Fórum
Kategorie: Zajímavosti, Airsoft akce, G&G World Cup Archív

G&G World Cup 2022 České národní kolo - pravidla

G&G World Cup 2022 České národní kolo - pravidlaPodrobnosti o celé soutěži.

Všeobecná pravidla a informace

Termín konání: 4. června 2022
Místo konání: Armádní střelecký stadion Lobzy (Plzeň – Lobzy)
Časový harmonogram soutěže:
7.00 – 8.00 hod. – registrace účastníků, kontrola zbraní
8.00 hod. – úvodní nástup
18.00 hod. – předpokládané ukončení soutěže

Podmínky účasti:
- Dvoučlenné soutěžní týmy musí být složené z účastníků stejného pohlaví.
- Oba účastníci musí být starší 18 let (resp. dosáhnout 18 let v den konání soutěže).
- Oba musí být občany ČR, případně přihlášeni k trvalému pobytu v ČR
- Z účasti jsou vyloučeny osoby které se podílí na zajištění organizace soutěže, stavbě terčů a výkonu funkce rozhodčích turnaje.
- Kapacita soutěže je omezena na maximálně 50 soutěžních týmů, z toho je 10 míst rezervováno pro týmy žen).
- Do soutěže jsou zařazeny pouze předem přihlášené soutěžní týmy s uhrazeným startovným.

Povolené zbraně:
- Soutěžící soutěží s vlastními airsoftovými zbraněmi a zásobníky.
- Každý soutěžící musí mít dlouhou elektrickou zbraň (AEG zbraň) schopnou střelby jednotlivými ranami s maximální etalonovou úsťovou rychlostí 130 m/s při použití střeliva 0,20g (s povolenou tolerancí při měření +/- 3 m/s a zcela povoleným hop-up).
- Minimální délka zbraně při soutěži musí být 580 mm, včetně vysunuté ramenní opěrky.
- Ke zbrani smí být použity pouze tlačné zásobníky s minimální kapacitou 40 ran (pro jednoho soutěžícího stačí 1 zásobník, pro druhého stačí 2 zásobníky).
- Vždy jeden ze soutěžní dvojice musí disponovat blowback pistolí na Green gas či CO2 (GBB zbraň) s kapacitou zásobníku minimálně 15 ran (stačí jeden zásobník). Plyn či CO2 používají soutěžící vlastní.
- Na zbraních nejsou dovoleny zaměřovací doplňky (puškohledy, kolimátory, lasery), povolena jsou pouze mechanická mířidla.
- Pro případ výskytu závady na zbrani má soutěžící právo použít náhradní zbraň (dovolena max. 1 náhradní zbraň každého typu na soutěžícího).

Střelivo:
- V rámci soutěže bude užíváno střelivo G&G BB 6mm 0,25g.
- Střelivo ke každé soutěžní disciplíně a k nastřelení zbraně je soutěžícím vydáno organizátory.
- Použití jiného než vydaného střeliva je zakázáno jak v rámci soutěže, tak i v rámci nastřelování zbraní.
- U každé disciplíny je uveden čistý počet ran, které mohou být podány ze zásobníku soutěžícího. Kuličky zůstávající v šachtě mezi zásobníkem a hop-up komorou jsou připočteny.

Ostatní povinné vybavení:
- Ochranné brýle
- Obuv s nebarvící podrážkou

Doporučené vybavení: vhodný sportovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, ochranná helma, obličejová mřížka, nákoleníky a náloketníky, rukavice.

Průběh soutěže:
- Soutěž mužských a ženských soutěžních dvojic probíhá a je bodována společně.
- Před zahájením kvalifikačního kola a finálového kola bude každé soutěžní dvojici umožněno nastřelení zbraně ve stanoveném prostoru.
- Jednotlivé soutěžní týmy nastupují do kvalifikačního kola v organizátory předem vylosovaném pořadí.
- Do finálového kola postupuje jen 20 týmů s nejlepším bodovým výsledkem. Nejméně tři místa ve finále jsou rezervována pro soutěžní týmy žen.

Popis soutěžních disciplín v pořadí, v němž je týmy absolvují:

„5x5“

Střelba po fyzické zátěži z pozice ve stoje bez opory zbraně.
Terčový systém: MET 5x5 s redukcemi ve vzdálenosti 8 m od palebné čáry, jednotlivé terče jsou aktivovány v náhodném pořadí vždy na 1,5 sekundy

Zbraň soutěžící A: AEG zbraň, 1x zásobník, 40 ran
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník, 40 ran

Průběh disciplíny:
- Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
- Zbraně odloží zajištěné a nenabité (zásobník položen vedle zbraně) na stole na palebné čáře hlavní směrem k terčům.
- Soutěžící zaujmou místo na startovní čáře čelem po směru běhu.
- Na povel rozhodčího je aktivována časomíra a soutěžící vyrazí na trať.
- Na trati (cca. 10 m) oběhnou překážku a vrátí se zpět k palebné čáře.
- Zbraně nabijí, odjistí a zahájí střelbu na terčový systém MET 5x5.
- Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů. Časy obou soutěžících v týmu se sčítají.
- Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně k přechodu na další disciplínu.

Diskvalifikace:
- předčasné vyběhnutí na trať
- nedodržení směru trati či neoběhnutí překážky na trati
- střelba vedená z pozice mimo vyznačenou střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
- střelba na jiný než vlastní MET 5x5 terč
- střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
- nezasažení všech terčů jedním či oběma soutěžícími
- nedokončení disciplíny do 2 minut

„Spotter & Sniper“

Střelba v pozici v kleče bez opory zbraně / vleže zpoza překážky.
Terčový systém: MET 3x3 ve vzdálenosti 8 m od palebné čáry, terče jsou aktivovány všechny
Zbraň soutěžící A: GGB zbraň, 1x zásobník 15 ran
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník 10 ran

Průběh disciplíny:
- Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
- Soutěžící A zaujme místo v kleče za překážkou, AEG zbraň odloží zajištěnou bez vloženého zásobníku vedle sebe na zem hlavní směrem k terčům. GGB zbraň má položenou před sebou na překážce hlavní směrem k terčům, zajištěnou a s vloženým zásobníkem.
- Soutěžící B zaujme místo v leže za překážkou, AEG zbraň odloží k sobě na zem zajištěnou a s vloženým zásobníkem, hlavní směrem k terčům.
- Na povel rozhodčího je aktivována časomíra.
- Střelbu na terčový systém MET 3x3 zahajuje soutěžící A z pistole. Pokud soutěžící A vystřílí všech 15 ran z pistole a nezasáhne všechny terče pokračuje po jeho výzvě ve střelbě soutěžící B.
- Po zasažení libovolných šesti terčů systému MET 3x3 musí střílející soutěžící zastavit střelbu a vyzvat druhého soutěžícího k přesunutí figuríny do krytu. Teprve poté co je figurína a druhý soutěžící zpět v krytu (vyznačená zóna) může střílející pokračovat.
- Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů.
- Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně k přechodu na další disciplínu.

Penalizace +10sec:
- za nestažení figuríny po zasažení šestého terče (penalizace se počítá + 10 sec za každý nezasažený či navíc zasažený terč)

Diskvalifikace:
- předčasné uchopení zbraně soutěžícím A či zahájení střelby bez ohledu na zasažení terče
- předčasné uchopení zbraně soutěžícím B či zahájení střelby před výzvou bez ohledu na zasažení terče
- střelba vedená z pozice mimo vyznačenou střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
- předčasné vyběhnutí soutěžícího pro figurínu před výzvou
- střelba vedená dokud není soutěžící s figurínou zpět v krytu bez ohledu na zasažení terče
- nestažení figuríny do krytu před zasažením všech terčů
- střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
- nezasažení všech terčů
- nedokončení disciplíny do 3 minut

„Search & Destroy“

Dynamická střelba z různým pozic
Terčový systém: MET 15 v ploše disciplíny, terče jsou aktivovány postupně po zasažení předchozího

Zbraň soutěžící A: AEG zbraň, 1x zásobník 20 ran pro disciplínu „Search & Destroy“
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník 20 ran pro disciplínu „Search & Destroy“

Průběh disciplíny:
- Soutěžící vloží zásobníky do AEG zbraní a připraví se se zajištěnou zbraní u vstupu do soutěžní plochy disciplíny.
- Na povel rozhodčího je aktivována časomíra.
- Soutěžící vbíhají do soutěžní plochy, kde odjišťují zbraň.
- Ve vzájemné spolupráci vyřazují postupně aktivované terče. Střelbu mohou vést výhradně z určených střeleckých zón a při střelbě se nesmí žádnou částí těla či oděvu dotýkat podlahy mimo střeleckou zónu.
- Zbraní je zakázáno se při střelbě dotýkat rámu okna, nebo ji zasunout do okna nad úroveň začátku zásobníkové šachty. Je-li nutné k zasažení terče otevřít kryt na střeleckém okně, musí jej otevřít druhý soutěžící, než který povede palbu.
- Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů.
- Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně.

Penalizace +10sec:
- otevření okna soutěžícím, který poté střílí

Diskvalifikace:
- předčasné vběhnutí do soutěžní plochy
- odjištění zbraně před vstupem do soutěžní plochy
- střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
- střelba vedená v pozici mimo střeleckou zónu a v situaci, kdy se střílející soutěžící dotýká tělem či oděvem podlahy mimo střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
- dotýkání se rámu okna či prostrčení zbraně dále než po zásobník skrz okno překážky při střelbě bez ohledu na zasažení terče
- nezasažení všech terčů
- nedokončení disciplíny do 3 minut

Opakování disciplín

- Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě výskytu závady terčového systému. Při závadě na terčovém systému následuje opakování neprodleně po jejím odstranění.
- Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě výskytu mechanické závady na zbrani, která nebyla způsobena úmyslně. Závadu hlásí zdvižením ruky a slovem „ZÁVADA“. K opakování disciplíny se musí soutěžící v takovém případě dostavit nejpozději do 15 minut.
- Za závadu zbraně se nepovažuje závada zásobníku, nedostatečná síla baterie, či dojití hnacího plynu u GGB zbraně.
- Při využití náhradní zbraně či opravě jež by mohla mít vliv na přesnost střelby náleží soutěžícímu právo k opětovnému nastřelení v k tomu určeném prostoru, které však nemá vliv na výše uvedený časový limit k opakování disciplíny.
- Pokud rozhodčí zjistí neoprávněné ohlášení závady (zbraň je funkční) je tým v dané disciplíně diskvalifikován.
- Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě zranění. K opakování disciplíny se musí soutěžící v takovém případě dostavit co nejdříve, nejpozději do ukončení soutěžního kola.
- U disciplíny 5x5 opakuje disciplínu jen ten soutěžící, na jehož zbrani se vyskytla závada, nebo jež se zranil.
- Disciplínu je možné na celý tým opakovat z důvodů závady zbraně či zranění maximálně jednou.

Hodnocení soutěže

Za každou disciplínu jsou soutěžnímu týmu přiděleny body. Maximální počet bodů za jednu disciplínu je roven počtu týmů, které nastoupí do soutěže. Soutěžní tým s nejlepším výsledkem v dané disciplíně obdrží maximální počet bodů, každý další tým v pořadí pak vždy o jeden bod méně. Týmy, které obdržely v dané disciplíně diskvalifikaci, obdrží za danou disciplínu 0 bodů.

Na disciplínu, kterou tým nedokončí, či k ní vůbec nenastoupí se pohlíží jako na disciplínu s udělenou diskvalifikací.

Body z jednotlivých disciplín se v rámci kola vždy sčítají. Pořadí po soutěžním kole se určuje dle počtu dosažených bodů. Týmy, které v daném kole obdrželi diskvalifikaci se řadí až za týmy, které prošly celým kolem bez diskvalifikace. Týmy, které obdrželi více diskvalifikací se řadí až za týmy s méně diskvalifikacemi.

Body z kvalifikačního kola se do finálového kola nepřenáší, rozhodují pouze o pořadí, v jakém týmy nastoupí do finálového kola.

Obecná ustanovení a protesty

- V celém areálu soutěže je zakázána střelba s výjimkou provádění soutěžních disciplín a nastřelování zbraní na k tomu určeném místě.
- Nabíjení zásobníků a jejich vkládání do zbraní je povoleno jen na k tomu určených místech a pod dohledem rozhodčích.
- Protesty proti rozhodnutí rozhodčího se předkládají řediteli závodu.
- Při přistižení soutěžícího z úmyslného jednání v rozporu s pravidly či nebezpečného jednání je ze soutěže bez náhrady vyloučen celý tým. O vyloučení týmu rozhoduje ředitel závodu.
- Při nedostavení se soutěžního týmu k disciplíně ve stanoveném pořadí může být tento tým po 3 minutách marného čekání rozhodčím diskvalifikován v zájmu zajištění plynulosti soutěže.
- Výsledky všech disciplín vyloučeného týmu jsou přehodnoceny na diskvalifikaci. Dojde-li k vyloučení ve finálovém kole, výsledky z kvalifikačního kola se nepřehodnocují.
- Případná upřesnění pravidel vyvstalá z důvodu nutnosti v průběhu soutěže vyhlašuje ředitel závodu po konzultaci s rozhodčími a jsou platná v dané disciplíně a soutěžním kole pro všechny soutěžící zpětně. Pokud by takového upřesnění pravidel vedlo k nutnosti opakování disciplíny v rámci soutěžního kola, opakují tuto disciplínu všechny týmy.
- Proti rozhodnutí ředitele závodu není přípustné odvolání.

Přihlášení do soutěže

Registrace soutěžních týmů budou spuštěny v sobotu 30. dubna 2022 v 9.00 hod. na serveru www.airsoftshop.cz. První kolo bude uzavřeno v neděli 15. května. Při nevyčerpání kapacity bude otevřeno 16. května druhé registrační kolo.

Registrační poplatek za soutěžní tým je 700 Kč. Registrační poplatek musí být uhrazen nejpozději do 7 dnů od podání přihlášky, jinak se přihláška ruší.

Odpovědnost organizátorů:
Každý soutěžící se účastní soutěže na vlastní riziko a odpovědnost. Pořadatel soutěže nepřebírá odpovědnost za případná zranění ani jiné vzniklé škody.

Výhry:
1. místo soutěžní tým muži – 2x elektrická airsoftová zbraň G&G MXC9
1. místo soutěžní tým ženy – 2x elektrická airsoftová zbraň G&G PCC45

Týmy, které se umístí na druhé a třetím místě obdrží drobné věcné ceny.

Soutěžící s absolutně nejlepším časem ve finálovém kole disciplíny „5x5“ – elektrická airsoftová zbraň G&G BAMF STEALTH.

Pořadatel soutěže, ředitel závodu:
Národní kolo soutěže G&G Armament World Cup 2022 pořádá pod záštitou ministra obrany a předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (záštity byly uděleny před parlamentními volbami) společnost Jan Šulc - Bohemia Air Soft (www.airsoftshop.cz) s podporou resortu Ministerstva obrany ČR.

Ředitel závodu:
Jan Šulc

Dotazy k pravidlům závodu a jeho průběhu pokládejte v diskuzi pod tímto článkem.


Vydáno: 12.5.2022 11:38 | 
Přečteno: 1910x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků