zneškodnění trhaviny stačí ručně vynulovat její minutku. Dohoda mezi držitelem dolu a útočníkem o tzv. falešné sabotáži (položení náloží a jejich zneškodnění) je zakázána.

Krádež vzorků ze Skladiště toxického odpadu přinese útočníkům 1PB za každý vzorek (příslušná kartička uložena na barelech) který svému veliteli frakce přinesou a je následně předán organizátorům. Stačí se dostat ke skladišti a vzorek si vzít. Pozor, vzorky se objevují jen jednou za hodinu a hromadí se. Lze brát pouze vzorky se starším časem, než který aktuálně je. Pokud jsou u barelu vzorky s časem budoucím, znamená to, že v úložišti není žádný toxický odpad, za který lze získat body. Tyto vzorky nelze brát ani je poškozovat, schovávat či jakkoliv s nimi manipulovat!!!- Tiskárna

Držitel Tiskárny získává 1PB za každou celou hodinu po kterou tiskárnu drží. Držitel musí tiskárnu označit svojí vlajkou a nahlásit držení organizátorovi. Bez vyvěšené vlajky se čas nepočítá. Pokud je tiskárna dobyta, ale vítěz nemá vlajku na vyvěšení, nemůže si tiskárnu přivlastnit, ale předchozímu majiteli se již čas nepočítá.

Tiskárna po celou dobu hry tiskne pro všechny strany propagační letáky a to rychlostí jeden leták každých 30 minut. Nevyzvednuté letáky se v tiskárně hromadí. Držitel tiskárny může dříve vytisknuté a nevyzvednuté konkurenční letáky zničit, nebo je prodat jiné herní straně. Aktivní letáky jsou ty, které mají na sobě označeny starší čas než aktuálně je. Letáky s budoucím časem nelze nijak použít ani ničit či jinak s nimi manipulovat.

Použití letáků - Pokud má frakce v držení tři letáky své frakce, může je jít vylepit. Tento záměr oznámí velitel organizátorům, kteří mu určí místo pro výlep. Velitel před výlepem letáky podepíše, jinak jsou neplatné.

Letáky lze vylepit podél jedné ze čtyř hlavních cest (North forrest road, Dead man's road, South forrest road a Sunny route). Letáky musí být vylepeny v úrovni očí, nejdále tři metry od cesty, tak aby z ní byly viditelné. Mezi jednotlivými letáky musí být minimální rozestup cca 30 metrů (min. 30 dlouhých kroků). Letáky které jsou vylepeny jinak jsou neplatné.

Jakmile jsou letáky vyvěšeny, musí být informován organizátor, který spustí odpočet 30 minut a provede kontrolu vylepení. Za každý leták, který netknutý zůstane vyvěšen po uplynutí této lhůty, obdrží tým, který je vyvěsil 2 PB – tady celkem až 6 PB. Během tohoto času je tedy nutné letáky chránit, protože jakýkoliv člen nepřátelského týmu může leták strhnout a tím znehodnotit. Za stržený a odevzdaný leták protistrany hráč obdrží 2000 PESO.- Pole s kokou

V herní oblasti je rozmístěno několik polí s kokou (označené instrukcemi a nenápadně uloženými pytli s kokou), jejichž poloha a počet není před začátkem hry veřejně známá. Pole s kokou plodí drogu během herního období každých 30 – 60 minut. Konkrétní časy jsou:

Sobota: 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30.

Neděle: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

V uvedený čas však plodí vždy jen jedno pole. Informaci o tom, které pole plodí v nejbližší čas sklizně a který pytel koky je na něm aktivní, mohou získat velitelé kartelu El Mosto, LOF a COPROX od organizátorů. Tato informace stojí 2000 PESO.


Pouze členové kartelu El Mosto a LOF budou na začátku hry znát lokace dvou polí a čísla prvních dvou aktivních pytlů koky (není zpoplatněno), ovšem nebudou vědět který pytel je na kterém poli.

COPROX na počátku hry tyto informace nemá, ale může si je zakoupit. COPROX může získávat koku stejně jako El Mosto a LOF. Pytel koky lze prodat za 30.000 PESO překupníkovi (organizátor) na místě které si herní frakce s organizátorem domluví.

Jednotky ZFOR mají informátora (info od organizátorů) mezi překupníky od toho mohou za 2000 PESO získat informaci o příštím místě předávky, nikoliv však o jejím čase a o poli které bude plodit. Na počátku hry znají ZFOR zdarma první místo předávky koky.

Jednotky ZFOR nemohou sklízet pole s kokou, mohou ale zabavit koku ostatním. Pokud se jim podaří získat koku, která je již v oběhu, získají za ni 60.000 PESO. Taktéž je ZFOR odměněn za odhalení a zničení každého pole s kokou a to 3 PB. Pokud ZFOR pole odhalí, může hned či později ve vhodnou dobu pole zničit (sebere zde rostliny, instrukce a pytle s kokou a poté je odevzdá organizátorovi). Pole je nadále neaktivní pokud jej organizátor neobnoví ať již v původní či v jiné lokaci.Speciální zbraně a prostředky ve hře:

- Minomet

Ve hře se pohybuje jeden minomet, kterým lze ostřelovat nepřátelské pozice. Tento minomet je standardní výzbrojí jednotek ZFOR. Minomet vstupuje do hry až po vyzbrojení herních stran automatickými zbraněmi (není aktivní v první fázi hry). Jiná herní strana se může zmocnit minometu tím, že zabije obsluhu a fyzicky minomet ukořistí. Pokud jej ukořistí v okamžiku, kdy u něj není návodčí, přivolá jej zpět speciálním zvukovým signálem.

Minomet se skládá z imitace minometu, zvukového zařízení a označeného návodčího. Pro obsluhu minometu jsou potřeba dva hráči, kteří budou během střelby minimálně 2 metry v okruhu minometu (simulují jeho obsluhu). Návodčí z řad organizátorů vyhodnocuje střelbu a není herně jinak aktivní. Nelze ho zabít ani jinak zastavit, je jasně označen a patří mezi organizátory. Střelba na návodčího je přísně zakázána. Identifikuje-li návodčí hráče který jej zasáhl, vykáže jej jako zasaženého na REFRESH. Minomet se smí pohybovat pouze za doprovodu dvou hráčů a návodčího. Jinak je nepohyblivý (to platí i po odchodu návodčího směrem k cíli - obsluha musí před přemístěním minometu návodčího vždy povolat zpět).

Střelba probíhá tak, že obsluha minometu sdělí cíl své palby (cílovou oblast) návodčímu. Návodčí se vydá na dané místo a čeká, až zazní zvukový signál, jež signalizuje, že se střílí. Dostřel je maximálně cca 100 metrů. Jakmile návodčí uslyší zvukový signál a v jeho okolí se zároveň nachází jiní hráči (jedno jaké strany), může v okruhu cca 20 metrů od něj určit čtyři hráče, kteří jsou automaticky zasažení palbou z minometu a jsou ihned raněni (platí pro ně stejná pravidla jako pro zasaženého hráče).

Pak se návodčí vrací zpět k minometu nebo, pokud je tak dohodnut s obsluhou, čeká na další signál k palbě. Minomet smí vystřelit pouze tři rány během jedné hodiny. Vždy s minimálně 1 minutovým intervalem mezi jednotlivými vystřely. Po třetí ráně minometu dochází munice a obsluha musí čekat na doplnění. To probíhá automaticky každou celou hodinu. Pokud nepřítel ukořistí minomet, může vystřelit tři rány do jedné hodiny od jeho ukořistění (nepřítel získává mimonet vždy s plnou zásobou munice), poté ho musí vrátit organizátorům (stačí zanechat na svém refresh) ať už minomet použil či nikoliv. Z minometu může nový vlastník vystřelit, i když z něho předchozí vlastník již v danou hodinu vystřelil. Organizátoři mají právo odebrat minomet při jeho účelovém přepouštění mezi herními stranami v rámci dočasné koalice.

Palbu lze vést i nepřímo, není nutné návodčího vidět, ale návodčí musí slyšet zvukový signál. Obsluha může návodčího vybavit vlastní vysílačkou pro lepší kooperaci a navádět ho dálkově.

- Helikoptéra (neherní vozidlo – pouze pro ZFOR)

Pro celý herní den mají ZFOR k dispozici možnost nouzových vyzvednutí helikoptérou (simulováno vozidlem organizátorů, které je k tomu označeno). Tyto nouzové extrakce dovolují převoz až 6 hráčů i převoz materiálu, beden či jiných herních předmětů (do celkové kapacity vozidla). Na vozidlo nelze střílet, jakmile je naloženo a uzavřeno. V té chvíli je mimo hru a zásilka i vojáci uvnitř jsou v bezpečí až do okamžiku než v cílové destinaci vozidlo opustí (otevření dveří). Vozidlu nelze bránit v průjezdu. Je nutné ho stále brát jako neherní. Transport nemusí být k dispozici vždy a do či ze všech oblastí. Lety jsou zpoplatněny PESO – 2000 PESO za každých 5 minut přesunu (započítává se čas potřebný pro přílet i setrvání na místě).

- Trhavina pro sabotáže

Tato trhavina je určena ke speciálním úkolům. Trhavina je opatřena minutkou. Nálož musí být vždy nastavená dle pokynů úkolu, který s ní souvisí. Minutka se nastavuje ve chvíli, kdy je nálož umístěna. Kdokoliv může před vypršením jejího limitu nálož zneškodnit tak, že minutku vynuluje a nálož odnese. Taková nálož se považuje za zneškodněnou a předává se organizátorovi. Nelze ji znovu použít. Sabotážní trhavinu lze zakoupit u organizátorů za 2000 PESO/ks. Na herní stranu jsou vydávány maximálně 3 herní trhaviny v jeden čas. Herní strana nemůže nikdy držet víc než 3 sabotážní trhaviny současně. Trhaviny nemusí být dočasně dostupné.

 

Herní peníze:


Hráči nevstupují do hry s žádnými herními penězi PESO, veškeré PESO získávají hráči za splněné úkoly. PESO si mohou hráči uvnitř strany i mezi stranami libovolně přerozdělovat.


Herní výhody za PESO:


1000 PESO herní obvaz k ošetření na bojišti (obvaz může zakoupit a použít pouze medik)

1.000 PESO jednorázové okamžité ukončení refreshe pro 1 hráče

1.000 PESO zbraň bílé kategorie

2.000 PESO zbraň modré a žluté kategorie

3.000 PESO zbraň červené kategorie

2.000 PESO trhavina pro sabotáž (organizátor ji nemusí mít vždy skladem)

3.000 PESO nákup 30 m ostnatého drátu

10.000 PESO nákup jednoho PB

50.000 PESO okamžitý refresh pro celou frakci 1. VYBAVENÍ HRÁČE A ZÁZEMÍ:

Povinná výbava hráče:

 • ochranné brýle či maska (trvale nasazeny na hlavě)

 • airsoftová zbraň splňující limity pro akci (pro bojovníka)

 • pokrývka hlavy dle určeného rozlišení herní frakce (při hře trvale nasazena na hlavě)

 • reflexní vesta (pro označení „mrtvého“ hráče)

 • vyplněný formulář týmu k účasti a odpovědnosti s podpisy hráčů

 • je-li hráč mladší 18 let, tak zákonným zástupcem předem podepsané Prohlášení pro hráče mladšího 18 let

 • doklad totožnosti k prokázání věkuDoporučená výbava hráče:

 • osobní lékárnička první pomoci

 • PMR vysílačka pro zajištění spojení

 • psací potřeby a bloček pro zákresy do mapy a poznámky

 • hodinky

 • svítilna

 • kapesní nůž

 • vhodná výstroj, oblečení a obuv pro airsoft v lese

 • chrániče loktů a kolen

 • finanční hotovost pro drobnou útratu (občerstvení, obvazy, přeprava) na akci


Vybavení a zázemí akce na OFF ZONE:

 • registrační stan a měření úsťové rychlosti

 • prodejní stánek BAS:
  (
  akční nabídka vybraných zbraní s výraznou slevou, kuličky, plyn, CO2 bombičky, baterie, brýle, reflexní vesty, pokrývky hlavy dle herních frakcí, suvenýry ZARAGUA 2016)

 • možnost dobití baterií pro AEG zbraně (s konektory TAMIA, TAMIA mini a T-DEAN) za úhradu 20,-Kč

 • stánek se základním občerstvením (pivo /mimo herní čas/, nealko nápoje, teplé a studené jídlo)

 • kryté posezení s lavicemi a večerním osvětlením pod stanem

 • nestřežené vyhražené a posečené místo pro táboření u OFF ZONE

 • nestřežené parkování vozidel u OFF ZONE

 • mobilní WC

 • užitková voda

 

Vybavení a zázemí akce na REFRESH:

 • organizátorem řízený průběh refresh a prodej herních obvazů za PESO

 • plachta pro částečné zastínění a ochranu před případným deštěm

 • depozit pro odložených zbraní s dohledem organizátora

 • doplňkový prodej pitné vody a základního občerstvení (sušenky)


Vydáno: 7.7.2016 13:28 | 
Přečteno: 11676x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, registrace
Zdravím jsem už registrovaný a chtěl bych do teamu vikingové jak se tam dostanu?
odpověděl(a)
Dobrý den, to se musíte obrátit na akci na tento tým a domluvit se s nimi.
, pistole
Pistole bez moznosti strelby davkou to znamena ze Glock 18c apod je pase?
icon odpověděl(a)
Myslím, že co se pistolí týče, nebude žádný problém s použitím automatických pistolí, ale musíš s nimi střílet jen na jednotlivé rány.

Takže smíš použít PISTOLE všeho druhu a musíš s nimi střílet jen jednotlivými ranami.

Zákázany jsou malé SAMOPALY (uzi, škoropion, ingram apod.), pokud se nejedná o manuální verze.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků