Fórum
Kategorie: Zajímavosti, Airsoft akce, G&G World Cup 2024

G&G World Cup CQB 2024 – Pravidla

G&G World Cup CQB 2024 – PravidlaVše podstatné co o turnaji potřebujete vědět! Českého národního finále.

 

G&G World Cup 202
Pravidla Českého národního Finále

Termín konání: 22. června 2024 od 8.00 hod
Místo konání: Střelecký stadion ASC DUKLA, Plzeň - Lobzy

Soutěžní divize
Soutěž se v roce 2024 uskuteční v soutěžní divizi Military (otevřena pouze pro soutěžní dvojice složené z příslušníků ozbrojených sil) a soutěžní divizi Sport (otevřena pro všechny zájemcesplňující podmínky soutěže).

Přihlášky
řádné přihlášky soutěžních dvojic byly uzavřeny dne 31. května 2024. V případě zájmu o dodatečné přihlášení nás kontaktujte individuálně na e-mailu: akce@airsoft.cz

Startovné
Startovné za soutěžní dvojici je stanoveno na 1 000 Kč.
Od příslušníků ozbrojených sil (zařazených v divizi Military) se startovné nevybírá.

Podmínky účasti

 • Soutěže se účastní soutěžící vždy jako soutěžní dvojice.
 • V rámci soutěže spolu mohou soutěžit jak mužské, tak i smíšené či ženské soutěžní dvojice.
 • Oba soutěžící musí být občany ČR, případně přihlášeni k trvalému pobytu v ČR.

Minimální věk soutěžícího je stanoven na 15 let. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze za přítomnosti odpovědné plnoleté osoby (zákonný zástupce či jím zmocněná osoba).

Zbraně a vybavení

 • Tým musí mít dvě vlastní elektrické (AEG) zbraně, každá se dvěma tlačnými zásobníky na minimálně 40 ran, s délkou zbraně minimálně 58 cm (včetně případné vysunuté ramenní opěrky).
 • Tým musí mít jednu vlastní blowback plynovou (GBB) pistoli s kapacitou zásobníku minimálně 15 ran. Povolen je pohon pouze na Green Gas nebo CO2 – soutěžící si musí přinést vlastní plyn.
 • Žádná zbraň nesmí mít výkon vyšší než 130 m/s s 0,20g s (+/- 3 m/s s povoleným hop-up).
 • Žádná zbraň nesmí používat jakékoliv optické zaměřovače. Střílí se pouze přes mechanická mířidla (muška-hledí).
 • Soutěžící mohou mít s sebou rezervní zbraň (jednu od každé kategorie) pro případ technické poruchy, ovšem tato zbraň musí vyhovovat všem výše zmíněným požadavkům.
 • Soutěžící musí mít ochranné brýle, případně dodatečné vybavení, definované v pravidlech.

Pro národní finále 2024 je jako dodatečné vybavení definováno:

 • nebarvící sportovní sálová obuv
 • pouzdro na GGB zbraň (kompatibilní s použitou zbraní)
 • popruh na nesení AEG zbraně (doporučujeme)

 

Poznámka: Nedisponují-li soutěžící zařazení v kategorii Military vhodnými airsoftovými zbraněmi, budou jim tyto v místě zapůjčeny organizátory na základě předchozího vyžádání. Zapůjčení zbraní je nutné vyžádat nejpozději do 14. června 2024 na e-mailu: akce@airsoft.cz

Vyloučení z účasti v soutěži

 • Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžící nesplňující výše uvedené podmínky a osoby vykonávající v daném kole funkce rozhodčích, obsluhy terčových systémů či zapisovatelů a zpracovatelů výsledků.
 • Jeden soutěžící se nemůže účastnit soutěže ve více než jedné soutěžní dvojici.

Střelivo:

 • V rámci soutěže bude užíváno střelivo G&G BB 6mm 0,25g.
 • Střelivo ke každé soutěžní disciplíně a k nastřelení zbraně je soutěžícím vydáno organizátory.
 • Použití jiného než vydaného střeliva je zakázáno jak v rámci soutěže, tak i v rámci nastřelování zbraní.
 • U každé disciplíny je uveden čistý počet ran, které mohou být podány ze zásobníku soutěžícího. Kuličky zůstávající v šachtě mezi zásobníkem a hop-up komorou jsou připočteny.

Popis soutěžních disciplín

Disciplína „5x5“

Stručný popis: Střelba po fyzické zátěži z pozice ve stoje bez opory zbraně.
Terčový systém: MET 5x5 s redukcemi ve vzdálenosti 8 m od palebné čáry, jednotlivé terče jsou aktivovány v náhodném pořadí vždy na 1,5 sekundy.
Zbraň soutěžící A: AEG zbraň, 1x zásobník (40 ran)
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník (40 ran)

Průběh disciplíny:

 • Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
 • Zbraně odloží zajištěné a nenabité (zásobník položen vedle zbraně) na stole na palebné čáře hlavní směrem k terčům.
 • Soutěžící zaujmou místo na startovní čáře čelem po směru běhu.
 • Na povel rozhodčího je aktivována časomíra a soutěžící vyrazí na trať.
 • Na trati (cca. 10 m) oběhnou překážku a vrátí se zpět k palebné čáře.
 • Zbraně nabijí, odjistí a zahájí střelbu na terčový systém MET 5x5.
 • Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů. Časy obou soutěžících v týmu se sčítají.
 • V průběhu celé disciplíny je zakázáno vyřazovat terče jiným způsobem než zásahem kuličky vystřelené ze zbraně soutěžícího.
 • Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně k přechodu na další disciplínu.

 

Diskvalifikace:

 • předčasné vyběhnutí na trať
 • nedodržení směru trati či neoběhnutí překážky na trati
 • střelba vedená z pozice mimo vyznačenou střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
 • střelba na jiný než vlastní MET 5x5 terč
 • střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
 • porušení zákazu vyřazovat terče jiným způsobem než zásahem kuličky vystřelené ze zbraně soutěžícího
 • nezasažení všech terčů jedním či oběma soutěžícími
 • nedokončení disciplíny do 2 minut

Disciplína „Spotter & Sniper“

Stručný popis: Střelba v pozici v kleče bez opory zbraně / vleže zpoza překážky.
Terčový systém: MET 3x3 ve vzdálenosti 8 m od palebné čáry, terče jsou aktivovány všechny
Zbraň soutěžící A: GGB zbraň, 1x zásobník (15 ran)
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník (10 ran)

Průběh disciplíny:

 • Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
 • Soutěžící A zaujme místo v kleče za překážkou, AEG zbraň odloží zajištěnou bez vloženého zásobníku vedle sebe na zem hlavní směrem k terčům. GGB zbraň má položenou před sebou na překážce hlavní směrem k terčům, zajištěnou a s vloženým zásobníkem.
 • Soutěžící B zaujme místo v leže za překážkou, AEG zbraň odloží k sobě na zem zajištěnou a s vloženým zásobníkem, hlavní směrem k terčům.
 • Na povel rozhodčího je aktivována časomíra.
 • Střelbu na terčový systém MET 3x3 zahajuje soutěžící A z pistole. Pokud soutěžící A vystřílí všech 15 ran z pistole a nezasáhne všechny požadované terče pokračuje po jeho výzvě ve střelbě soutěžící B.
 • Po zasažení libovolných šesti terčů systému MET 3x3 musí střílející soutěžící A (případně B) zastavit palbu. Soutěžící B pak musí vyzvat soutěžícího A k přesunutí figuríny do krytu. Teprve poté co je figurína a soutěžící A zpět v krytu (vyznačená zóna) může soutěžící B uchopit zbraň zahájit střelbu na zbylé terče (případně pokračovat ve střelbě, pokud už předtím střílel).
 • V průběhu celé disciplíny je zakázáno vyřazovat terče jiným způsobem než zásahem kuličky vystřelené ze zbraně soutěžícího.
 • Časomíra je automaticky zastavena po zasažení všech terčů.
 • Po ukončení střelby soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně k přechodu na další disciplínu.

 

Penalizace +10sec:

 • za nestažení figuríny po zasažení šestého terče (penalizace se počítá + 10 sec za každý nezasažený či navíc zasažený terč)


Diskvalifikace:

 • předčasné uchopení zbraně soutěžícím A či zahájení střelby bez ohledu na zasažení terče
 • předčasné uchopení zbraně soutěžícím B či zahájení střelby před výzvou bez ohledu na zasažení terče
 • střelba vedená z pozice mimo vyznačenou střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
 • předčasné vyběhnutí soutěžícího A pro figurínu před výzvou od soutěžícího B
 • střelba vedená před návratem soutěžícího A s figurínou zpět do krytu bez ohledu na zasažení terče
 • nestažení figuríny do krytu před zasažením všech terčů
 • střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
 • nezasažení všech terčů
 • porušení zákazu vyřazovat terče jiným způsobem než zásahem kuličky vystřelené ze zbraně soutěžícího
 • nedokončení disciplíny do 3 minut

Disciplína „Kill House“

Stručný popis: Dynamická střelba z různých pozic v prostoru simulovaného CQB bojiště rozděleného na dvě části (s detailním rozvržením disciplíny budou všichni soutěžící seznámeni zároveň v den konání soutěže). 
Terčový systém: MET, 2x 15 terčů v ploše disciplíny
Zbraň soutěžící A: AEG zbraň, 1x zásobník 15 ran
Zbraň soutěžící B: AEG zbraň, 1x zásobník 15 ran
Zbraň soutěžící A/B: GGB zbraň, 1x zásobník 15 ran (jen jedna GGB zbraň na dvojici)
Doplnění munice: Soutěžícím je dovoleno si v průběhu disciplíny za splnění stanovených podmínek ve druhé části disciplíny doplňovat munici v prostoru k tomu určené zbrojnice.

Průběh disciplíny:
Před startem:

 • Soutěžící převezmou střelivo a naplní si zásobníky výchozím počtem ran v k tomu určeném prostoru a poté se přesunou k zahájení disciplíny.
 • Soutěžící vloží zásobníky do AEG a GBB zbraní a se zajištěnými zbraněmi se připraví na startovní pozici u vstupu do soutěžní plochy disciplíny.

První část:

 • Na povel rozhodčího je aktivována časomíra a soutěžící vbíhají do soutěžní plochy, kde odjišťují zbraně.
 • V první části je současně aktivováno 15 terčů (všechny svítí zároveň). Ve vzájemné spolupráci soutěžící musí zasáhnout všech těchto 15 terčů a získat klíč k zamčeným spojovacím dveřím a následně je odemknout.
 • Soutěžící se mohou při plnění první části pohybovat zcela volně ve střelecké ploše a z ní zasahovat stanovené terče.

Druhá část:

 • Po splnění střeleckého úkolu v první části disciplíny zvukové znamení automaticky ohlásí spuštění druhé sady 15 terčů a tím i druhé části disciplíny.
 • Terče se v této části disciplíny objevují v cílovém prostoru v náhodném pořadí. Úkolem soutěžících je zasáhnout všechny terče a poté evakuovat z budovy figurínu simulující raněného.
 • Střelba na terče ve druhé části disciplíny smí být vedena pouze skrz střelecká okna a soutěžící v této části disciplíny nesmí vstoupit do plochy únikové chodby (vyznačena v ploše modře), dokud nejsou všechny terče zasaženy.
 • Po zasažení všech terčů se ozve zvukové znamení.
 • Po zaznění zvukového znamení soutěžící opouští spolu s figurínou simulující raněného herní plochu. Figurína musí opustit herní plochu celým svým objemem.
 • Jakmile oba soutěžící i s figurínou opustí herní plochu, zastavují u východu časomíru stiskem tlačítka.

Zákazy:

 • V průběhu celé disciplíny je zakázáno vyřazovat terče jiným způsobem, než zásahem kuličky vystřelené ze zbraně soutěžícího.
 • V průběhu celé disciplíny je zakázáno se při střelbě dotýkat zbraní rámu okna, nebo ji zasunout do okna nad úroveň začátku zásobníkové šachty.
 • Je zakázáno vést střelbu na terče přes horní okraje sítí, podávat/přehazovat si přes horní okraje sítí předměty či jinak horní okraje sítí překračovat.
 • Zakázané zóny jsou v ploše disciplíny vyznačeny červeně (soutěžící se při střelbě nesmí žádnou částí těla či oděvu dotýkat podlahy takto vyznačené zakázané zóny ani do této zóny vstupovat).
 • Úniková chodba je v ploše vyznačena modře, vstup do této chodby či pobyt v ní je soutěžícím ve druhé části disciplíny povolen až po zasažení všech terčů, tedy žádný soutěžící se nesmí nalézat v prostoru této chodby ani do ní vstoupit od zaznění prvního až po zaznění druhého zvukového signálu.
 • Je zakázáno úmyslně manipulovat s překážkami.
 • Doplnění munice je zakázáno v první části hry.
 • Doplňování munice (plnění munice do zásobníků) nesmí probíhat mimo stanovenou zónu zbrojnice.
 • Je zakázáno vynášet plničky či munici v jakékoli podobě s výjimkou naplněných zásobníků ze zbrojnice.
 • Po ukončení celé disciplíny soutěžící zajistí zbraně, na určeném místě vyjmou a vyprázdní zásobníky, dají ránu jistoty a zajistí zbraně.


Penalizace +10sec:

 • opuštění prostoru disciplíny oběma soutěžícími bez odemknutí spojovacích dveří
 • vstoupení do prostoru únikové chodby či pobyt v ní v čase mezi zazněním prvního a druhého zvukového signálu


Diskvalifikace:

 • předčasné vběhnutí do soutěžní plochy
 • odjištění zbraně před vstupem do soutěžní plochy
 • porušení zákazu vyřazovat terče jiným způsobem, než zásahem kuličkou vystřelenou ze zbraně soutěžícího.
 • střelba v jiném režimu střelby než jednotlivé rány bez ohledu na zasažení terče
 • střelba vedená v pozici mimo střeleckou zónu a v situaci, kdy se střílející soutěžící dotýká tělem či oděvem podlahy mimo střeleckou zónu bez ohledu na zasažení terče
 • porušení zákazu vést střelbu na terče přes horní okraje sítí, podávat/přehazovat si přes horní okraje sítí předměty či jinak horní okraje sítí překračovat
 • vstup do zakázané zóny
 • úmyslná manipulace s překážkami
 • dojití munice u obou hráčů před zasažením všech 15 terčů v první části disciplíny
 • zastavení časomíry před zazněním druhého zvukového signálu či před opuštěním herního pole oběma hráči spolu s figurínou před zazněním druhého zvukového signálu
 • dotýkání se rámu okna či prostrčení zbraně dále než po zásobník skrz okno překážky při střelbě bez ohledu na zasažení terče
 • doplňování munice mimo prostor zbrojnice či v rozporu se stanovenými podmínkami pro její doplnění a manipulaci s municí
 • nezasažení všech terčů
 • nedokončení disciplíny do 4 minut

Opakování disciplín

 • Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě výskytu závady terčového systému. Při závadě na terčovém systému následuje opakování neprodleně po jejím odstranění.
 • Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě výskytu mechanické závady na zbrani, která nebyla způsobena úmyslně. Závadu hlásí zdvižením ruky a slovem „ZÁVADA“. K opakování disciplíny se musí soutěžící v takovém případě dostavit nejpozději do 15 minut.
 • Za závadu zbraně se nepovažuje závada zásobníku, nedostatečná síla baterie, či dojití hnacího plynu u GGB zbraně.
 • Při využití náhradní zbraně či opravě jež by mohla mít vliv na přesnost střelby náleží soutěžícímu právo k opětovnému nastřelení v k tomu určeném prostoru, které však nemá vliv na výše uvedený časový limit k opakování disciplíny.
 • Pokud rozhodčí zjistí neoprávněné ohlášení závady (zbraň je funkční) je tým v dané disciplíně diskvalifikován.
 • Soutěžící mají právo na opakování disciplíny v případě zranění. K opakování disciplíny se musí soutěžící v takovém případě dostavit co nejdříve, nejpozději do ukončení soutěžního kola.
 • U disciplíny 5x5 opakuje disciplínu jen ten soutěžící, na jehož zbrani se vyskytla závada, nebo jež se zranil.
 • Disciplínu je možné na celý tým opakovat z důvodů závady zbraně či zranění maximálně jednou.

Hodnocení soutěže

Soutěžní týmy v divizích sport a military závodí společně bez rozdílu svého zařazení. Za každou disciplínu jsou soutěžnímu týmu přiděleny body. Maximální počet bodů za jednu disciplínu je roven počtu týmů, které nastoupí do soutěže. Soutěžní tým s nejlepším výsledkem v dané disciplíně obdrží maximální počet bodů, každý další tým v pořadí pak vždy o jeden bod méně. Týmy, které obdržely v dané disciplíně diskvalifikaci, obdrží za danou disciplínu 0 bodů.

Na disciplínu, kterou tým nedokončí, či k ní vůbec nenastoupí se pohlíží jako na disciplínu s udělenou diskvalifikací.

Body z jednotlivých disciplín se v rámci kola vždy sčítají. Pořadí po soutěžním kole se určuje dle počtu dosažených bodů. Týmy, které v daném kole obdržely diskvalifikaci se řadí až za týmy, které prošly celým kolem bez diskvalifikace. Týmy, které obdržely více diskvalifikací se řadí až za týmy s méně diskvalifikacemi.

Body z kvalifikačního kola se do finálového kola nepřenáší, rozhodují pouze o pořadí, v jakém týmy nastoupí do finálového kola.

Vyhlašuje se celkové absolutní pořadí obou soutěžních divizí dohromady a také výsledky obou soutěžních divizí samostatně.

Obecná ustanovení a protesty

 • V celém vyhrazeném areálu soutěže je zakázána střelba s výjimkou provádění soutěžních disciplín a nastřelování zbraní na k tomu určeném místě.
 • Nabíjení zásobníků a jejich vkládání do zbraní je povoleno jen na k tomu určených místech a pod dohledem rozhodčích.
 • Protesty proti rozhodnutí rozhodčího se předkládají řediteli závodu.
 • Při přistižení soutěžícího z úmyslného jednání v rozporu s pravidly či nebezpečného jednání je ze soutěže bez náhrady vyloučen celý tým. O vyloučení týmu rozhoduje ředitel závodu.
 • Při nedostavení se soutěžního týmu k disciplíně ve stanoveném pořadí může být tento tým po 3 minutách marného čekání rozhodčím diskvalifikován v zájmu zajištění plynulosti soutěže.
 • Výsledky všech disciplín vyloučeného týmu jsou přehodnoceny na diskvalifikaci. Dojde-li k vyloučení ve finálovém kole, výsledky z kvalifikačního kola se nepřehodnocují.
 • Případná upřesnění pravidel vyvstalá z důvodu nutnosti v průběhu soutěže vyhlašuje ředitel závodu po konzultaci s rozhodčími a jsou platná v dané disciplíně a soutěžním kole pro všechny soutěžící zpětně. Pokud by takového upřesnění pravidel vedlo k nutnosti opakování disciplíny v rámci soutěžního kola, opakují tuto disciplínu všechny týmy.
 • Proti rozhodnutí ředitele závodu není přípustné odvolání.

Pořadatel soutěže, ředitel závodu

Národní kolo soutěže G&G Armament World Cup 2024 je pořádáno pod záštitou ministrině obrany a s podporou resortu Ministerstva obrany a společnosti Bohemia Air Soft.

Ředitel závodu v ČR:
Ing. Jan Šulc

Dotazy k pravidlům závodu a jeho průběhu pokládejte v diskuzi pod tímto článkem.


Vydáno: 11.6.2024 11:05 | 
Přečteno: 177x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků