Fórum
Kategorie: Návody

Úpravy krátkých vzduchových pistolí díl 2

Úpravy krátkých vzduchových pistolí díl 2

 pruziny_spouste.jpg
Detail pružiny spouště. Levý obrázek znázorňuje novou pružinu
získanou z pérovny. Pravý obrázek znázorňuje původní dodávanou
výrobcem. Při montáži nové pružiny bylo zapotřebí ji na jedné
straně zkrátit, ubrat jeden závit a poté laborovat s nastavením


Další na řadě je pružina kohoutku. Je možné ji vyměnit za silnější, ale bohatě stačí ji podložit. Podložení se provede nalepením kousku plastu na plastový rám zbraně tak, aby se místo kde se dotýká rámu zvýšilo cca o 3 až 4 mm.

 ram.jpg
Tento obrázek ukazuje rám zbraně z pohledu ze zadu, tedy místo kde je
uložený kohoutek úderníku. Zvýrazněná část obrázku je místo, kde je
vlepený kousek plastu na podložení pružiny kohoutku.


Teď je možné celou pistoli složit a vyzkoušet. Je potřeba vše pomalu skládat dávat pozor, zda někde něco nedrhne, nezasekává se. A to si pište, že se zasekávat a drhnout bude, zvláště potom pružina spouště bude drhnout o rám pistole nebo následně o nasazený závěr nebo nebude dostatečně pevně tlačit na táhlo spouště. Zde je to opravdu hodně o trpělivosti a stylu pokus omyl.

Až bude vše fungovat tak jak má, je možné tedy pistoli nechat složenou. Už teď je její výkon navýšen o dalších cca 15 m/ s. Tím je tedy pistole na zhruba 135 m/ s.

 vnitrek.jpg
Detail vnitřních částí zbraně. Pohled zprava.
1 – táhlo spouště, 2 – pružina kohoutku, kterou je potřeba podložit, víz obrázek výše,
3 – pojistný kolíček hlavně, 4 – šroubek spojující tělo zbraně s hlavní,
5 a 6 – šroubky spojující obě části vnitřku zbraně, po jejich odstranění se
dostanete ke spoušti, kohoutku a další částem zbraně.
7 – pružina spouště včetně míst kudy tato pružina vede.


 vnitrek_2.jpg
Vnitřní součástky zbraně z levé strany.Píst a tryska

Další, tentokrát celkem jednoduchou, ale již nevratnou úpravou je převrtání plnící trysky na větší průměr. Otvor v trysce je z výroby o průměru 0,6 mm. Dávkování plynu zvýšíme převrtáním tohoto otvoru na plnící trysce vrtáčkem o průměru 1 mm. Po převrtání je potřeba začistit hranu jehlovým pilníčkem, takže nakonec se touto úpravou získá zvětšení otvoru plnící trysky na cca 1,1 až 1,2 mm. Pozor rozhodně ne víc. Zaprvé by to nemělo smysl a za druhé by už nešla ani narazit bombička s hnacím plynem.

Pokud jste se s úpravami dostali až sem a celou pistoli máte už v oku a dobře chápete její princip budete si zřejmě schopni poradit s nějakou tou závadou, která by mohla vzniknout jejím používáním. Takže až budete dávat zpět do válce plnící trysku, vynechte kovový filtr, který byl pod ní původně umístěn.

A zase skládáme, zkoušíme. Touto úpravou lze získat dalších cca 20 m/ s. Jsme již zhruba na 155 m/ s.

Po výše uvedených úpravách pružin a plnící trysky jsem byl měřit na chronografu, kde bylo naměřeno 504,5 fps což je již zmíněných 155 m/ s.

Poslední a nejnáročnější úpravou je navrtání dvou otvorů do pístu. Samotné vrtání není zas tak moc náročné. Ovšem je potřeba být velmi opatrný, protože zde není místo na chybu. Jediná chyba při této operaci znamená zničení pístu a tím v postatě celé pistole. Nový píst už asi nikde neseženete.

Píst má na zadní straně dva proti sobě umístěné otvory o průměru cca 1,5 mm jimiž prochází plyn k broku. Tady je poslední místo na úpravy, poslední možnost zvýšit dávku hnacího plynu. Je potřeba si to pořádně prohlédnout jak a v jakém úhlu jsou ony otvoru vyvrtány a udělat zde další dva pomocí připraveného 1,5 mm vrtáčku tak, aby byly umístěny po 90 stupních. Aby bylo zajištěno, že se k otvorům v pístu dostane dostatečně velké množství plynu vynechte při montáži válce hliníkovou kónickou podložku. Pistole bude dost dobře fungovat i bez ní.

A zase skládáme, zkoušíme. Touto úpravou lze získat dalších až 20% výkonu. Jsme již zhruba na 194 m/ a tím tedy 7,5 J.
V době psaní tohoto návodu již nemám možnost měření na chronografu, takže uvedené hodnoty jsou vypočítány z nástřelu na „testovacím“ prkně kdy pistole zanechávala 1,5 mm hlubokou díru bez úprav, když bylo na chronografu naměřeno 100 m/ s. 2,4 mm hlubokou díru potom zanechávala, když bylo chronografem naměřeno 155 m/ s a nyní po všech zmíněných úpravách v tomto návodu zanechává díru hlubokou 2,9 mm.

 pist.jpg
Nákres zadní části pístu. Bílé kruhy znázorňují originální otvory od výrobce
zatímco červené kruhy představují otvory dodělané.
 pist_foto.jpg
Píst po vyvrtání další dvou otvorů pro průchod plynu
 zadni_zast_valce.jpg
Zadní část válce. Po odšroubování zadní části se dostanete k součástkám
uvnitř, zejména potom k pístu.
 
 
 
 
Úskalí

Možná úskalí, které zmiňované úpravy přinesou jsou nějaké drobné nefunkčnosti jako například to, že se nebude vracet spoušť do původní polohy, nebo, že občas po stisknutí spouště „sjede“ táhlo spouště z kohoutku, nebo bude drhnout závěr na rámu pistole, nebo nebude funkční pojistka, nebo bude zadrhávat zásobník při zasunutí do zbraně. Vše se dá odstranit, ale je to vždy o tom, celou zbraň rozebrat, najít co způsobuje potíže a pokusit se je odstranit. Jde to, ale počítejte s tím, že budete rozebírat a skládat a zase rozebírat a zase skládat a pořád dokola.

Možná bude potřeba někde něco připilovat někde nějakou tu pružinku přiohnout. Pokud se, ale rozhodnete pilovat původní součásti pistole ujistěte se, že je to ten správný postup a i potom takové pilování provádějte maximálně o desetinu milimetru.

Může se stát, že při skládání válce a po nasazení bombičky s hnacím plynem ujde veškerý plyn hlavní. Pokud jste někde špatně neprovrtali píst tak se nejspíš pouze „kousla“ pružina na pístu. Je potřeba válec znovu rozebrat, řádně promazat silikonem a opět jen opatrně složit.

Při skládání pistole a jejích vnitřních součást je potřeba stále dostatečně mazat silikonovým olejem to jak z důvodu ošetření těsnění tak i snazšího pohybu součástek uvnitř zbraně.

Nicméně na promazání vnitřních součástí doporučuji namazat „bílou“ vazelínou. Konkrétně čep spouště, táhlo spouště v místě, kde se opírá pružina spouště a drážku táhla spouště.  
zbytky.jpg
Součástky, které zůstanou. Vlevo kónická podložka z válce a vpravo filtr, který
byl umístěný pod plnící tryskou.


Co na závěr?

Znovu důrazně upozorňuji, že veškeré úpravy jsou na každém majiteli pistole. Každý si musí uvědomit co od své pistole očekává jak je manuálně zručný a že přijde o záruku na svou zbraň. Každý si také musí promyslet, zda mu to vše (nervy a dlouhé hodiny práce) stojí za to. V žádném případě nepřebírám zodpovědnost za činy každého jednotlivého úpravce.

Každá úprava na každé pistoli může a také nejspíš asi taky bude trochu jiná. Myslím, že s krátkou hlavní je nemožné se dostat nějak výrazně přes 200 m/ s, ale domnívám se, že v každém případě zle zvýšit výkon každé pistole minimálně o 25%. Pospané úpravy s trochou inovace půjdou více méně použít na většinu CO2 pistolí. Je potřeba pouze pochopit princip zbraně, přemýšlet a mít šikovné ruce.

Výše popsanými úpravami získáte zbraň silnější než jsou flobertky, přibližně stejně silnou jako je malorážka .22 short a o jen něco slabší než je 6,35 browning. U vzduchových pistolí však je potřeba vždy brát zřetel na povětrnostní podmínky, na počasí, které ovlivňuje tlak hnacího plynu a tím i úsťovou rychlost. Všechny popsané měření v tomto návodu byla prováděna při teplotě okolo 18st. C.


 
4.jpg
Měření před poslední úpravou, kterou bylo navrtání otvorů do pístu.
Vzorce

Možná Vás bude zajímat jak se počítá rychlost v m/ s pokud jste měřili na chronografu, který měří pouze v hodnotách fps nebo jak se vypočítá kinetická energie střely.

m/ s = fps x 0,3081

J = m/ s x m/ s x 0,0004 / 2

nebo-li rychlost krát rychlost krát hmotnost střely děleno dvěma.

Hmotnost ocelových 4,5 mm broků – BBS    0,40 g
Hmotnost olověných 4,5 mm broků        0,56 g

A úplně na závěr vzorec jak jsem vypočítal rychlost na „testovacím“ prkně.

Rychlost 100 m/ s a hloubka díry 1,5 mm         1,5 / 100 = 0,015
Rychlost 155 m/ s a hloubka díry 2,4 mm        2,4 / 155 = 0,015

Takže při hloubce díry 2,9 mm jsem použil vzorec    2,9 / 0,015 = 193,3
resp. pro zpětné ověření                2,9 / 193 = 0,015

Aby jste mohli použít takovýto vzorec k výpočtu je potřeba mít provedená, alespoň dvě kontrolní měření.Technické výkresy a další obrazová dokumentace

 
nakres pistole.jpg
1-29, 1-30 pojistné kolíčky, 1-14 pojistka, 1-35 šroubek pojistky,
1-12 element pojistky, 1-13 záchyt závěru,
1-24 pružina záchytu závěru


 
nakres spoust.jpg
1-25 pružina kohoutku (tuto pružinu je nutno dle návodu výše podložit),
1-23 pružina spouště (tuto pružinu je potřeba vyměnit za silnější),
1-19 táhlo spouště,op toto táhlo je opřena pružina spouště,
1-37 šroubky spojující obě hliníkové části.

 
nakres_pist.jpg
7-03 konická podložka, kterou už nebudete dávat zpět,
7-12 píst válce, kde budou vyvrtány další dva otvory
pro přívod vzduchu, 7-10 filtr, který se již nebude montovat
zpět, 7-11 plnící tryska , kterou je potřeba převrtat.

 
nakres hlaven.jpg
1-39 pružina závěru, kterou je potřeba vyměnit za silnější
 nakres zaver.jpg
1-34 pojistné šroubky pod mířidly, které drží element s úderníkem.
Je potřeba dodělat ještě jeden aretační na přední straně mířidel.
1-07 element s úderníkem, při rozborce je potřeba jej oddělit od
závěru a vysunout směrem do zadu a dolu.
 
5.jpg
Pro porovnání technický výkres originálu pistole CZ 75 P07 Duty 9 mm Luger


 
6.jpg
Pistole Umarex, která pracuje na principu „pohybu“ hlavně

Výňatek ze Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.
Zde je výňatek několika paragrafů Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb, které se týkají zbraní popisovaných v tomto návodu.
 
§ 7
Zbraně kategorie D

1.    Zbraněmi kategorie D jsou
1.    historické zbraně,
2.    zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
3.    palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
4.    plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
5.    plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
6.    expanzní zbraně a expanzní přístroje,
7.    mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
8.    znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
9.    zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
10.    neaktivní střelivo a munice a
11.    střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
§ 15

1.    Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
2.    Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.
3.    Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze střelné zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.
4.    Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
5.    Držitel zbraně kategorie D nesmí
a)    zbraň nosit viditelně v místech, na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném
b)    zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c)    přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být odloženy odděleně v samostatné schránce.
§ 76a

1.    Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestupku tím, že
a)    střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) v rozporu s § 15 odst. 2,
b)    střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15 odst. 3,
c)    nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
d)    nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo
e)    přechovává větší množství bezdýmného nebo černého prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.
 
Za přestupek lze uložit pokutu do

1.    50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4, 5, odstavce 8 písm. f), odstavce 11 písm. a) nebo b) nebo odstavce 14 písm. i),
2.    30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), nebo e), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 11 písm. c), odstavce 12, 13, nebo odstavce 14 písm. a) až h), nebo j),
3.    20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až e), odstavce 9 nebo 10,
4.    15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c).
Adresář prodejen

Pokud zatím nevlastníte žádnou vzduchovou pistoli anebo vlastníte a přesto by jste si chtěli pořídit ještě jednu možná Vám přijde vhod i následující seznam několika málo, ale zato významných a renomovaných prodejců.

Armyshop 008
Bílinská 1, Ústí nad Labem
Telefon : 774 715 525
www.armyshop008.cz

Bohemia Air Soft
Lánovská 1550, Praha 9
Telefon: 281 972 592
www.airsoftshop.cz

Eagleguns
Podmokelská 1070/24
405 02 Děčín 4
Tel:     411 130 824
GSM:     776 874 294
mail: info@eagleguns.cz
www.eagleguns.cz

Dům Zbraní
Balbínova 14/192
Praha 2 - Vinohrady
120 00
tel.:736 266 277
www.dumzbrani.cz

Gunshop
Čsl. Legií 299
51401 Jilemnice
Tel.: 481 544 450 776 11 11 44
email: info@gunshop.cz
www.gunshop.czAdresář péroven

Pokud se rozhodnete pro některé ze zmíněných úprav jistě Vám přijde vhod následující adresář několika péroven.


PÉROVNA ÚSTÍ n.L. s.r.o.
Chuderovská 17
403 40, Ústí nad Labem      
    Tel.:    475 603 965,    723 454 297,    602 727 702
e-mail:    perovnausti@perovnausti.cz

MARTIS - pérovna s.r.o.
Vlastina 23
161 00, Praha 6
Tel.:    233 311 809,    233 311 810

PÉROVNA s. r. o.
K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 - Hostivař
tel.:    272 702 841
email: info@pruziny.cz

Hanácké železárny a pérovny
Dolní 100
797 11  Prostějov
Tel.:    582 312 111
e-mail:     springs@hzap.cz

Kunvaldská pérovna a.s.,
561 81 Kunvald čp 84
Tel:.    465 677740
e-mail:    perovna@perovna.cz

 

Text a foto Dančo

 

Vydáno: 8.5.2011 13:00 | 
Přečteno: 28376x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků