Fórum
Kategorie: Zajímavosti, Airsoft akce, G&G World Cup Archív

G&G World Cup CQB 2023 - Pravidla

G&G World Cup CQB 2023 - PravidlaVše podstatné co o turnaji potřebujete vědět!

 G&G World Cup 2023
Pravidla Oblastních kol a Českého národního Finále

 Pravidla účasti a požadované vybavení

Kdo se může účastnit a jaké musí mít vybavením?
- Soutěže se účastní soutěžící vždy jako soutěžní dvojice
- V rámci soutěže spolu mohou v ročníku 2023 nastoupit jak mužské, tak i smíšené či ženské soutěžní dvojice
- Oba účastníci musí být starší 18 let (15 let), respektive dosáhnout 18 let (15 let) v den konání soutěže *)
- Oba musí být občany ČR, případně přihlášeni k trvalému pobytu v ČR
- účastníci musí zaplatit registrační poplatek 300 Kč za dvojici plus případný poplatek provozovateli hřiště (liší se).
- Tým musí mít dvě vlastní elektrické (AEG) zbraně, každá se dvěma tlačnými zásobníky na minimálně 40 ran, s délkou zbraně minimálně 58 cm (včetně případné vysunuté ramenní opěrky)
- Tým musí mít jednu vlastní blowback plynovou (GBB) pistoli s kapacitou zásobníku minimálně 15 ran. Povolen je pohon pouze na Green Gas nebo CO2 – soutěžící si musí přinést vlastní plyn.
- Žádná zbraň nesmí mít výkon vyšší než 130 m/s s 0,20g s (+/- 3 m/s s povoleným hop-up)
- Žádná zbraň nesmí používat jakékoliv optické zaměřovače. Střílí se pouze přes mechanická mířidla (muška-hledí)
- Soutěžící mohou mít sebou rezervní zbraň (jednu od každé kategorie) pro případ technické poruchy, ovšem tato zbraň musí vyhovovat všem výše zmíněným požadavkům
- Soutěžící musí mít ochranné brýle, případně dodatečné vybavení, definované v pravidlech daného oblastního kola či národního finále (např. sportovní obuv)

*) U speciální kategorie Junior, určenou pro mládež, platí minimální dovršený věk 15 let a maximální věk menší než dovršených 18 let v datu oblastního kola, kterého se účastnil na úvod kvalifikace. Tato kategorie končí v Českém národním kole bez postupu do světového finále a nejsou v ní odlišně hodnoceny mužské a ženské dvojice.

Kdo se nesmí účastnit?
- soutěžící nesplňující výše uvedené podmínky
- soutěžící, kteří již absolvovali jiné oblastní kolo či jsou do jiného oblastního kola zapsáni
- osoby vykonávající v daném kole funkce rozhodčích, obsluhy terčových systémů či zapisovatelů a zpracovatelů výsledků

Střelivo:
- V rámci soutěže bude užíváno střelivo G&G BB 6mm 0,25g.
- Střelivo ke každé soutěžní disciplíně a k nastřelení zbraně je soutěžícím vydáno organizátory.
- Použití jiného než vydaného střeliva je zakázáno jak v rámci soutěže, tak i v rámci nastřelování zbraní.
- U každé disciplíny je uveden čistý počet ran, které mohou být podány ze zásobníku soutěžícího. Kuličky zůstávající v šachtě mezi zásobníkem a hop-up komorou jsou připočteny.

Registrace na oblastní kvalifikační kolo - vyplňte tento formulář

V místě konání oblastního kola je dodržován vždy tento harmonogram:
7:00 – 8:00 příprava sportoviště
8:00 – 9:00 registrace přihlášených týmů
9:00 – 17:00 průběh soutěže (disciplíny 5x5 a Sniper & Spotter)
17:00 vyhlášení výsledků (nebo dříve dle časového průběhu soutěže)

Popis soutěžních disciplín

Níže uvedené disciplíny jsou ty, se kterými se hráči setkají. Pro oblastní kola se absolvují disciplíny „5x5“ a „Sniper & Spotter“. V Českém národním finále k těmto disciplínám přibude ještě „Search & Destroy“.

Disciplína „5x5“

Stručný popis: Střelba po fyzické zátěži z pozice ve stoje bez opory zbraně.
Terčový systém: MET 5x5 s redukcemi ve vzdálenosti 8 m od palebné čáry, jednotlivé terče jsou aktivovány v náhodném pořadí vždy na 1,5 sekundy.
Zbraň soutěžící A: AEG zbraň, 1x zásobník (40 ran)
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník (40 ran)

Průběh disciplíny:
- Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
- Zbraně odloží zajištěné a nenabité (zásobník položen vedle zbraně) na stole na palebné čáře hlavní směrem k terčům.
- Soutěžící zaujmou místo na startovní čáře čelem po směru běhu.
- Na povel rozhodčího je aktivována časomíra a soutěžící vyrazí na trať.
- Na trati (cca. 10 m) oběhnou překážku a vrátí se zpět k palebné čáře.
- Zbraně nabijí, odjistí a zahájí střelbu na terčový systém MET 5x5.
- Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů. Časy obou soutěžících v týmu se sčítají.
- Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně k přechodu na další disciplínu.

Diskvalifikace:
- předčasné vyběhnutí na trať
- nedodržení směru trati či neoběhnutí překážky na trati
- střelba vedená z pozice mimo vyznačenou střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
- střelba na jiný než vlastní MET 5x5 terč
- střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
- nezasažení všech terčů jedním či oběma soutěžícími
- nedokončení disciplíny do 2 minut

Disciplína „Spotter & Sniper“

Stručný popis: Střelba v pozici v kleče bez opory zbraně / vleže zpoza překážky.
Terčový systém: MET 3x3 ve vzdálenosti 8 m od palebné čáry, terče jsou aktivovány všechny
Zbraň soutěžící A: GGB zbraň, 1x zásobník (15 ran)
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník (10 ran )

Průběh disciplíny:
- Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
- Soutěžící A zaujme místo v kleče za překážkou, AEG zbraň odloží zajištěnou bez vloženého zásobníku vedle sebe na zem hlavní směrem k terčům. GGB zbraň má položenou před sebou na překážce hlavní směrem k terčům, zajištěnou a s vloženým zásobníkem.
- Soutěžící B zaujme místo v leže za překážkou, AEG zbraň odloží k sobě na zem zajištěnou a s vloženým zásobníkem, hlavní směrem k terčům.
- Na povel rozhodčího je aktivována časomíra.
- Střelbu na terčový systém MET 3x3 zahajuje soutěžící A z pistole. Pokud soutěžící A vystřílí všech 15 ran z pistole a nezasáhne všechny požadované terče pokračuje po jeho výzvě ve střelbě soutěžící B.
- Po zasažení libovolných šesti terčů systému MET 3x3 musí střílející soutěžící A (případně B) zastavit palbu. Soutěžící B pak musí vyzvat soutěžícího A k přesunutí figuríny do krytu. Teprve poté co je figurína a soutěžící A zpět v krytu (vyznačená zóna) může soutěžící B uchopit zbraň zahájit střelbu na zbylé terče (případně pokračovat ve střelbě, pokud už předtím střílel).
- Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů.
- Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně k přechodu na další disciplínu.

Penalizace +10sec:
- za nestažení figuríny po zasažení šestého terče (penalizace se počítá + 10 sec za každý nezasažený či navíc zasažený terč)

Diskvalifikace:
- předčasné uchopení zbraně soutěžícím A či zahájení střelby bez ohledu na zasažení terče
- předčasné uchopení zbraně soutěžícím B či zahájení střelby před výzvou bez ohledu na zasažení terče
- střelba vedená z pozice mimo vyznačenou střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
- předčasné vyběhnutí soutěžícího A pro figurínu před výzvou od soutěžícího B
- střelba vedená před návratem soutěžícího A s figurínou zpět do krytu bez ohledu na zasažení terče
- nestažení figuríny do krytu před zasažením všech terčů
- střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
- nezasažení všech terčů
- nedokončení disciplíny do 3 minut

Disciplína „Search & Destroy“

Stručný popis: Dynamická střelba z různým pozic
Terčový systém: MET 15 v ploše disciplíny, terče jsou aktivovány postupně po zasažení předchozího terče
Zbraň soutěžící A: AEG zbraň, 1x zásobník 20 ran pro disciplínu „Search & Destroy“
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník 20 ran pro disciplínu „Search & Destroy“

Průběh disciplíny:
- Soutěžící vloží zásobníky do AEG zbraní a připraví se se zajištěnou zbraní na startovní pozici vstupu do soutěžní plochy disciplíny.
- Na povel rozhodčího je aktivována časomíra a soutěžící vbíhají do soutěžní plochy, kde odjišťují zbraně.
- Ve vzájemné spolupráci vyřazují postupně aktivované terče. Střelbu mohou vést výhradně z určených (ohraničených) střeleckých zón a při střelbě se nesmí žádnou částí těla či oděvu dotýkat podlahy mimo střeleckou zónu.
- Zbraní je zakázáno se při střelbě dotýkat rámu okna, nebo ji zasunout do okna nad úroveň začátku zásobníkové šachty. Je-li nutné k zasažení terče otevřít kryt na střeleckém okně, musí jej otevřít druhý soutěžící, než který povede palbu.
- Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů.
- Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně.

Penalizace +10sec:
- otevření okna soutěžícím, který poté střílí

Diskvalifikace:
- předčasné vběhnutí do soutěžní plochy
- odjištění zbraně před vstupem do soutěžní plochy
- střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
- střelba vedená v pozici mimo střeleckou zónu a v situaci, kdy se střílející soutěžící dotýká tělem či oděvem podlahy mimo střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
- dotýkání se rámu okna či prostrčení zbraně dále než po zásobník skrz okno překážky při střelbě bez ohledu na zasažení terče
- nezasažení všech terčů
- nedokončení disciplíny do 3 minut

Opakování disciplín

- Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě výskytu závady terčového systému. Při závadě na terčovém systému následuje opakování neprodleně po jejím odstranění.
- Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě výskytu mechanické závady na zbrani, která nebyla způsobena úmyslně. Závadu hlásí zdvižením ruky a slovem „ZÁVADA“. K opakování disciplíny se musí soutěžící v takovém případě dostavit nejpozději do 15 minut.
- Za závadu zbraně se nepovažuje závada zásobníku, nedostatečná síla baterie, či dojití hnacího plynu u GGB zbraně.
- Při využití náhradní zbraně či opravě jež by mohla mít vliv na přesnost střelby náleží soutěžícímu právo k opětovnému nastřelení v k tomu určeném prostoru, které však nemá vliv na výše uvedený časový limit k opakování disciplíny.
- Pokud rozhodčí zjistí neoprávněné ohlášení závady (zbraň je funkční) je tým v dané disciplíně diskvalifikován.
- Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě zranění. K opakování disciplíny se musí soutěžící v takovém případě dostavit co nejdříve, nejpozději do ukončení soutěžního kola.
- U disciplíny 5x5 opakuje disciplínu jen ten soutěžící, na jehož zbrani se vyskytla závada, nebo jež se zranil.
- Disciplínu je možné na celý tým opakovat z důvodů závady zbraně či zranění maximálně jednou.

Hodnocení soutěže

Za každou disciplínu jsou soutěžnímu týmu přiděleny body. Maximální počet bodů za jednu disciplínu je roven počtu týmů, které nastoupí do soutěže. Soutěžní tým s nejlepším výsledkem v dané disciplíně obdrží maximální počet bodů, každý další tým v pořadí pak vždy o jeden bod méně. Týmy, které obdržely v dané disciplíně diskvalifikaci, obdrží za danou disciplínu 0 bodů.

Na disciplínu, kterou tým nedokončí, či k ní vůbec nenastoupí se pohlíží jako na disciplínu s udělenou diskvalifikací.

Body z jednotlivých disciplín se v rámci kola vždy sčítají. Pořadí po soutěžním kole se určuje dle počtu dosažených bodů. Týmy, které v daném kole obdrželi diskvalifikaci se řadí až za týmy, které prošly celým kolem bez diskvalifikace. Týmy, které obdrželi více diskvalifikací se řadí až za týmy s méně diskvalifikacemi.

Body z kvalifikačního kola se do finálového kola nepřenáší, rozhodují pouze o pořadí, v jakém týmy nastoupí do finálového kola. Body z oblastních kol se nepřenáší do národního finále.

Obecná ustanovení a protesty

- V celém vyhrazeném areálu soutěže je zakázána střelba s výjimkou provádění soutěžních disciplín a nastřelování zbraní na k tomu určeném místě.
- Nabíjení zásobníků a jejich vkládání do zbraní je povoleno jen na k tomu určených místech a pod dohledem rozhodčích.
- Protesty proti rozhodnutí rozhodčího se předkládají řediteli závodu.
- Při přistižení soutěžícího z úmyslného jednání v rozporu s pravidly či nebezpečného jednání je ze soutěže bez náhrady vyloučen celý tým. O vyloučení týmu rozhoduje ředitel závodu.
- Při nedostavení se soutěžního týmu k disciplíně ve stanoveném pořadí může být tento tým po 3 minutách marného čekání rozhodčím diskvalifikován v zájmu zajištění plynulosti soutěže.
- Výsledky všech disciplín vyloučeného týmu jsou přehodnoceny na diskvalifikaci. Dojde-li k vyloučení ve finálovém kole, výsledky z kvalifikačního kola se nepřehodnocují.
- Případná upřesnění pravidel vyvstalá z důvodu nutnosti v průběhu soutěže vyhlašuje ředitel závodu po konzultaci s rozhodčími a jsou platná v dané disciplíně a soutěžním kole pro všechny soutěžící zpětně. Pokud by takového upřesnění pravidel vedlo k nutnosti opakování disciplíny v rámci soutěžního kola, opakují tuto disciplínu všechny týmy.
- Proti rozhodnutí ředitele závodu není přípustné odvolání.

Pořadatel soutěže, ředitel závodu

Oblastní kola soutěže G&G Armament World Cup 2023 pořádá společnost Jan Šulc - Bohemia Air Soft (www.airsoftshop.cz) za podpory spolupracujících hřišť.

Národní kolo soutěže G&G Armament World Cup 2023 pořádá pod záštitou ministra obrany a předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a společnost Jan Šulc - Bohemia Air Soft (www.airsoftshop.cz) s podporou resortu Ministerstva obrany ČR.

Mezinárodní světové finále soutěže G&G Armament World Cup 2023 pořádá společnost G&G Armament s podporou dalších subjektů na Taiwanu. Národní organizátoři zajišťují dle svých možností support vyslaných týmů.

Ředitel závodu v ČR:
Ing. Jan Šulc

Dotazy k pravidlům závodu a jeho průběhu pokládejte v diskuzi pod tímto článkem.


Vydáno: 14.3.2023 10:38 | 
Přečteno: 1383x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků